Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 9 od 52  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 7, str. 412-423
Karakteristični aspekti kontrole kao procesne funkcije menadžmenta
aVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
cUniverzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd
Ključne reči: kontrola; procesna funkcija; principi; menadžment
Sažetak
Viši stepen složenosti okruženja u kojem preduzeće posluje povećava potrebe za kontrolom. U takvim uslovima neizvesnost budućih akcija dolazi do izražaja. Kontrola omogućava efikasno funkcionisanje bilo koje organizacije preko poređenja planiranog i ostvarenog. Kontrolni sistem mora tesno biti povezan i sa elementima planske funkcije u organizaciji, naročito strategijskim, operativnim i finansijskim planiranjem. Od kontrole kao procesa se zahteva da neprekidno funkcioniše, jer ona određuje valjanost postignutih izlaznih rezultata procesa planiranja. Osnovni smisao kontrole jeste da se po utvrđenim, dopuštenim ili nedopuštenim odstupanjima od plana, intervencijom menadžmenta, preko funkcije rukovođenja, aktivnosti dovedu u granice plana, polazeći od raspoloživih snaga i sredstava.
Reference
Bošković, O., Mitrović, R.D. (2015) Osnovi statističke analize - Elementi analize vremenskih serija. Beograd: CID Ekonomski fakultet
Chowdhary, C.L. (2011) Tehnike izdvajanja sa linearnom karakteristikom za prepoznavanje objekata - ICA i ECA. Journal of Serbian Society for Computational Mechanics, vol. 5, br. 1, str. 19-26
Erić, D. (2000) Uvod u menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet
Jančetović, M., Đurić, Z. (2005) Strategijski i operativni menadžment. Beograd: Visoka poslovna škola
Jovanović, M., Živković, Ž., Cvetkovski, T. (2003) Organizaciono ponašanje. Beograd: 'Megatrend' univerzitet primenjenih nauka
Jovanović, M. (2002) Interkulturalni menadžment. Beograd
Khan, M.N., Adil, M. (2013) Tehnike analize podataka u literaturi o kvalitetu usluga - osnove i prednosti. Serbian Journal of Management, vol. 8, br. 1, str. 95-112
Krstić, B., Krstić, M. (2016) The application of the model of instrumental rationality and the model of value rationality in the analysis of personal and social goal preferences. Ekonomika, vol. 62, br. 1, str. 1-22
Krstić, S., Krstić, D. (2016) Uloga menadžmenta preduzeća u kriznim situacijama. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 2, br. 1, str. 11-17
Massie, J.L. (1987) Essential of management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Mihajlović, M. (2016) Odnos menadžmenta preduzeća i korporativnog upravljanja. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 2, br. 1, str. 4-10
Mockler, R.J. (1984) The Management Control Process. Englewood Cliffs, N. Y: Prentice Hall
Paunović, R., Omorjan, R. (2014) Osnovi inženjerske statistike. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Radosavljević, Ž., Tomić, R. (2004) Menadžment u modernom biznisu. Beograd: BBO Preduzeće za zaštitu autorskih prava i patenata
Todd, J. (1977) Management control systems: A key link between strategy a structure and employee performance. Organizational Dynamics, 5(4): 65-78
Todorović, J., Đuričin, D., Janošević, S. (2000) Strategijski menadžment. Beograd: Institut za tržišna istraživanja, treće izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1707412C
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2018.

Povezani članci

Ekon: teor praks (2014)
Odlike menadžmenta u savremenim kompanijama
Marković Jovica, i dr.

Nau pub Drž univ u Novom Pazaru. Ser B (2020)
Nesaglasnosti oko ključnih pojmova u nastavi strategijskog menadžmenta
Marić Dragić

Tehnika (2014)
Patent kao instrument zaštite inovacija u cilju dugoročnog rasta organizacije
Miletić Aleksandar Č., i dr.

prikaži sve [53]