Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 2, str. 1-9
Savremeni oblici međunarodnog kretanja kapitala
Univerzitet Singidunum, Beograd

e-adresasovransanja@yahoo.com
Sažetak
Međunarodno kretanje kapitala predstavlja jedan od najznačajnijih oblika međunarodne ekonomske saradnje i ostvarivanja strateških ciljeva privrednih društava. Na taj način dolazi do međunarodne diversifikacije poslovnih aktivnosti, jačanja konkurentske prednosti, promene privrednih struktura, stopa zaposlenosti i privredne stabilnosti zemalja-učesnica. Savremeni oblici međunarodnog kretanja kapitala predstavljaju predmet istraživanja ovog rada, sa posebnim osvrtom na javno-privatna partnerstva i koncesije. Stvaranje različitih oblika javno-privatnog partnerstva (JPP) u Srbiji dobija na značaju tek početkom 90-tih godina prošlog veka. JPP podrazumeva zajedničke poslove u sklopu kojih javni i privatni sektori udružuju resurse, posebno finansijski kapital i stručna znanja kako bi, kroz adekvatnu raspodelu sredstava, rizika i nagrada, zadovoljili potrebe od lokalnog, regionalnog ili nacionalnog značaja. Ovakav vid partnerstva javnog i privatnog sektora postaje efikasan način za racionalnije korišćenje ograničenih resursa i unapređenje poslovanja subjekata iz različitih sektora. Partnerstvo javnog i privatnog sektora ima posebnu ulogu u procesu izgradnje i održavanja saobraćajne, ali i drugih objekata infrastrukture. Koncesija predstavlja poseban vid javno-privatnog partnerstva.
Reference
*** (2011) Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Službeni glasnik RS, In Serbian, br. 88
Akitoby, B., Hemming, R., Schwartz, G. (2007) Public Investment and Public-private partnerships. Washington, DC: International Monetary Fund
Bojović, V. (2006) Partnerstvo javnog i privatnog sektora kao poslednje utočište tradicionalnog načina podmirenja javnog interesa. Panoeconomicus, vol. 53, br. 3, str. 299-311
Dimitrijević, D. (2008) Koncesiona prava u međunarodnoj i domaćoj praksi. Pravni život, vol. 57, br. 12, str. 317-332
EUR-lex (2000) Official Journal of the European Communities, C 121, October 30, 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2016%3A121%3ATOC
EUR-lex (2004) Green paper on public-private partnerships and community law on public contracts and concessions. October 30, 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l22012
Gulija, B. (2004) Javno-privatno partnerstvo. Euro-scope, 13(73), 1-4, October 30, 2015, in Croatian, http://www.javno-privatno-partnerstvo.eu/JPP/JPP.pdf
Hadžić, M. (2013) Bankarstvo. Beograd: Univerzitet Singidunum
Hrvoje, K., Kružić, D., Perkušić, A. (2008) Javno-privatno partnerstvo: Atraktivnost DBFOOT modela. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 45(3), str. 603-640
Ilić, S., Pašić, V. (2011) Perspektiva javno privatnog partnerstva u Srbiji - operacioni menadžment u funkciji održivog ekonomskog rasta i razvoja Srbije 2011-2020. u: VIII skup privrednika i naučnika - SPIN 11, Beograd, 01-02. novembar 2011, zbornik radova, 505-511, In Serbian
Jovanović-Stojadinović, S. (2013) Foreign direct investments as a form of financing global economy. Bankarstvo, vol. 42, br. 1, str. 34-57
Knežević, M. (2010) Značaj koncesija za strana ulaganja u Republici Srbiji. Ekonomski horizonti, 12(1); 89-102
Kovač, O.I. (2001) Međunarodne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Mccreevy, C. (2005) Public-private partnerships-options to ensure effective competition. u: PPP Global Summit, Copenhagen: Forum on Public-Private Partnership, p. 1-5
OECD (1999) OECD benchmark definition of foreign direct investment. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development
Osborne, P.S. (2002) Public-private partnerships: Theory and practice in international perspective. Routledge
Perović, J. (2005) Međunarodno kretanje kapitala kao generator i akcelerator globalizacije. Ekonomija/ Economics, 12(2); 369-383
Perović, J.S. (2002) Pravni aspekti stranih ulaganja. Pravo i privreda, vol. 39, br. 1-4, str. 115-127
Skupština Republike Srbije (2011) Javno-privatno partnerstvo i koncesije Z-26/10. Beograd: Skupština Republike Srbije
Stakić, B., Vasić, D., Ćurković, V. (2015) Ulaganje kapitala putem javno-privatnog partnerstva i koncesija. Beograd: Fakultet za polovne studije i parvo, In Serbian
Stanković, B. (2013) Javno-privatno partnerstvo i koncesije, kao posebni oblici stranih ulaganja u Srbiji. Economy and Market Communication Review, 3(2); 285-298
Unković, M. (2010) Međunarodna ekonomija. Beograd
Vignjević, Đ.N., Radević, B. (2011) Public management and quality of corporate governance: international and domestic experiences. u: 2nd International Conference Law, Economy and management in Modern Ambience - Lemima 2011, Belgrade, Serbia, 12-15. April 2011, Proceedings, Vol. 3, pp. 383-389
Vukmir, B., Skendrović, V. (1999) Koncesije i ugovaranje BOT projekata. Zagreb: Hrvatski savez građevinskih inženjera, In Croatian
World Bank (1992) Export processing zones. Washington DC, Policy and Research series
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/ejae13-10617
objavljen u SCIndeksu: 10.11.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomika preduzeća (2011)
Javno-privatna partnerstva - faktor unapređenja konkurentske prednosti
Stanković Ljiljana, i dr.

FU: Econ&Organization (2011)
Javno-privatna partnerstva kao instrument new public management-a
Rakić Biljana, i dr.

Vojno delo (2016)
Značaj i primena elektronskog bankarstva u Srbiji
Pavlović Marko, i dr.

prikaži sve [39]