Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 12, br. 3, str. 413-422
Aktuelna makroekonomska politika u Srbiji, deflatorno prilagođavanje i ekonomski rast
Megatrend Univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149060: Strategijske opcije umrežavanja privrede Srbije u svetke privredne tokove

Sažetak
U postojećoj strategiji makroekonomske politike sve je podređeno borbi protiv jednog i "najopasnijeg neprijatelja" - inflaciji. Međutim, svi dosadašnji metodi borbe protiv inflacije nisu dali očekivane rezultate. Opasnost od inflatornog rasta i dalje ostaje ozbiljna pretnja uz istovremenu eksternu neravnotežu izraženu kroz visok deficit u tekućem delu platnog bilansa. Ostao je metod deflatornog prilagođavanja koji je neophodan i za približavanje Evropskoj monetarnoj uniji. Srbija u trenutku kada se približi ulasku u EMU ako ne bude imala priliku da, poput Slovenije, naš deficit tekućeg bilansa pokriva sa suficitom u razmeni sa trećim zemljama biće primorana da primeni radikalne mere deflatornog prilagođavanja eksterne neravnoteže što podrazumeva i primenu oštre restriktivne fiskalne i kreditno-monetarne politike, koja he imati cilj da kroz obaranje inflacije ispod nivoa EMU poboljša konkurentnost i neutrališe deficit tekućeg bilansa. Međutim, to he imati jako negativne posledice na pad privredne aktivnosti i na rast nezaposlenosti u zemlji.
Reference
European Bank for Reconstruction & Development (2005) Transition report update. May
Kovač, O.I. (2000) Međunarodne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Miljković, D. (2007) Zamke aktuelne strategije ekonomske politike. Nova srpska politička misao, http://www.nspm.org.yu/Tekstovi/ekonomska_politika.htm, 16.07.07
Narodna banka Jugoslavije (2005) Ekonomski pregled. Beograd
Nikolić, G. (2005) Strukturne promene srpske razmene i uticaj spoljnotrgovinske strukture na ekonomski rast. Ekonomska politika, Beograd, 21. februar, Savetovanje ekonomista SCG, jun, Budva
Stojanović, I. (2005) Makroekonomski aspekti jačanja konkurentnosti privrede Srbije. u: Jačanje konkurentnosti preduzeća i privrede, Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka, str. 159
Vučković, V. (2005) Devizno tržište u Srbiji i kurs dinara. MAT, br. 3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.

Povezani članci