Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 8 od 36  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 9, br. 13, str. 9-22
Nemoćni parlament u vremenu krize
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Ključne reči: Evropski parlament; izbori; političke stranke/grupacije; reprezentativnost; odgovornost; manjak demokratije; sistemska kriza
Sažetak
U radu se analiziraju ishodi poslednjih izbora za Evropski parlament i posebno političke posledice. Tvrdi se da i pored određenih izbornih promena i inovacija nije došlo do strukturnog jačanja EP u institucionalnom sistemu EU. To se testira i pokazuje na dva primera: na pitanju reprezentativnosti EP i na pitanju njegove odgovornosti. U drugom delu ovaj problem se stavlja u širi kontekst pitanja o strukturnim ograničenjima demokratije u EU. Njena preovlađujuća sistemska integracija nije sklona demokratskom upravljanju. Problem se dodatno usložnjava u današnjem vremenu velike krize Evropske unije, gde se uočavaju autoritarne tendencije vlasti pored kojih i pokušaji saradnje EP sa nacionalnim parlamentima nemaju demokratske izglede.
Reference
*** (2009) Konsolidovani ugovor o Evropskoj uniji. Beograd: Službeni glasnik
Beck, U. (2012) Die deutsche Europa: Neue Machtlandschaften im Zeiten der Krise. Frankfurt: Suhrkamp
Christopher, L. (2014) On the parliamentary control of a reformed monetary Union?. u: Fossum John Eric, Menendez Augustin Jose [ur.] The European Union in Crisis or the European Union as Crisis, Oslo: Arena
Christopher, L. (2007) Parliametary representation in a decentred polity. u: Kohler-Koch B., Rittberger B. [ur.] Debating the Democratic Legitimacy of the European Union, Lanham: Rowman and Littlefield Publishers
Fossum, J.E. (2014) A challenge to representative democracy in the European Union. u: Fossum John Eric, Menendez Augustin Jose [ur.] The European Union in Crisis or the European Union as Crisis, Oslo: Arena
Hiks, S. (2007) Politički sistem Evropske unije. Beograd: Službeni glasnik
Hiršman, A.O. (1999) Strasti i interesi - politički argumenti u prilog kapitalizma pre njegove pobede. Beograd: Filip Višnjić
Hix, S., Høyland, B. (2011) The political system of the European Union. Palgrave Macmillan
Kohler-Koch, B. (2007) The organization of interests and democracy in the European Union. u: Kohler-Koch B., Rittberger B. [ur.] Debating the Democratic Legitimacy of the European Union, Lanham: Rowman and Littlefield Publishers
Kreppel, A. (2002) The European Parliament and supranational party system. Cambridge University Press
Majone, G. (2014) A general crisis of the European Union: A genetic approach. u: Fossum John Eric, Menendez Augustin Jose [ur.] The Europe in Crisis or the European Union as Crisis or the European Union as Crisis, Oslo: Arena
Maurer, A. (2007) The European Parliament between policy-making and control. u: Kohler-Koch B., Rittberger B. [ur.] Debating the Democratic Legitimacy of the European Union, Lanham: Rowman and Littlefield Publishers
Michele, C. (1995) Everson and Ulrich Preuss, Concept, Foundation and Limits of European Citizenship. Bremen: ZERP
Samardžić, S., Radić-Milosavljević, I. (2013) Kriza Evropske unije. Beograd: Službeni glasnik
Samardžić, S. (2014) Evropska unija nije građansko društvo - ispitivanje kategorije građanstva u sistemu Evropske unije. u: Evropski građanin u vremenu krize, Beograd: FPN
Scharpf, F.W. (1999) Governing in Europe: Effective and democratic?. Oxford: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/GodFPN1513009S
objavljen u SCIndeksu: 30.07.2015.

Povezani članci