Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 7 od 43  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 40, br. 1, str. 6-19
Almodovar - paradigma graničnog poremećaja ličnosti u filmu 'Visoke potpetice'
Zavod za Zdravstvenu zaštitu radnika 'Železnice Srbije', Beograd

e-adresapetrovickatharina@gmail.com
Ključne reči: Almodovar; poremećaji ličnosti; fragilni identitet
Sažetak
Rad predstavlja psihološko-psihijatrijsku analizu u oblasti filmske umetnosti. Pedro Almodovar je u svojim filmovima u centar interesovanja postavio prototip junaka koji u evropskoj kulturi poznog XX veka manifestuje traume uklapanja u nekoherentnu strukturu savremenog sveta i koji anagažuje ekstremna, nepredvidiva, klinički upadljiva ponašanja. Zbog kompleksnosti samog predmeta istraživanja koji nameće suštinsko pitanje 'da li je istinski susret među ljudskim bićima još uvek moguć', istraživanje je usmereno na dublju analizu pojedinca i odnosa pojedinca i njegovog mikro i makro miljea, korišćenjem teoretskih modela savremene razvojne psihodinamske škole-teorije objektnih odnosa i self psihologije. Minucioznom selekcijom Almodovarovih karaktera istaknut je lik Rebeke, koji omogućava da se razvije senzitivnost percepcije za fenomen 'graničnog' u sklopu psihodinamskog modela, kao i dublje sagledavanje dinamike razvoja ličnosti sa fragilnim identitetom. U Almodovarovom prikazu likova suptilno je protkano i shvatanje o načinu na koji su oni organizovani u psihološkom smislu, čak uspeva, da kinematografski prikaže mehanizam rascepa koji ove psihološki nezrele strukture ličnosti koriste u procesu mišljenja. Klinička psihologija i psihijatrija u Almodovarovim likovima nailaze na entitete koji se paradigmatično uklapaju u dijagnostičku kategoriju poremećaja ličnosti sa graničnom strukturom. Intenzivne emocije koje pokreću ove ličnosti su frenetična potreba i žudnja za ostvarenjem bliskosti i njihov očajnički pokušaj da ostvare autentičnu komunikaciju sa značajnim drugim. Razotkrivanjem paradoksalnog okvira u sklopu komunikacijskih klišea ovo istraživanje pruža perspektivu introjekcije fenomena 'paradoksalnog optimizma' u mozaik psihološke i psihijatrijske teorije i prakse.
Reference
Abraham, K. (1924) Character formation on the genital level of the libido. u: Selected papers on psychoanalysis, London: Hogarth Press
Acevedo-Muñoz, E. (2007) Pedro Almodόvar. London: British Film Institute
Aćimović, B. (2009) Ne moći voleti. u: Štajner-Popović T., Brzev-Ćurčić V. [ur.] Ljubav, Beograd: Dereta, 189-94
Akhtar, S. (1994) Object Constancy and Adult Psychopathology. Intl J Psychoanal, 75: 441-55
Allinson, M. (2001) The films of Pedro Almodovar. London-New York: I.B. Tauris
Bendžamin, Dž. Prva veza. u: Mirić J., Dimitrijević A. [ur.] Afektivno vezivanje, eksperimentalni i klinički pristupi, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, str. 251-86
Divac-Jovanović, M., Švrakić, D.M., Lečić-Toševski, D.M. (1993) Personality disorders: Model for conceptual approach and classification. Part I: General model. Am J Psychother, 47(4): 558-71
Fonagi, P. (2006) Šta je zajedničko psihoanalitičkoj teoriji i teoriji afektivnog vezivanja. u: Mirić J., Dimitrijević A. [ur.] Afektivno vezivanje - eksperimentalni i klinički pristup, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 227-50
Jašović-Gašić, M. (1982) Neurotske depresije. Engrami, 2: 35-8
Kernberg, F.O. (1984) Severe Personality Disorders: Psychotherapeutic Strategies. New Haven: Yale University Press
Kernberg, F.O. (1976) Object-relations theory and clinical psychoanalysis. New York: Jason Aronson
Klein, M. (1959) On adult world and its roots in infancy. u: Envy and gratitude and other works, 1946-1963, New York: Delacorte Press
Kohut, H. (1971) The analysis of the Self. New York: International University Press
Kordić, B. (2009) Ljubav i seksualnost. u: Štajner-Popović T., Brzev-Ćurčić V. [ur.] Ljubav, Beograd: Dereta, 88-95
Laing, R.D. (1978) Podeljeno ja - politika doživljaja. Beograd: Nolit
Lečić-Toševski, D., Divac-Jovanović, M. (2011) Modifikovana psihodinamska psihoterapija poremećaja ličnosti - dileme i izazovi. Psihijatrija danas, vol. 43, br. 1, str. 65-82
Lečić-Toševski, D.M., Draganić-Gajić, S., Stojanović, D. (2001) Poremećaji ličnosti i porodični odnosi. Psihijatrija danas, vol. 33, br. 1-2, str. 101-112
Lečić-Toševski, D.M. (1992) Distimični poremećaj - tipologija i veza sa poremećajima ličnosti. Beograd: Medicinski fakultet, doktorska disertacija
Masterson, F.J. (1981) The Narcissistic and Borderline Disorders. New York: Brunner/Mazel
Masterson, J.F. (1972) Treatment of the borderline adolescent: A developmental approach. New York: Wiley Interscience
Popović, M., Jerotić, V. (1985) Psihodinamika i psihoterapija neuroza. Beograd: Nolit
Stefanović-Stanojević, T. (2006) Teorija afektivnog vezivanja kao teorija emocionalnog razvoja ličnosti. u: Mirić J., A.Dimitrijević [ur.] Afektivno vezivanje: eksperimentalni i klinički pristupi, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Stojanović, D. (1991) Neurotični oblici dekompenzacije histrioničnog poremećaja ličnosti. Beograd: Medicinski fakultet, Magistarski rad
Švrakić, D.M. (1986) Narcistički poremećaj ličnosti - koncepcija Otto Kernberga. Psihijatrija danas, br. 2-3, str. 277-290
Vaillant, G., Perry, C. (1985) Personality disorders. u: Kaplan H., Freedman A., Sadock B. [ur.] Comprehensive textbook of psychiatry, Baltimore: Williams & Wilkins
Winnicott, D. (1967) Mirroring role of mother and family in child development. u: Playing and Raeality, London: Tavistok
Winnicott, D. (1965) The theory of the parent-infant relationship. u: The Maturational Processes and the Facilitating Environment, London: The Hogarth press
Wolberg, A.R. (1982) Psychoanalytic psychotherapy of the borderline patient. New York: Thieme-Stratton
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/Engrami1801006P
objavljen u SCIndeksu: 15.11.2018.

Povezani članci

Psihijatrija danas (2011)
Modifikovana psihodinamska psihoterapija poremećaja ličnosti - dileme i izazovi
Lečić-Toševski Dušica, i dr.

Psihijatrija danas (2001)
Poremećaji ličnosti i porodični odnosi
Lečić-Toševski Dušica M., i dr.

Psihijatrija danas (2004)
Savremeno određenje poremećaja ličnosti - ponovo otkrivena prošlost
Lečić-Toševski Dušica

prikaži sve [42]