Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 7 od 21  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 61, br. 1, str. 101-122
Kontrolne karte kao sredstvo statističke kontrole kvaliteta
a98. vazduhoplovna brigada, 98. vazduhoplovnotehnički bataljon, VP 5017, Lađevci
bCentar za obuku i usavršavanje podoficira, VP 1442, Pančevo
cUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka

e-adresadrenovac20@yahoo.com
Sažetak
Primena statističkih metoda može u velikoj meri doprineti povećanju kvaliteta proizvoda i usluga, a samim tim i povećanju rejtinga ustanova. Definisanje optimalnih, odnosno upozoravajućih i graničnih vrednosti, zasnovano je na - statističkoj analizi uzoraka. Kontrolne karte predstavljaju veoma pouzdano, jednostavno za upotrebu i efikasno sredstvo kontrole procesa, kojim se proces stalno održava u zadatim okvirima. Kao takve, mogu naći veliku primenu u kontroli kvaliteta u procesima proizvodnje naoružanja i vojne opreme, u procesima održavanja tehničkih sistema, ali i u uspostavljanju standarda i podizanju nivoa kvaliteta za brojne druge aktivnosti.
Reference
Bakija, I. (1978) Kontrola kvalitete. Zagreb: Tehnička knjiga
Carter, M. Control charts in quality control: Shewart charts. http://printfu.org/read
Đedović, B.N. Vodjenje i vrednovanje projekata. Beograd: Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća
Ivković, Z.A. (1992) Matematička statistika. Beograd: Naučna knjiga
Karović, S.M., Komazec, N.M. (2010) Upravljanje rizicima kao preduslov integrisanog menadžment sistema u organizaciji. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 3, str. 146-161
Lazić, M. (2011) Sposobnost procesa - merenje i ocena kvaliteta procesa. u: Nacionalna konferencija o kvalitetu Festival kvaliteta, Maj, 19-21, Kragujevac
Lazić, M. (2011) Šest sigma - metodologija unapređenja kvaliteta. u: Nacionalna konferencija o kvalitetu Festival kvaliteta, Maj, 19-21, Kragujevac
Lynch, D. (2012) ISO 9000 and Organizational Effectiveness. Quality Management Journal, 14(1): 64-68
Majstorović, V.D. (2012) Upravljanje kvalitetom proizvoda I. Beograd: Mašinski fakultet
Merkle, M.J. (2010) Verovatnoća i statistika - za inženjere i studente tehnike. Beograd: Akademska misao
Mitrović, Ž. (1996) Sistem integralne kontrole kvaliteta proizvoda. Beograd: Institut za istraživanja u poljoprivredi 'Srbija'
Nelson, L. (2006) Interpreting Shewhart X Control Charts. Journal of Quality Technology, 36(2): 71-74
Radojević, R.D. (1997) Inženjering kvaliteta. Beograd: Društvo operacionih istraživača Jugoslavije
Rajković, V. (2012) Lean Six Sigma koncept. u: Nacionalna konferencija o kvalitetu Festival kvaliteta, Jun 7-9, Kragujevac
Stuart, M., Mullins, E., Drew, E. (1996) Statistical quality control and improvement. European Journal of Operational Research, 88(2): 203-214
Vukadinović, S.V., Popović, J. (2008) Matematička statistika. Beograd: Saobraćajni fakultet
Vulanović, V., Stanivuković, D., Kamberović, B.L., Maksimović, R., Radaković, N., Radlovački, V., Šilobad, M. (2003) Metode i tehnike unapređenja procesa rada - statističke - inženjerske - menadžerske. Novi Sad: FTN, Institut za industrijske sisteme i IIS, Istraživački i tehnološki centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/vojtehg61-2292
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman