Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 48  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 14, br. 2, str. 191-207
Međunarodnopravni položaj izbeglica na teritoriji jedne strane u oružanom sukobu
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke

e-adresamtesla192@gmail.com
Ključne reči: izbeglice; oružani sukob; Ženevske konvencije; okupirana teritorija; prinudna deportacija
Sažetak
Međunarodno pravo oružanih sukoba pruža pravnu zaštitu i izbeglicama, ako se nađu na teritoriji zaraćenih strana. Izbeglice su ljudi koji su morali napustiti svoju državu da bi potražili utočište u stranoj zemlji, kao rezultat političkih događaja ili pod pretnjom progona. Pravni položaj izbeglica regulisan je prvo Konvencijom o statusu izbeglica iz 1951. godine. Pravni status izbeglica u oružanim sukobima regulisan je Ženevskom konvencijom o zaštiti građanskih lica za vreme rata iz 1949. godine i Protokolom I iz 1977. godine. Oba akta regulišu položaj izbeglica koje su se u momentu početka neprijateljstva našle na teritoriji jedne strane u sukobu, odnosno na okupiranoj teritoriji. Reč je, dakle, o strancima kojima je status izbeglica priznat još pre početka sukoba. Prema istoj Konvenciji, strana u sukobu na čijoj se teritoriji nalaze izbeglice, ne može ih smatrati, ni sa njima postupati kao sa strancima neprijateljskim državljanima, samo zato što oni pripadaju neprijateljskoj državi. Protokol I je proširio zaštitu izbeglica tako, što je propisao da će lica koja su pre početka neprijateljstva bila tretirana kao izbeglice ili apatridi, biti pod zaštitom odredaba Četvrte Ženevske konvencije u svim okolnostima i bez ikakve nepovoljne razlike. Posebno treba naglasiti pravo izbeglica da ne budu proterane u zemlju gde će njihov život ili sloboda biti ugroženi zbog pripadnosti nekoj grupi, ili političkog mišljenja.
Reference
*** (1997) Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata od 12. augusta 1949. godine i Dopunski protokoli uz ove konvencije od 8. juna 1977. godine. Beograd
Anri, D. (1998) Sećanje na Solferino. Beograd
Avramov, S., Kreća, M. (2009) Međunarodno javno pravo. Beograd
Bugnion, F. (2004) Refugees, internally displaced persons and international humanitarian law. Fordham International Law Journal, 5, 1397-1420
Dimitrijević, V. (1969) Pravo na utočište na teritoriji strane države - teritorijalni azil. Beograd
Fleck, D. (2009) The handbook of international humanitarian law. New York
Henckaerts, J., Doswald-Beck, L. (2005) Običajno međunarodno humanitarno pravo. Cambridge, Tom I, Pravila
Jakovljević, B. (1998) Sistem međunarodne zaštite izbeglica. Beograd, 11-48
Jončić, V. (2010) Međunarodno humanitarno pravo. Beograd
Knežević-Predić, V. (2007) Ogled o međunarodnom humanitarnom pravu - izvori, domen primene, subjekti. Beograd
Pajić, Z. (1985) Međunarodna odgovornost za zločin protiv čovječnosti u svijetlu nirnberških načela i savremenih shvatanja. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, 32, 109-134
Patrnogic, J. (1988) Thoughts on the relationship between International Humanitarian Law and Refugee Law, their promotion and dissemination. International Review of the Red Cross, 28(265): 367
Pictet, J. (1958) Commentary of IV Geneva convention relative to the protection of civilian persons in time of war. Geneva
Štrbac, K. (2008) Humanitarne organizacije u zbrinjavanju civilnog stanovništva u vanrednim situacijama. Beograd
Vasilijević, V. (1971) Suđenje pred Međunarodnim vojnim sudom u Nirnbergu i razvoj međunarodnog krivičnog prava. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, 3, 305-334
Vučinić, Z. (2006) Međunarodno ratno i humanitarno pravo. Beograd
Weisbrodt, D., Berquist, A. (2007) Extraordinary rendition and the humanitarian law of war and occupation. Virginia journal of international law, 47, 2, 296-356
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev1702191T
objavljen u SCIndeksu: 24.11.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka