Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 3 od 13  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 2, str. 90-108
Bezbednost Srbije u kontekstu daljeg širenja NATO-a na Zapadnom Balkanu
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
Sažetak
Politika širenja NATO-a na Zapadnom Balkanu koja se nastavlja pristupanjem Crne Gore Alijansi svakako utiče na promenu bezbednosnog okruženja Srbije. Nedugo nakon upućenog poziva za članstvo Crnoj Gori, Srbija je potvrdila saradnju sa NATO-om, sklopivši sporazum o logističkoj saradnji sa ovom organizacijom. Glavni cilj ovog rada jeste analiza ovih događaja, posebno u odnosu na proklamovanu neutralnost Srbije i njene nacionalne ciljeve. U radu se nastoje predstaviti nacionalni interesi Srbije na osnovu njenih strateških dokumenata, zatim osnovne odlike bezbednosnog okruženja Srbije koja postepeno biva zaokružena članicama NATO-a, kao i načini na koje se pristupanje Crne Gore Alijansi i najnoviji sporazum između Srbije i NATO-a odražavaju na bezbednost Srbije, ali i na odnos između Srbije i Rusije. Istraživanjem se dolazi do zaključka da je NATO nezaobilazan faktor bezbednosti u čitavom regionu Zapadnog Balkana i da svako planiranje odbrane i bezbednosti Srbije mora da uvaži ovu važnu činjenicu, posebno zbog opredeljenja Srbije da svoju sudbinu veže za EU koja u NATO-u vidi ključnog zaštitnika sopstvene bezbednosti.
Reference
*** (2015) Istraživanje političkog javnog mnjenja Crne Gore. (novembar), preuzeto 24. aprila 2016, sa http://www.cedem.me/me/izdavatvo/publikacije/send/27-publikacije/1725-istrazivanje-politickog-javnog-mnjenja
*** Crna Gora dobila poziv za članstvo u NATO. http://www.vijesti.me/vijesti/crna-gora-dobila-poziv-za-clanstvo-u-nato-863334, 24. april 2016
*** Razvoj odnosa Crne Gore i NATO - ključni datumi. 24. april 2016, http://www.mvpei.gov.me/rubrike/nato/Razvoj-odnosa-Crne-Gore-i-NATO-kljucni-datumi
*** Strani mediji o pozivu CG u NATO. http://portalanalitika.me/clanak/210874/kako-su-strani-mediji-izvjestili-o-pozivu-crnoj-gori-da-pristupi-nato-u, 24. aprila 2016
*** Svjetska štampa o pozivnici za NATO - Rusija iritirana zbog Crne Gore. Radio Slobodna Evropa, http://www.slobodnaevropa.org/content/sta-pise-svjetska-stampa-o-pozivnici-nato-za-crnu-goru/27407258.html, 25. april 2016
*** Take That, Vladimir!. Foreign policy, http://foreignpolicy.com/2015/12/02/take-that-vladimir-putin-nato-europe-russia-montenegro/?wp_login_redirect=0, 25. april 2016
*** Srbi za Rusiju, ne žele u EU i NATO. B92, http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2016&mm=04&dd=08&nav_category=11&nav_id=1117591, 15. jun 2016
*** (2011) u: Nova Srbija, novi NATO - vizija budućnosti za XXI vek, Zbornik radova, Beograd: Transconflict Serbia
*** Defence expenditures of NATO countries. http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_06/20150622_PR_CP_2015_093-v2.pdf, 16. april 2016
*** Zakon o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu. http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/3204-15.pdf, 25. juna 2016
*** (2011) u: Atlantske integracije - prednosti i nedostaci, skup, Zbornik radova, Beograd: Centar za razvoj međunarodne saradnje
*** (2010) u: Srbija i NATO - Za i protiv (Mišljenja i rasprave), Zbornik radova, Beograd: Akademija za diplomatiju i bezbednost
*** (2015) Istraživanje - Srbija. Nova srpska politička misao, jesen, preuzeto 25. aprila 2016, sa http://www.nspm.rs/istrazivanja-javnog-mnjenja/istrazivanje-srbija-septembar-2015.html
*** Crnoj Gori stigao poziv u NATO - šta sad?. http://www.dw.com/bs/crnoj-gori-stigao-poziv-u-nato-%C5%A1ta-sad/a-18888258, 25. april 2016
*** Mehanizmi saradnje sa NATO-om. Ministarstvo odbrane Republike Srbije, http://www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=4358, 12. maj 2016
*** Predlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Organizacije NATO-a za podršku i nabavku (NSPO) o saradnji u oblasti logističke podrške. http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/154-16.pdf, 27. aprila 2016
*** Saopštenje SN60. Republički zavod za statistiku, http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/80/59/Saop_186_SN60_srb.pdf, 24. jun 2016
*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Službeni glasnik RS, broj 88, 28. oktobar, http://www.vba.mod.gov.rs/strategija_-20nacionalne_bezbednosti_lat.pdf, 16. aprila 2016
