Akcije

Ekonomika
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 13  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 52, br. 1-2, str. 60-73
Tehnički progres poljoprivrede - mali biznis i preduzetništvo
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
Sažetak
Izvršena istraživanja i učinjene analize upućuju na zaključak da će 2l. vek verovatno biti u znaku bržeg tehničkog progresa, posebno biotehnologije i novih proizvodnih programa u poljoprivredi, naročito proizvodili zdrave hrane i vode. Veoma smela istraživanja u okviru Ujedinjenih nacija se vrše na većem korišćenju prana energije kao energije kao hrane, ali o tome na nekom drugom mestu. Ovde podsećamo da će 2l. vek biti i vek bržeg razvoja tehničkog progresa u domenu malog biznisa i preduzetništva, posebno MSP-a multifunkcionalne poljoprivrede - agrarno preduzetništvo. Pod dejstvom tehničkog progresa doći će do izumiranja starih i rađanje novih zanata, veće primene automatizacije i kompjutera u svim domenima i bržeg razvoja kapaciteta za prikupljanje, pripremu i reciklažu otpadaka, sekundarnih i lokalnih sirovina. Na ovo već danas ukazuju mnoga iskustva visokorazvijenih zemalja u svetu.
Reference
*** (1969) Tehnološki jaz. Beograd: Institut za naučno-tehničku dokumentaciju i informacije, prevod
*** (2004) Preduzetnički menadžment - biznis plan i programi. Beograd: BKI
Cohen, J.A., Mckinney, S.C. (1980) How to computerize your small business. New Jersey: Prentice-Hall
Collin, S. (1999) Doing business on the internet. London: Kogan Page
Gužalić, M. (1998) Proizvodnja hrane u uslovima primene dostignuća naučno-tehnološke revolucije u prehrambenoj industriji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 45, br. 3-4, str. 4-4
Jasmuheen (2003) Panic nourishment - nutrition for new millennium. Pirot: Pi-press, prevod
Jovanović, M., Bošnjak, D., Zekić, V. (2004) Ekonomska analiza proizvodnje biodizel goriva. Ekonomika poljoprivrede, vol. 51, br. 3-4, str. 127-138
Krmpotić, T., Nikolić, R., Kiš, T., Ivančević, S., Čileg, M., Jerinkić, E., Gligorić, R. (1997) Menadžment poljoprivrednih mašina. Subotica: Ekonomski fakultet
Mirković, M. (1934) Zanatska politika. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Njegovan, Z.M. (1992) Makroekonomski aspekti tehnološkog razvoja poljoprivrede. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede / IEP
Organization for Economic Cooperation and Development (1982) Innovation in small and medium firms. Paris
Ože, P. (1966) Savremene tendencije naučnog istraživanja. Beograd: Savezni Savet za koordinaciju naučnih delatnosti, prevod
Schaff, A. (1984) Zanimanje spram rada. u: Friedrich G., Schaff A. [ur.] Mikroelektronika i društvo - za bolje ili za lošije, Zagreb: Globus, str. 341-2
Srdić, M., ur. (1975) Ekonomski leksikon. Beograd: Savremena administracija
Stojiljković, S. (1998) Automatizacija rutinskih procesa u reviziji. u: Zbornik radova 'DST', d.o.o, Beograd, str. 115-119
Vukmirica, V. (1978) Naučno-tehnički progres i problem nezaposlenosti. Beograd: NIRO Eksport Pres
Vukobratović, M., Stokić, D., Kirćanski, N., Kirćanski, M., Hristić, D., Karan, B., Vujić, D., Đurović, M. (1986) Uvod u robotiku. Beograd: Institut Mihajlo Pupin
Zečević, T., Crnković, J. (1985) Nivo kompjuterizacije u Jugoslaviji. Ekonomski anali, br. 86-87., str. 193 i 195, Zbornik radova: Poslovno odlučivanje u privrednim organizacijama
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka