Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 16  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 5, br. 1, str. 91-100
Komparativna analiza instrumenata zaštite od deviznog rizika
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresabrane1952@yahoo.com, sandra.radakov@gmail.com
Ključne reči: fluktuacija kursa; devizni rizik; hedžing; finansijski derivati
Sažetak
U radu je razmatrano pitanje mogućnosti zaštite preduzeća od rizika fluktuacije deviznog kursa. Ukoliko preduzeće ostvaruje prihod u jednoj valuti, a plaćanja vrši u drugoj valuti, izloženo je rizicima promene deviznog kursa. Istraživanja imaju za cilj da ukažu na prednosti i nedostatke primene određenih finansijskih derivata u zaštiti od rizika promene deviznog kursa, kao i mogućnosti za neutralisanje tih rizika upotrebom faktoringa. Što je veća razlika između prihoda u jednoj i rashoda u drugoj valuti, to je veća potreba preduzeća za zaštitom od deviznog rizika. Upotreba finansijskih derivata ne sprečava da se negativan događaj desi, ali ukoliko se ipak desi, uticaj negativnog događaja biće znatno smanjen.
Reference
*** (2008) Brošura Finansijski derivati. Udruženje banaka Srbije
Allayannis, G., Ofek, E. (2001) Exchange rate exposure, hedging, and the user of foreign currency derivatives. Journal of International Money and Finance, 20(2), str. 273-296
Bodi, Z., Kejn, A., Markus, A.J. (2009) Osnovi investicija. Beograd: Data status
Brili, R.A., Majers, S.K., Markus, A.Dž. (2010) Osnovi korporativnih finansija peto izdanje. Beograd: Mate
Damodaran, A. (2007) Korporativne finansije - teorija i praksa. Podgorica: Modus
Durbin, M. (2006) All abouth derivatives - the easy way to get started. New York: McGraw-Hill
Houthakker, H., Williamson, P. (1996) The economics of financial market. Oxford University Press
Hull, J.C. (1997) Options, futures and other derivatives. New Jersey: Prentice-Hall International
Hull, J.C. (1998) Introduction to futures and options markets. New York: Prentice Hall
Kovačević, R. (1997) Fjučersi, opcije i terminski poslovi. Beograd: Institut za spoljnu trgovinu
Mello, A.S., Parsons, J.E. (2000) Hedging and liquidity. Review of Financial Studies, 13(1), str. 127-153
Mishkin, F.S., Eakins, S.G. (2005) Finansijska tržišta i institucije. Zagreb: Mate
Robert, A., Jarrow, S., George, S. (1981) Oilfield: Forward and futures contracts. Journal of Financial Economics, 9, str.373
Šoškić, D.B., Živković, B. (2006) Finansijska tržišta i institucije. Beograd: Ekonomski fakultet
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M. (2007) Osnovi finansijskog menadžmenta. Beograd: Data status
Veselinović, B., Vunjak, N. (2011) Poslovne finansije - teorija i praksa. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Vunjak, N., Kovačević, L. (2009) Finansijska tržišta i berze. Bečej: Proleter
Vunjak, N.M. (2008) Finansijski menadžment poslovne finansije. Bečej: Proleter
Wilmott, P. (2008) Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance. West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci