Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 2 od 126  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 10, br. 1, str. 274-294
Izmena carinske tarife Republike Srbije u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji
aUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
bUprava carina Republike Srbije, Carinarnica Niš
cDžon Nezbit Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar

e-adresaddespotovic@kg.ac.rs, nikolic635@gmail.com, mladenovicslobodan@yahoo.com
Ključne reči: usklađivanje; carinska tarifa; carinska politika; carina; carinske stope
Sažetak
Republika Srbija tokom narednih godina mora nacionalne propise da uskladi sa propisima Evropske unije. Oblast u kojoj je usklađivanje neophodno je carinska politika kojom se obezbeđuje funkcionisanje jedinstvenog unutrašnjeg tržišta, a jedan od njenih najznačajnijih instrumenata je carinska tarifa. Republika Srbija treba pored carinske tarife da uskladi i niz drugih carinskih propisa sa propisima Evropske unije. Krajnji cilj izmene carinske tarife Republike Srbije je primena carinske tarife Evropske unije.
Reference
*** Posebno izdvajamo. January 23, 2016, http://www.selo.rs
*** (2012) Službeni list EU, br. L304 od 31.10.12
Baldwin, R., Wyplosz, C. (2012) Ekonomija evropskih integracija. Beograd: Data status
Bjelić, P.M. (2003) Model spoljnotrgovinske politike Evropske unije. Ekonomski anali, vol. 44, br. 156, str. 131-147
Cecchini, P. (1988) The European Challenge 1992: The Benefits of a Single Market. Aldershot: Wildwood House
Cvetanović, S., Jovović, D. (2001) Osnova carinskog sistema i politike. Kosovo Polje, Blace: Viša poslovna škola
Đurović, T. (2012) Evropska unija i Crna Eora: politika proširenja. Podgorica: Ekonomski fakultet
EUROPA - Taxation and Customs Union January 22, 2016, http://ec.europa.eu/taxation_customs/
Gros, D., Kernohan, D., Najman, V., Wozniak, P. (2004) On the cost of re-establishing Yugoslavia: first estimates of the economic impact on Montenegro of establishing a customs union with Serbia. Southeast European and Black Sea Studies, 4(1): 119-139
IndexMundi Country facts. January 22, 2016, http://www.indexmundi.com/
Jovanović, M.N. (2006) Evropska ekonomska integracija. Beograd: Ekonomski fakultet
Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije January 22, 2016, http://www.mfm.gov.rs/
Privredna komora Srbije (2013) 19 januara 2016, http://www.pks.rs, decembar 30
Prokopijević, M. (2009) Evropska unija - uvod. Beograd: Službeni glasnik
Rapaić, S., Dabić, D. (2013) Foreign trade aspect of Serbia's accession to the European Union. Međunarodni problemi, vol. 65, br. 3, str. 341-364
Službeni glasnik (2010-2011) Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određene poljoprivredne proizvodnje. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 27/10 i 97/11
Službeni glasnik (2012-2014) Odluka o određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 124/12,106/13 i 143/14
Službeni glasnik (2013) Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 113
Službeni glasnik (2014) Odluka o uslovima i načinu smanjenja carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2015. godini. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 140
Službeni glasnik (2015) Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2016. godinu. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 98
Službeni glasnik (2005-2009) Zakon o carinskoj tarifi. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009
Službeni glasnik (2010) Čl. 30-31 carinskog zakona. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 18
Steil, B., Woodward, S.L. (1999) A European. Foreign Affairs, 78(6): 95
Togan, S. (2011) On the European Union: Turkey customs union. CASE Network Studies and Analyses, 426
Vranješ, M. (2012) Carine i carinska politika u funkciji ostvarivanja regionalnih ekonomskih integracija - primer Evropska unija. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 101-117
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PosEko1601274D
objavljen u SCIndeksu: 09.09.2016.

Povezani članci