Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 43  
Back povratak na rezultate
2020, br. 166, str. 74-87
Režirana realnost ili rep koji juri psa
Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije - FMK, Beograd
Ključne reči: rijaliti programi; grupna dinamika; psihološki procesi; eksternalizacija
Sažetak
Rad se bavi analizom kulturoloških, psiholoških i komunikoloških obrazaca kojima se može objasniti popularnost i prijemčivost publike koja konzumira rijaliti programe. Ovi progremi su u našoj sredini počeli da se emituju 2006. godine kroz format Velikog Brata, i od tada njihova gledanost ne opada. U radu smo se bavili specifičnostima ovog televizijskog formata, komunikacionim procesima koji putem tendenciozno usmeravanih uloga i obrazaca ponašanja dovode do željenih " ishoda " kao i psihološkim perspektivama koje mogu pojasniti motivaciju publike da se involvira u konzumaciju ovih sadržaja. Neka od psiholoških objašnjenja popularnosti ovih programa mogu se objasniti visokim stepenom identifikacije sa akterima koji eksternalizuju najintimnije sadržaje iz svogunutrašnjeg sveta kao i analitčkim koceptom Senke koja se odnosi na inferiorne i neprihvatljive unutrašnje sadržaje koji su deo ljudske prirode i često se projektuje na marginalizovane grupe. Konačno smo se bavili širim društvenim kontekstom koji pogoduje održavanju i "negovanju" ove forme javnog diskursa.
Reference
Bandura, A. (1962) Social learning through imitation. Lincoln, NE: University of Nebraska Press
Divac-Jovanović, M., Švrakić, D. (2016) Granična ličnost i njena različita lica. Beograd: Clio
Fon, F.M.L. (1995) Shadow and evil in fairy tales. Boston - London: Shambhala
Freud, A. (1936) The Ego and the mechanisms of defense. New York: International Universities Press
Freud, S. (1923) The Ego and the id. SE, 19, pp. 1-66
Jung, C.G. (1966) Two essays on analytical psychology collected works. Princeton: Princeton University Press, Volume 7
Jung, K.G. (1987) O psihologiji nesvesnog. Novi Sad: Matica srpska
Klein, M. (1983) Zavist i zahvalnost. Zagreb: Naprijed
Milin-Perković, S., Matović, M. (2014) Rijaliti programi u Srbiji i 'neprimereni sadržaj'. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 8, br. 11, str. 131-146, Beograd: Fakultet političkih nauka
Neumann, E. (1969) Depth psychology and a new ethics. New York: G. P. Putnam's Sons
Neumann, E. (1954) The origins and history of consciousness. Princeton: Princeton University Press
Prochaska, J.O., Norcross, J.C. (2003) Systems of psychotherapy: A transtheoretical analysis. Stamford, CN: Thompson
Radulović, L., Erdei, I. (2017) 'Big Brother is watching you'/ 'You are watching Big Brother': The phenomenon of (over) watching and the imperative of ratings on a reality show. Ethnology and Anthropology, 12(1), pp. 19-50
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura2066074S
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2020.