Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 13  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 1, str. 55-69
Proces rada na donošenju odluke u kriznim situacijama
Generalštab Vojske Srbije, Uprava vojne policije
Sažetak
Osnovni cilj ovog istraživanja je formiranje timova i proces rada na donošenju odluka u kriznim situacijama koje moraju da budu kompatabilne sa bezbednosnim strukturama, koje se bave navedenom oblasti kako u Ruskoj federaciji tako i u zemljama EU, NATO alijanse i ostalim zemljama sveta, sa aspektom angažovanja bezbednosnih struktura i eksperata iz civilnog sektora. Osnova ovog cilja je mogućnost formiranja mešovitih timova u procesu rada na donošenju odluke za izvođenje operacija u kriznim situacijama, kroz koje će se sprečiti, odvratiti ili trajno uništiti ili onesposobiti uzroci i nosioci kriznih situacija.
Reference
*** (1997) FM 101-5: Staff organization and operations. Washington, DC, USA: Headquarters Department of the Army
*** (1997) FM 101-5-1: Operational terms and graphics. Washington DC, USA: Headquarters Department of the Army-United States Marine Corps
*** (1992) FM 71-123: Tactics and techniques for combined Army heavy forces armored brigade, battalion task force and company team. Washington, DC, USA: Headquarters Department of the Army
Avramov, S. (1997) Post herojski rat Zapada protiv Jugoslavije. Veternik: IDI
Barton, L. (2001) Crisis in Organisations II. Cincinnati: South-Western Publishing Co
Dimitrijević, V., Stojanović, P. (1973) Međunarodni odnosi. Beograd: Nolit
Dimitrijević, V. (1982) Terorizam. Beograd: Radnička štampa
Dimitrijević, V.B. (1980) Međunarodni terorizam - naučno savetovanje na temu 'Savremeni oblici terorizma', 14-15. januar. Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd
Folk, R. (2003) Veliki teroristički rat. Beograd: Filip Višnjić
Hofman, B. (2000) Unutrašnji terorizam. Beograd: Narodna knjiga
Jovanović, B. (1984) Uvod u teoriju vojnog rukovođenja. Beograd: VIZ
Kabinet predsednika (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Beograd
Kešetović, Ž., Keković, Z. (2008) Sistemi kriznog menadžmenta. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Kovač, M., et al. (2000) Istorija ratne veštine - period 1920-2000. Beograd: VIZ
Kovač, M. (2003) Strategijska i doktrinarna dokumenta nacionalne bezbednosti. Beograd: Svet knjige
Lawrence, B., Hardigree, D. (1995) Risk and crisis managemet in facilities: Emerging paradigms in assessing critical incidents. Facilities, Vol. 13, No 9/10, avgust
Lazarević, I., Desančić, G. (2003) Mirovne operacije UN-osnove. Bilten CUK ABHO, CUK ABHO, Kruševac
Mijalkovski, M., Arula, D. (2001) Protivteroristička operacija - materijal za studiju. Beograd: ŠNO-Katedra operatike
Milošević, M. (2005) Odbrana od terorizma. Beograd: Svet knjige
Nikolić, V., Živković, N. (2010) Bebednost radne i životne sredine, vanredne situacije i obrazovanje. Niš: Fakultet zaštite na radu
Osmanagić-Bedenik, N. (2003) Kriza kao šansa. Zagreb: Školska knjiga
Rosenthal, U., Hart, P., Charles, M.T. (1989) The World of Crisis and Crisis Management. u: Uriel Rosenthal, Michael T. Charles, Paul Hart [ur.] Coping with Crises: The Management of Disasters, Riots and Terrorism, Springfield, IL: Charles C. Thomas, r. 15
Savić, A. (2007) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Simeunović, D. (2009) Terorizam. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu
Topfer, A. (1999) Plötzliche Unternehmenskrisen: Gefahr Oder Chance?. Neuwied-Kriftel: Luchterhand
US Army-Headquarters Department of the Army (2006) Composite risk management. FM 5-19
US Army-Headquarters Department of the Army (2006) Composite risk management. FM 5-19
Wilkinson, P. (2002) Terorizam protiv demokracije - odgovor liberalne države. Zagreb: Golden marketing
Združena operativna komanda GŠ VS (2016) Doktrina operacija Vojske Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1901055J
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2019.