Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:49
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:30

Sadržaj

članak: 8 od 43  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 50, br. 1, str. 49-57
Psihodinamika inhibicije učenja
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za mentalno zdravlje

e-adresapesicdanilo@yahoo.com
Ključne reči: učenje; psihoanalitičke teorije; inhibicija
Sažetak
Proces učenja se može razmatrati iz kognitivne, motivacione i emocionalne perspektive. Emocionalna i nesvesna persektiva procesa su zanemarene u pedagoškoj literaturi. Psihoanalitičke teorije daju bogat doprinos u objašnjavanju nesvesnih i emocionalnih aspekata procesa učenja, a njihovo razumevanje ima kliničku primenu u otklanjanju inhibicije.
Reference
Bibby, T. (2011) Education - an impossible profession: Psychoanalytic explorations of learning and classrooms. London: Routledge Taylor
Britton, R. (2004) Subjectivity, objectivity and triangular space. Psychoanalytic Quarterly, 73(1), 47-61
Britzman, D. (2009) The very thought of education: Psychoanalysis and the impossible professions. New York, Albany: State University
Durlak, J.A., Weissberg, R.P., Dymnicki, A.B., Taylor, R.D., Schellinger, K.B. (2011) The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development, 82(1), 405-432
Erić, Lj. (1998) Socijalna fobija. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet
Fenichel, O. (1961) Psihoanalitička teorija neuroza. u: Medicinska knjiga, Beograd - Zagreb
Freud, A. (1936) The Ego and the mechanisms of defense. New York: International University Press
Freud, S. (2000) Tri rasprave o teoriji seksualnosti. Zagreb: Stari grad
Freud, S. (1973) Inhibitions, symptoms and anxiety. London: The Hogarthe Press
Hinshelwood, R.D. (1994) A dictionary of Kleinian thought. London: Free Association Books
Ilić, I. (2005) Akademska inhibicija i kriza finalizacije kod mladih. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 27, br. 1-2, str. 83-92
Jovanović-Dunjić, I. (2011) Klasična psihoanalitička teorija Sigmunda Frojda - psihopatološki model. u: Erić Lj. [ur.] Psihodinamička psihijatrija, Tom 1 - istorija, osnovni principi, teorije, Beograd: Službeni glasnik
Klein, M. (1935) The development of the child. u: Contributions to psychoanalysis 1921-1945, New York: McGraw-Hill
Mindoljević-Drakulić, A. (2012) Pedagoški aspekti psihoanalitičke teorije privrženosti u dijadi učitelj - učenik. u: Ljubetić M., Zrilić S. [ur.] Pedagogija i kultura, Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 165-173
Pešikan, A. (2010) Savremeni pogled na prirodu školskog učenja i nastave - socio-konstruktivističko gledište i njegove praktične implikacije. Psihološka istraživanja, vol. 13, br. 2, str. 157-184
Rusbridger, R. (2004) Elements of the Oedipus complex: A Kleinian account. International Journal of Psychoanalysis, 85(3), 731-747
Tošić-Radev, M.N., Pešikan, A.Ž. (2017) 'Komadić koji nedostaje' u procesu obrazovanja - socioemocionalno učenje. Nastava i vaspitanje, vol. 66, br. 1, str. 37-54
Winnicott, D.W. (1965) The maturational processes and the facilitating environment. London: Hogarth
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/PsihDan1801049P
objavljen u SCIndeksu: 14.06.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci