Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 5 od 52  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 4, str. 289-304
Uticaj strukture kapitala na donošenje odluka menadžmenta preduzeća
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd
cBeogradska autobuska stanica a.d.
Ključne reči: kapital; bilansi; menadžment; preduzeće
Sažetak
Predmet ovog rada jesu osnovna pitanja računovodstvenog vrednovanja preduzeća, odnosno stvaranja uslova za postizanje cilja poslovanja preduzeća. U tom smislu potrebno je poći od osnovne dispozicije svakog preduzeća, tj. njegove bilansne strukture. Bilansna struktura predstavlja osnov kreiranja vrednosti u preduzeću. Ovako posmatrana struktura se može kreirati u dve ravni, prvenstveno u vidu imovinske strukture, a potom i u vidu kapitalne strukture. Planiranje strukture kapitala i izbor ciljnih pondera uz zahtevane stope prinosa na pozajmljeni i sopstveni kapital, predstavlja menadžment osnovu u definisanju cene kapitala. Izbor prisustva duga u strukturi kapitala je povezan sa pitanjem kapaciteta zaduživanja, a koja eksplicitno zavisi od imovinske strukture.
Reference
Berdović, M. (2005) Računovodstvo privrednog društva, Institut za ekonomiku i finansije. Beograd: Institut za ekonomiku i finansije
Brealy, R.A., Mayers, S. (1996) Principles of Corporate Finance. MC Graw-Hill
Brigham, E.F., Gapenski, L.C. (1997) Financial management: Theory and practice. Chicago: Dryden Press
Ćurčić, M., Kostić, R., Arapović, T. (2018) Planiranje i kontrola kao funkcije menadžmenta preduzeća. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 1, str. 94-103
Gill, G. (2002) Modern Auditing and Assurance. Servucesm Monash University
Horne, V.J., Wachowicz, M. (2007) Fundamentals of Financial Management. Prentice Hall
Jovanović, D., Milenković, N., Damnjanović, R. (2017) Ocenjivanje i predviđanje potreba potrošača. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 1, str. 70-79
Krajčević, F. (1975) Analiza poslovanja organizacija udruženog rada. Zagreb: Informator
Krasulja, D., Ivanišević, M. (2006) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Malinić, D. (1999) Politika dobiti korporativnog preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet
Mayers, S. (1977) Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5(2): 147-175
Myers, C.S., Majluf, S.N. (1984) Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13
Pogue, G., Lall, K. (1976) Corporate Finance: An Overview. Preager Publishers
Stern, J., Chew, D. (1986) The Revolution in Corporate Finance. Basil Blackwell
Tešić, A., Milojević, I. (2007) Akcijski kapital kao predmet revizije. Revizor, vol. 10, br. 38, str. 99-108
Tintor, J. (2001) Analiza poslovanja preduzeća. Osijek: Ekonomski fakultet
Vladisavljević, V., Vukasović, B. (2017) Savremeni sistemi obračuna troškova. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 3, str. 133-151
Vukša, S., Milojević, I. (2006) Napomene kao osnovni finansijski izveštaj. Beograd: Poslovna politika, br. 05
White, G., Sondhi, A., Fried, H. (2003) The Analysis and Use of Financial Statements. Grace and White, Inc, 3rd Edition
Žager, K., Žager, L. (1999) Analiza financijskih izvještaja. Zagreb: Masmedia
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1904289M
objavljen u SCIndeksu: 16.11.2019.

Povezani članci

Vojno delo (2019)
Uticaj rizika na formiranje vrednosti preduzeća
Milojević Ivan M., i dr.

Održivi razvoj (2020)
Analiza kao osnova održivosti poslovanja
Vukša Slavko, i dr.

Vojno delo (2019)
Ekonomska analiza razvoja proizvoda pod privatnom robnom markom
Andžić Slobodan, i dr.

prikaži sve [61]