*** (2009) Strategija odbrane Republike Srbije. Službeni glasnik RS, broj 88, 28. oktobar, http://www.vba.mod.gov.rs/strategija_odbrane_lat.pdf, 19. aprila 2016
Barišić, I., Talijan, M., Beriša, H. (2014) Balkan - izazovi, rizici i pretnje. Vojno delo, vol. 66, br. 2, str. 72-92
Brzezinski, Z. (1999) Velika šahovska ploča. Podgorica: CID
Cornish, P. (2004) NATO: the practice and politics of transformation. International Affairs, 80(1): 63-74
Croft, S. (2002) Guaranteeing Europe's security? Enlarging NATO again*. International Affairs, 78(1): 97-114
Đorđević, B., Glišić, M. (2013) Organizacija Severnoatlantskog ugovora (NATO). Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Friis, K. (2015) Nato enlargement-back on the agenda: Policy brief. 18
Gaćinović, R. (2010) Srbija i NATO - izazovi i odgovori. u: Srbija i NATO - Za i protiv (Mišljenja i rasprave), Beograd: Akademija za diplomatiju i bezbednost, str. 109-114
Gheciu, A. (2005) Security Institutions as Agents of Socialization? NATO and the 'New Europe'. International Organization, 59(04):
Gibler, D.M., Sewell, J.A. (2006) External Threat and Democracy: The Role of NATO Revisited. Journal of Peace Research, 43(4): 413-431
Grillot, S.R., Cruise, R.J., d`Erman Valerie, J. (2010) Developing security community in the Western Balkans: The role of the EU and NATO. International Politics, 47(1): 62-90
Keković, Z. (2009) Sistemi bezbednosti. Beograd: Fakultet bezbednosti
Kilibarda, Z. (2008) Osnove geopolitike. Beograd: Službeni glasnik
Meyer, S.E. (2003) Carcass of dead policies: The irrelevance of NATO. Parameters: U.S. Army War College Quarterly, 33(4): 83-97
Nakarada, R. (2011) Srbija i NATO - izvorišta dilema. u: Simić D.R. [ur.] Integracija Zapadnog Balkana u mrežu globalne bezbednosti, Beograd: Udruženje za studije SAD u Srbiji, str. 311-321
Nevers, R.de (2007) NATO's International Security Role in the Terrorist Era. International Security, 31(4): 34-66
Noetzel, T., Schreer, B. (2009) Does a multi-tier NATO matter? The Atlantic alliance and the process of strategic change. International Affairs, 85(2): 211-226
Obradović, Ž. (2011) Geopolitika Srbije. Beograd: Megatrend univerzitet
Petrović, D. (2010) Srbija i savremeni geopolitički procesi u Evropi i na Balkanu. u: Srbija u savremenom geostrateškom okruženju, Beograd: Medija centar Odbrana, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za strategijska istraživanja, str. 64-77
Proroković, D. (2012) Geopolitika Srbije: položaj i perspektive na početku XXI veka. Beograd: Službeni glasnik
Rupp, R.E. (2010) NATO in Crisis: So They Keep Saying. International Studies Review, 12(4): 650-652
Simić, P. (2011) Evroatlantizam i stvaranje bezbednosne zajednice na Balkanu. u: Nova Srbija, novi NATO - vizija budućnosti za XXI vek, Transconflict Serbia, Beograd: Forum za etničke odnose, Klub, 21
Stanković, S. (2010) O granicama Republike Srbije - bezbednosni aspekt. u: Zbornik: Srbija u savremenom geostrateškom okruženju, Beograd: Medija centar Odbrana, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za strategijska istraživanja, str. 284-299
Stepić, M. (2004) Srpsko pitanje - geopolitičko pitanje. Beograd: Jantar grupa
Veličkovski, I. (2015) Slabe države Zapadnog Balkana kao moguća pretnja regionalnoj bezbednosti. Godišnjak Fakulteta bezbednosti, 103-121
Veličkovski, I. (2013) Mesto i značaj NATO-a u spoljnoj i bezbednosnoj politici Sjedinjenih Američkih Država posle 2000. godine. Beograd: Fakultet političkih nauka, Master rad
Yost, D.S. (2009) Assurance and US extended deterrence in NATO. International Affairs, 85(4): 755-780
Yost, D.S. (2010) NATO's evolving purposes and the next Strategic Concept. International Affairs, 86(2): 489-522
Zagorcheva, D. (2014) NATO Enlargement and Security in the Balkans. Journal of Regional Security, 7(1): 7-33
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1702090V
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.