Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 16  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 5, br. 1, str. 17-38
Biznis plan za investiciono ulaganje Offset print d.o.o.
Offset print, Novi Sad

e-adresasanja@offsetprint.eu
Sažetak
Izrada biznis plana preduzeća 'Offset print' d. o. o. iz Novog Sada vrši se kako bi se preduzeo novi provereni poduhvat - investicija u mašinu Heidelberg GTO-52A. U okviru ovog biznis plana biće definisani glavni poslovni ciljevi i strategija preduzeća, predmet biznis plana, utvrđivanje obima biznisa, potrebnih resursa, utvrđivanje tehničkih i radnih standarda, plan ljudskih resursa, proračun potrebnih finansijskih sredstava, analiza i ocena finansijske sposobnosti, budući planovi preduzeća, plan prodaje i plan proizvodnje. Rezultati našeg istraživanja jesu statički i dinamički pokazatelji. To su eliminacioni kriterijumi za prihvatanje projekta. Oni su zadovoljavajući i ukazuju da je investiciono ulaganje opravdano. Ocena očekivanih rezultata u skladu je sa planiranim ulaganjem, a osnovni parametri ekonomsko-finansijske analize ukazuju na opravdanost ukupno izvršenih i nameravanih ulaganja u ovu delatnost.
Reference
Brealey, R., Myers, S., Marcus, A. (2007) Osnove korporativnih finansija. Zagreb: Mate
Brigham, E., Ehrharolt, M. (2005) Finansijski menadžment. Moskva: Piter
Damodaran, A. (2007) Korporativne finansije - teorija i praksa. Podgorica: Modus
Đorđević, D. (2005) Javne finansije. Novi Sad: Privredna akademija
Đorđević, D. (2006) Mikroekonomija - savremen pristup. Novi Sad: Privredna akademija
Đorđević, D.R., Carić, M.S., Nikolić, A.Đ. (2009) Korporativne finansije. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Ivanišević, M. (2009) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Jurković, P., ur. (1987) Poslovne finansije. Zagreb: Narodne novine
Nikolić, A., Đorđević, D. (2008) Finansijska tržišta i institucije. Novi Sad: Privredna akademija
Nikolić, Z.S. (2010) Metodologija naučno-istraživačkog rada. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Orsag, S. (2002) Budžetiranje kapitala - procjena investicijskih projekata. Zagreb: Masmedia
Ristić, Ž., Komazec, Z. (2006) Finansijski menadžment. Banja Luka: Fakultet za poslovne studije
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M. (2007) Osnovi finansijskog menadžmenta. Beograd: Data status
Veselinović, B.M. (1998) Ekonomika i organizacija poljoprivrednih gazdinstava. Subotica: Ekonomski fakultet
Veselinović, B., Vunjak, N. (2011) Poslovne finansije - teorija i praksa. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Vunjak, N.M. (2005) Finansijski menadžment. Novi Bečej: Proleter
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.