Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 36  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 55, br. 74, str. 113-128
Kontrola i odgovornost u sistemu političkih institucija Evropske unije - osnovni izazovi i problemi
Policijska akademija, Beograd

e-adresaradomir.zekavica@kpa.edu.rs
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Sažetak
U radu se analizira pitanje političke odgovornosti i kontrole najznačajnijih političkih institucija Evropske unije. Autor ukazuje najpre na osnovna značenja pojma politička odgovornost, a zatim na specifičnosti Evropske unije kao političkog sistema. U radu se daje analiza osnovnih nadležnosti i međusobnog odnosa Evropskog parlamenta, Evropskog saveta, Ministarskog saveta i Evropske komisije i to u kontekstu dva osnovna značenja političke odgovornosti - odgovornost političkih institucija pred građanima i odgovornost na relaciji egzekutiva-legislativa. Autor nastoji da ukaže na ključne probleme i izazove koji stoje na putu uspostavljanja pune političke odgovornosti i daje svoje mišljenje o osnovnim uzrocima krize demokratskog legitimiteta političkog sistema Evropske unije.
Reference
Almond, G.A. (1956) Comparative political systems. Journal of Politics, vol. 18, br. 3, str. 351-409
Easton, D. (1953) The political system: An inquiry into the state of political science. New York: Alfred Knopf
Easton, D. (1957) An Approach to the Analysis of Political Systems. World Politics, 9(03): 383-400
Fisher, E. (2004) The European Union in the Age of Accountability. Oxford Journal of Legal Studies, 24(3): 495-515
Hiks, S. (2007) Politički sistem Evropske unije. Beograd: Službeni glasnik
Hix, S. (2011) The political system of the European Union. New York: Palgrave
Košutić, B., Rakić, B., Milisavljević, B. (2015) Uvod u pravo evropskih integracija. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Majone, G. (1998) Europe's 'Democratic Deficit': The Question of Standards. European Law Journal, 4(1): 5-28
Marković, R. (2008) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Službeni glasnik
Milosavljević-Radić, I. (2015) Izbori za Evropski parlament u vreme krize - šta je drugačije ovog puta. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 9, br. 13, str. 45-62
Moravcsik, A. (2002) In Defence of the Democratic Deficit : Reassessing Legitimacy in the European Union. JCMS: Journal of Common Market Studies, 40(4): 603-624
Samardžić, S. (2015) Nemoćni parlament u vremenu krize. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 9, br. 13, str. 9-22
Vajler, Dž. (2002) Ustav Evrope. Beograd: Filip Višnjić
Vidojević, Z. (2010) Demokratija na zalasku - autoritarno-totalitarna pretnja. Beograd: Službeni glasnik
Visković, N. (1997) Država i pravo. Zagreb: Birotehnika, Centar za dopisno obrazovanje
Weiler, J.H.H. (2003) In defence of the status quo: Europe's constitutional Sonderweg. u: J. H. H. Weiler & M. Wind [ur.] European Constitutionalism beyond the State, Cambridge University Press, str. 7-24
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/zrpfni1674113Z
objavljen u SCIndeksu: 27.05.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Posl ekon (2016)
Balkan i evropske integracije
Račić Mile

Posl ekon (2010)
Pravna priroda federacije i pitanje suvereniteta
Ajvaz Slađan

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Ustavno sudstvo Na preseku prava i politike
Vučić Olivera, i dr.

prikaži sve [60]