Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 2 od 31  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 6, br. 12, str. 32-45
Efekti globalizacije na računovodstvenu profesiju i obrazovanje sa osvrtom na upravljačko računovodstvo
aDRVOTEKS NAMEŠTAJ doo., Novi Pazar
bInternacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresaedins1979@gmail.com, m.meta@uninp.edu.rs
Ključne reči: globalizacija; finansijsko računovodstvo; upravljačko računovodstvo; GAAP; MSFI; računovodstveni informacioni sistem standarda
Sažetak
Računovodstvena profesija je svedok još jedne oštre kritike u svetlu nedavnih globalnih ekonomskih previranja. Mnoga pitanja proizišla su iz uloge računovođe u eri globalizacije. Kao rezultat toga, došlo je do većih mogućnosti i istraživanja, koja dodiruju ulogu računovođe, sa posebnim osvrtom na metamorfozu iste, koja je trajala od 1900-ih do danas, imajući u vidu pravac budućeg razvoja uloge računovođe u privatnim i javnim preduzećima. Tim pitanjem se i bavi ovaj rad, tj. predstaviti veoma veliku važnost računovodstvenog informacionog sistema i ulogu upravljačkog računovodstva u procesima donošenja odluka. U istoj meri, pokušava da, kroz pregled domaće i strane literature predstavi, značaj računovođe u organizacijama, efekte globalizacije na računovodstvenu profesiju i perspektive razvoja obrazovanja u oblasti računovodstva.
Reference
Ansari, S., Bell, J., Klammer, T., Lawrence, C. (1997) Strategy and Management Accounting. Houghton Mifflin Company
Arnold, P.J., Sikka, P. (2001) Globalization and the state-profession relationship: the case the Bank of Credit and Commerce International. Accounting, Organizations and Society, 26(6): 475-499
Bamber, L., Broun, K., Harrison, T.W. (2008) Managerial accounting. Prentice Hall, First edition
Chand, P., White, M. (2007) A critique of the influence of globalization and convergence of accounting standards in Fiji. Critical Perspectives on Accounting, 18(5): 605-622
Cooper, D.J., Greenwood, R., Hinings, B., Brown, J.L. (1998) Globalization and nationalism in a multinational accounting firm: The case of opening new markets in Eastern Europe. Accounting, Organizations and Society, 23(5-6): 531-548
Ethier, W.J. (2005) Globalization, globalisation: Trade, technology, and wages. International Review of Economics & Finance, 14(3): 237-258
Godfrey, J., Chalmers, K. (2007) Globalisation of Accounting Standards, Reprint edition. Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Gowthorpe, C. (2009) Upravljačko računovodstvo. Beograd: DATASTATUS
Goyal, K.A. (2006) Impact of globalization on developing countries (With special reference to India). International Research Journal of Finance and Economics, 166-171
Kamal, S. (2015) Historical evolution of management accounting. Cost and management, Volume 43, Number 4, July-August, 12-19
Mahon, O.A., Doran, J. (2008) The changing role of management Accountants; evidence from the implementation of ERP systems in large Organizations. International Journal of Business and Management, 3(8): 109-115
Malinić, S.D. (1998) Informacije upravljačkog računovodstva kao osnova za efikasno upravljanje preduzećem. u: Simpozijum SRRS, Računovodstvo i revizija u funkciji menadžmenta (XXIX), Zlatibor, 28-30. maj, Zbornik radova
Meta, M. (2015) Upravljanje investicijama. Novi Pazar: IUNP
Mohammad, A., Ayuba, A. (2012) The roles and responsibilities of management accountants in the era of globalization. Global Journal of Management and Business Research, Volume 12, Issue 15
Mubiru, E. (2003) The effects of globalization on trade: A special focus on rural farmers in Uganda world vision international. East Africa Regional Office, 1-17
Siegel, G., Sorensen, J.E. (1999) Counting more, counting less: Transformations in the management accounting profession. Institute of Management Accountants, p. 1-101
Šabović, Š. (2009) Finansijsko računovodstvo. Priština Kosovska Mitrovica: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov1712032S
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka