Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 68  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 2, str. 78-89
Migrantska kriza kao izazov za očuvanje nacionalnog identiteta članica EU
aPolicijska akademija, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Sažetak
Migracije iz Afrike i sa Bliskog istoka su središnja tema savremene društveno-političke scene. S tim u vezi, u ovom radu je nastojano da se prikaže (ne)mogućnost država Evropske unije da se izbore sa masovnim migracijama, kao i eventualne posledice takvih migracija u državama Unije. Naime, Evropska unija od svog formiranja poštuje nacionalni identitet svojih članica. Međutim, integracija dela evropskih država pod navedeni zajednički pravni okvir dovela je do formiranja nadnacionalnog evropskog identiteta, uz istovremeno slabljenje nacionalnog identiteta država članica Unije. Aktuelna migrantska kriza otvorila je mnoga pitanja u Uniji i podstakla buđenje i ponovno jačanje nacionalne svesti i identiteta, ne samo u državama članicama, već i u drugim evropskim državama (npr. Švajcarskoj i dr.). S tim u vezi, cilj rada jeste da se objasne uticaji koji slabe (globalizacija, multikulturalnost i pravni osnov Unije), odnosno uticaji masovnih migracija koje jačaju nacionalni identitet država članica Evropske unije. Imajući to u vidu, hipoteza koja se proverava ovim radom izražena je stavom da u savremenim društvenim uslovima globalizacija, multikulturalnost i pravni osnov Evropske unije slabe nacionalni identitet, dok, istovremeno, aktuelne masovne migracije jačaju nacionalni identitet država članica Unije. Otuda je prvi deo rada posvećen izučavanju faktora koji slabe nacionalni identitet evropskih država, u drugom delu razmatrana je kriza nacionalnog identiteta država članica, a u trećem delu analiziran je uticaj aktuelnih migracija na jačanje nacionalnog identiteta u državama članicama Evropske unije. PR Projekat Kriminalističko-policijske akademije: Upravljanje policijskom organizacijom u sprečavanju i suzbijanju pretnji bezbednosti u Republici Srbiji.
Reference
*** (2015) Missing migrants project. http://missingmigrants.iom.int/en/mediterranean-update-27-october-2015, 11.03.2016
Barbour, S. (1998) Sprache und Nation im deutschsprachigen Raum aus der Sicht der englischsprachigen Wissenschaft. u: Sprache und bürgerliche Nation, Cherubim Dieter, Berlin/New York: de Gruyter, 46-54
Bek, U. (2001) Rizično društvo. Beograd: 'Filip Višnjić'
Berk, E. (2001) Razmišljanja o Francuskoj revoluciji. Podgorica: CID
Brandolini, A. (2007) Measurement of income distribution in supranational entities: The case of the European Union. u: Micklewright John, Jenkins Steven [ur.] Inequality and Poverty Re-examined, Oxford: Oxford University Press, 62-83
Fontaine, P. (2011) Evropa u 12 zemalja. Luxemburg: Ured za publikacije Evropske unije
Frojd, S. (2006) Kompletan uvod u psihoanalizu. Podgorica: Nova knjiga
Fukujama, F. (1997) Sudar kultura (Poverenje - društvene vrline i stvaranje prosperiteta). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Gidens, E. (1998) Posledice modernosti. Beograd: Filip Višnjić
Heywood, A. (2000) Key concepts in politics. St Martin's Press: New York
International Organization of Migration https://www.iom.int (preuzeto 19.02.2016.)
Kaschuba, W. (1995) Volk und Nation: Ethnozentrisums in Geschichte und Gegenwart. u: Nationalisntus - Nationalitöten - Supranationalitöt, Heinrich Winkler, Stuttgart: Hartmut Kaelble, Klett-Cotta, August; 56-81
Kastels, M. (2000) Informacijsko doba - ekonomija, društvo i kultura. u: Uspon umreženog društva, Zagreb: Golden market, Vol. 1
Marković,, Danilo, Ž. (2000) Sociologija i globalizacija. Beograd: Centar za usavršavanje rukovodilaca u obrazovanju
Morin, E. (1983) Stoljeće u krizi - kako izići iz XX stoljeća. Zagreb: Globus
Platon (2013) Država. Beograd: Dereta
Podunavac, M.L. (2000) Liberalizam i multikulturalizam. Filozofija i društvo, br. 17, str. 77-92
Rodrik, D. (2012) The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy. New York: W.W. Norton & Company
Scott, B. (2016) Multiculturalism for the masses: Social advertising and public diplomacy post-9/11. http://www.diplomacy.edu/resources/general/multiculturalism-masses-social-advertising-and-public-diplomacy-post-911, 18.02.2016
Semprini, A. (1999) Multikulturalizam. Beograd: Clio
Smit, A.D. (1998) Nacionalni identitet. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek, (1991)
Stiglic, D. (2002) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-X
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1702078S
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.