Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 16  
Back povratak na rezultate
2013, br. 29, str. 255-272
ALM koncept u funkciji agregata i resursa banke
aNova Banka, Banja Luka, BiH
bPoreska uprava, Bijeljina, BiH
cBio Konsalting BCMR, d.o.o., Novi Sad

e-adresaoffice@novabanka.com, jelena.vitomir1@gmail.com, radakovic.milan@yahoo.com
Ključne reči: upravljanje aktivom i pasivom; bazični ALM; trezorski ALM; struktura aktive i pasive
Sažetak
ALM koncept predstavlja model upravljanja aktivom i pasivom bilansa stanja poslovne banke. Prvi put se pojavljuje krajem 70-tih godina prošlog veka u SAD-e. ALM koncept se pojavljuje kao potreba upravljanja agregatima u aktivi i resursima u pasivi bilansa stanja poslovne banke. Koncept se primenjuje radi efikasnog upravljanja: kreditnim, kamatnim, valutnim, operativnim rizicima i rizicima likvidnosti i profitabilnosti poslovne banke. ALM koncept polazi od strategije da je neophodno analizirati vertikalne odnose u okviru agregata (aktive) i resursa (pasive) poslovne banke, kao i horizontalne odnose između iste ročne strukture agregata (aktive) i resursa (pasive) poslovne banke. Dobro postavljanje relacije u bilansu stanja banke imaju pozitivne efekte na bilans uspeha banke i njenu profitabilnost. Stoga je neophodno dnevno analizirati plasmane banke (kratkoročne i dugoročne), ulaganja u hartije od vrednosti i ulaganja u osnovna sredstva banke, kretanje depozita banke, visinu pribavljanih kredita i kretanje kapitala banke. Analize ALM koncepta treba da pruže odgovore na: visinu aktivnih i pasivnih kamatnih stopa, visinu naknada i provizija, prinos na hartije od vrednosti, stanje žiro računa, likvidnost i profitabilnost poslovne banke. Za očekivati je da će sa razvojem bankarskih poslova "menadžment tim" banke, odnosno prihoda i rashoda banke sve više koristiti ALM koncept u cilju donošenja racionalnih i efikasnih poslovnih odluka.
Reference
Alexandre, A. (2010) Hand book of as set and liability management: From models to optimal return strategies. Chichester, England: John Wiley & Sons, ltd
Bessis, J. (2007) Risk management in banking. West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons, 2010, Third Edition
Choudhry, M. (2007) Bank asset and liability management-strategy: Trading, analysis. Singapore: John Wiley & Sons
Rezaee, Z. (2001) Financial institutions, valuations, mergers, and acquisitions: The fair value approach. New York, itd: John Wiley & Sons
Rose, P.S. (2003) Menadžment komercijalnih banaka. Zagreb: Mate, četvrto izdanje
Vunjak, N., Ćurčić, U., Kovačević, L. (2011) Strategijski menadžment u bankarstvu. Bečej: Proleter
Vunjak, N., Kovačević, L. (2010) Bankarstvo - bankarski menadžment. Bečej: Proleter a.d
Vunjak, N., Ćurčić, U., Kovačević, L. (2009) Korporativno i investiciono bankarstvo. Bečej: Proleter
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2012)
ALM koncept u funkciji upravljanja kreditnim rizicima u bankama
Radović Milan, i dr.

Strategic Management (2012)
The challenges of change on the banking market in the conditions of financial crisis
Vunjak Nenad, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2012)
Monitoring kreditnog portfolija banke
Petrović Romana, i dr.

prikaži sve [42]