Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 8 od 14  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 60, br. 3, str. 216-239
Model poboljšanja bezbednosti transporta opasnog tereta za potrebe Vojske Srbije
Serbian Army, Mixed artillery brigade, Niš

e-adresakotoza@beotel.net
Ključne reči: bezbednost transporta; opasan teret; model; korektivne mere; Demingov pristup; benčmarking koncept
Sažetak
Projektovanje i unapređenje, odnosno poboljšanje bezbednosti transporta opasnih tereta višedimenzionalan je i dinamički proces, koji se može realizovati primenom više različitih metoda i tehnika. U definisanju modela poboljšanja bezbednosti transporta opasnog tereta za potrebe Vojske Srbije korišćen je Demingov pristup sistemskom upravljanju kvalitetom. Na osnovu uzroka koji utiču na smanjenje bezbednosti određene su mere koje treba preduzeti da bi se poboljšala bezbednost transporta opasnog tereta u Vojsci Srbije. U određivanju mera za poboljšanje bezbednosti transporta opasnih tereta za potrebe Vojske Srbije korišćen je benčmarking koncept.
Reference
*** (2010) Zakon o transportu opasnog tereta. Službeni glasnik RS, Beograd, broj 88-10
*** (2010) Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju. Službeni glasnik RS, Beograd, broj MU 2-10, adr 2007
Andrejić, M.D., Đorović, B.D., Pamučar, D.D. (2011) Upravljanje projektima po pristupu projekt menadžmenta. Vojnotehnički glasnik, vol. 59, br. 2, str. 142-157
Cakić, A.B. (2010) Razjašnjenje definisanja transportnog lanca. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 113-128
Jovanović, D. (2005) Mogućnosti unapređenja prevoza specijalnih tereta železnicom. Vojnotehnički glasnik, vol. 53, br. 6, str. 579-592
Kilibarda, M., Zečević, S. (2008) Upravljanje kvalitetom u logistici. Beograd: Saobraćajni fakultet
Kostadinović, D. (2010) Istraživanje mogućnosti povećanja bezbednosti transporta opasnih materija za potrebe sistema odbrane. Beograd: Vojna akademija, magistarski rad
Lipovac, K. (2008) Bezbednost saobraćaja. Beograd: Službeni glasnik Republike Srbije
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/vojtehg1203216K
objavljen u SCIndeksu: 03.09.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman