Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 16  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 63, br. 1, str. 9-28
Održiva stopa rasta poljoprivrednih i prehrambenih preduzeća u Srbiji
aUniverzitet Singidunum, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Valjevo
bUniverzitet Singidunum, Beograd
cSrpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Matematički institut, Beograd

e-adresazjovic@singidunum.ac.rs, kvicentijevic@singidunum.ac.rs, natasaglisovic@gmail.com
Projekat:
Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštititi nacionalne baštine i obrazovanju (MPNTR - 44006)

Ključne reči: održiva stopa rasta; poljoprivredni sektor; prehrambeni sektor; politika isplate dividendi
Sažetak
Mnoga profitabilna preduzeća mogu otići u bankrotstvo ukoliko rastu presporo ili rastu prebrzo. Da bi se ocenilo da li neko preduzeće raste presporo ili prebrzo, potrebno je utvrditi njegovu održivu stopu rasta, koja predstavlja maksimalnu stopu rasta koje preduzeće može ostvariti bez dodatnog zaduživanja. Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi održiva stopa rasta za preduzeća poljoprivrednog i prehrambenog sektora u Srbiji u 2012. i 2013. godini i da se utvrdi da li postoje razlike između ova dva međusobno povezana sektora. U istraživanje je uveden i građevinski sektor kao kontrolni sektor koji reprodukciono nije povezan sa poljoprivredom i prehranom. Takođe, cilj je da se utvrdi realna održiva stopa rasta posmatranih sektora u Srbiji uzimanjem u obzir stope inflacije koja u Srbiji ima vidljive oscilacije u posmatranim godinama. Realna održiva stopa rasta služi kao orijentir za donošenje zaključaka o razvojnom potencijalu ovih grana i zaključivanju koji su interni ili eksterni podsticaji potrebni za dalje povećanje održive stope rasta, odnosno potencijala za rast. Limitiranost obima rada je usmerila istraživanje na utvrđivanje održive stope rasta i međusobnu komparaciju posmatranih sektora i dala osnov za dalja istraživanja u pravcu komparativne analize unutar poljoprivrednog sektora i određivanja poljoprivrednih delatnosti sa najvećim razvojnim potencijalom izraženim kroz održivu stopu rasta.
Reference
Ashta, A. (2008) Sustainable growth rates: refining a measure. Strategic Change, 17(5-6): 207-214
Brealey, R., Myers, S. (2003) Principles of corporate finance. New York: McGraw-Hill
Chang, Y. (2012) Strategy formulation implications from using a sustainable growth model. Journal of Air Transport Management, 20: 1-3
Chen, H., Gupta, M.C., Lee, A.C., Lee, C. (2013) Sustainable growth rate, optimal growth rate, and optimal payout ratio: A joint optimization approach. Journal of Banking & Finance, 37(4): 1205-1222
Clouse, M., McFaddin, S. (1994) Sustainable growth in the US gas utility industry. Resources Policy, 20(2): 117-123
Fonseka, M.M., Ramos, C.G., Tian, G. (2012) The Most Appropriate Sustainable Growth Rate Model For Managers And Researchers. Journal of Applied Business Research / JABR, 28(3): 481
Fuller, R.J., Hsia, C. (1984) A Simplified Common Stock Valuation Model. Financial Analysts Journal, 40(5): 49-56
Gordon, M.J. (1959) Dividends, Earnings, and Stock Prices. Review of Economics and Statistics, 41(2): 99
Higgins, R.C. (1977) How Much Growth Can a Firm Afford?. Financial Management, 6(3): 7
Higgins, R.C. (1981) Sustainable Growth under Inflation. Financial Management, 10(4): 36
Ministarstvo finansija (2014) Osnovni indikatori makroekonomskih kretanja. http://www.mfin.gov.rs
Pinto, J., Henry, E., Robinson, R.T., Stowe, D.J. (2010) Equitu asset valuation. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons
Račić, Ž., Barjaktarović, L., Zeremski, A. (2011) Analiza uticaja zaduženosti na profitabilnost uspešnih domaćih kompanija u uslovima ekonomske krize. Industrija, vol. 39, br. 3, str. 45-60
Seens, L.D. (2013) Small and medium-sized enterprises growth study: Actual vs. sustainable growth. Canada: Small Business Branch Research and Analysis Directorate
Stowe, J. (2000) Analysis of equity investments. Boston: AIMR Pearson Custom Publishing
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M. (2007) Osnovi finansijskog menadžmenta. Beograd: Data status
Virani, Dr. V., Professor, Asst., Management, S.of, University, R.K. (2011) Sustainable Growth Rate: Refining a Measure - a Case Study of Tata Motors and Maruti Suzuki. Indian Journal of Applied Research, 3(4): 317-319
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1601009J
objavljen u SCIndeksu: 06.05.2016.
Creative Commons License 4.0