Actions

Ekonomika poljoprivrede
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: [1]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:8
  • full-text downloads in 30 days:0

Contents

article: 5 from 8  
Back back to result list
2005, vol. 52, iss. 1, pp. 3-12
Socijalna ekologija i selo
(The title is not available in English)
Beograd
Abstract
(not available in English)
Selo je najstariji oblik ljudskog naselja i bilo je podložno stalnim promenama. Te promene su, u osnovi bile prouzrokovane promenama u sadržaju i karakteru poljoprivrednog rada, budući da je poljoprivreda bila, i ostala osnovna delatnost sela kao naselja i seoskog načina života. Sa naučno-tehnološkom revolucijom, a naročito od sredine prošlog veka došlo je do promena u poljoprivrednoj delatnosti njenom mehanizacijom i hemizacijom, što se odnosilo na sadržaj i karakter rada u poljoprivredi, ali i na neusaglašenost tog procesa sa ekološkim faktorima. I u poljoprivrednoj proizvodnji, koja postaje industrijska, dolazi do rizika. Tri su osnovna rizika: rizik od narušavanja ekološke ravnoteže, rizik ugrožavanja integriteta učesnika u procesu rada i rizik korišćenja poljoprivrednih proizvoda. Autor u radu razmatra uzroke i posledice ovih rizika i ukazuje na puteve zaštite od njih: ekologizacijom poljoprivredne proizvodnje i razvojem ekološke svesti svih subjekata koji koncipiraju i ostvaruju industrijsku poljoprivrednu proizvodnju. Sva razmatranja u radu autor vrši sa stanovišta socijalne ekologije, čiji predmet detaljno određuje, ukratko kao posebne sociologije koja sa sociološkog stanovišta proučava ekološke probleme, tačnije probleme zaštite životne sredine, pa i stanovišta njenog narušavanja industrijalizovanom poljoprivrednom proizvodnjom.
References
Bek, U. (2001) Rizično društvo. Beograd: Filip Višnjić
Cvijić, J. (2000) Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Đorđević, J. (2000) Poimanje prirode u delima Dragoljuba Jovanovića. Niš: Komrenski sociološki susreti
Friedmann, G., Naville, P. (1972) Sociologija rada. Sarajevo: Veselin Masleša
Jovanović, D. (1970) Vedrina. Beograd: D. Jovanović
Lukić, R. (2000) in: Cvijić Jovan [ed.] Balkansko poluostrvo, Beograd: Srpska Akademija nauka i umetnosti, str. 8
Major, F. (1991) Sutra je uvek kasno. Beograd: Jugoslovenska revija
Marković, D.Ž. (1998) Problemi humanizacije rada i ekološka bezbednost u poljoprivredi. Ekonomika poljoprivrede, Beograd, 3-4, str. 189-201
Marković, D.Ž. (2003) Integracioni procesi u Evropi i ekologizacija poljoprivredne proizvodnje. in: Poljoprivreda i ruralni razvoj u evropskim integracijama, Beograd, str. 30-36
Marković, D.Ž. (2001) Etičeskij aspekt ekologizacii novyh tehnologij. in: Trudov 'Savremenye problemy civilizacii', Moskva: MNEPU, str. 109-116
Marković, D.Ž. (1996) Nove tehnologije i tehnološki rizik. in: Nove tehnologije i bezbedan rad, Zbornik radova XXI međunarodnog savetovanja, Niš, str. 5-15
Marković, D.Ž. (1981) Međusobna povezanost zaštite životne i radne sredine. in: Nikolić Gojko [ed.] Čovek, društvo, životna sredina, Zbornik radova, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 41-45
Marković, D.Ž. (1997) Zemljoradnici - subjekti ekološke politike. in: Balkansko selo u promenama i regionalni i ruralni razvoj, Beograd, str. 486-490
Marković, D.Ž. (2001) Opšta sociologija. Niš: Prosveta
Marković, D.Ž. (2001) Socijalna ekologija. Niš: Prosveta
Marković, D.Ž. (2001) Sociologija bezbednog rada. Beograd, itd: Prosveta, Izabrana delo, knjiga III
Marković, D.Ž. (1999) Sociološki aspekt humanizacije rada u poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Traktori i pogonske mašine, 1, str. 135-142
Ranđelović, V.S. (1988) Ekonomika poljoprivrede. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Suhorkova, S.M. (1998) Ëkologičeskaja kul'tura i ëkologo-ëkonomičeskoe obrazovanie. in: Ëkologičeskaja kul'tura i obrazovanie - opyt Rossii i Jugoslavii, Moskva: Meždunarodnaja akademiaja nauk, str. 215
Tesla, N. (1995) Članci. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Knj. 1
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
published in SCIndeks: 08/09/2007