Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:34
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:28

Sadržaj

članak: 1 od 14  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 4, br. 2, str. 37-47
Koncept i ciljevi upravljanja zaštitom životne sredine
Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu

e-adresasnezana.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs, milan.veljkovic@znrfak.ni.ac.rs
Projekat:
This paper is the result of research funded by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia.

Ključne reči: upravljanje zaštitom životne sredine; standardi; sistemi upravljanja; instrumenti za upravljanje životnom sredinom
Sažetak
Zaštita životne sredine je postala veoma uobičajena tema diskusije u celom svetu zbog destruktivnog uticaja čovekovih ekonomskih aktivnosti na životnu sredinu u cilju održive globalne ekonomije. Svrha ovog rada jesu problemi upravljanja životnom sredinom kao dela ukupnog sistema menadžmenta. Cilj rada je naglasiti značaj upravljanja životnom sredinom i njegovim interesom za upravljanjem životnom sredinom koje obuhvata poslovne aktivnosti. Razumno upravljanje životnom sredinom može se izjednačiti sa dobrim menadžmentom i trebalo bi sadržati adekvatne mere za minimiziranje štete po životnu sredinu.
Reference
Batle, J., Orfila-Sintes, F., Moon, C.J. (2018) Environmental management best practices: Towards social innovation. International Journal of Hospitality Management, 69, 14-20
Đukanović, M. (1996) Životna sredina i održivi razvoj. Beograd: Elit
Elesawi, A. (2018) Uloga energetske efikasnosti u sistemu održivog razvoja na primeru održive izgradnje u Libiji. Beograd: Univerzitet Union Nikola Tesla - Fakultet za graditeljski menadžment, Doktorska disertacija
Entesar, S. (2018) Značaj ekoloških standarda i ekološkog upravljanja za održivi razvoj Libije. Beograd: Univerzitet Singidunum - Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Master rad
European Commision (2017) What is EMAS?. https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
Famiyeh, S., Adaku, E., Amoako-Gyampah, K., Asante-Darko, D., Amoatey, C.T. (2018) Environmental management practices, operational competitiveness and environmental performance. Journal of Manufacturing Technology Management, 29(3): 588-607
Grujić, K., Živanović, N. (2012) Ekološki menadžment - trendovi razvoja u ambijentu. u: Međunarodna naučna konferencija 'Menadžment 2012', Zbornik radova
Harmath, P. (2007) Strukturiranje organizacija u funkciji ekološkog menadžmenta. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 18, str. 199-209
Heras-Saizarbitoria, I., Arana, G., Boiral, O. (2016) Outcomes of environmental management systems: The role of motivations and firms' characteristics. Business Strategy and the Environment, 25(8): 545-559
Institut za standardizaciju Srbije (ISS) (2015) Sistemi menadžmenta. Beograd, https://www.iss.rs/button_104.html
Martín-de, C.G., Amores-Salvadó, J., Navas-López, J.E. (2016) Environmental management systems and firm performance: Improving firm environmental policy through stakeholder engagement. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 23(4): 243-256
Mihajlović, D., Stojanović, D., Ilić, B. (2011) Ekološki menadžment u funkciji društveno ekonomskog održivog razvoja. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Milutinović, S. (2012) Politike održivog razvoja. Niš: Fakultet zaštite na radu u Nišu
Popov, Đ. (2011) Ekonomska analiza prava životne sredine i održivi razvoj. u: Osnove prava životne sredine, Zbornik radova, Novi Sad: Pravni fakultet Novi Sad
Radovanović, B. (2018) Finansiranje zaštite životne sredine u Republici Srbiji. Beograd: Alfa BK Univerzitet - Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Doktorska disertacija
Živković, S. (u pripremi) Upravljanje zaštitom životne sredine. Niš: Fakultet zaštite na radu u Nišu, 2016
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ESD2002037Z
primljen: 06.05.2020.
prihvaćen: 11.07.2020.
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2020.

Povezani članci

Vojnotehnički glasnik (2013)
Percepcija ljudske greške u integralnom sistemu upravljanja komunalnim otpadom
Čeganjac Zoran K., i dr.

Ekonomika (2012)
Danas ekologija, sutra ekonomija
Jelenković Predrag, i dr.

Megatrend revija (2012)
Suočavanje preduzeća Srbije sa fenomenom održivog razvoja u globalnom okruženju
Manić Momčilo, i dr.

prikaži sve [4]