Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 126  
Back povratak na rezultate
Socioekonomske determinante banije kao problemske regije
Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

e-adresakodza90@hotmail.com
Projekat:
Razvojni programi revitalizacije sela Srbije (MPNTR - 176008)

Ključne reči: problemska regija; Banija; regionalni razvoj; depopulacija
Sažetak
Rad predstavlјa istraživanje Banije kao problemske regije. Banija je, u poređenju sa drugim delovima Hrvatske, kroz istoriju bila nerazvijena regija. Međutim, raspadom SFR Jugoslavije i ratnim sukobom koji je usledio, snažno je poremećen dotadašnji tok razvoja. U radu je najviše mesta dato demografskim i privrednim (polјoprivredi i industriji) odlikama i problemima, jer su najizraženiji i predstavlјaju pravu socioekonomsku sliku i srž problemskog statusa regije. Često je poređenje vrednosti parametara s početka HHI veka sa vrednostima iz 1991. godine, jer se na taj način, zbog značajnih razlika, najbolјe prikazuje intenzitet nazadovanja Banije tokom kratkog vremenskog perioda.
Reference
*** (2011) Razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2011-2013. Sisak
*** (2014) Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2013. Zagreb: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
*** Zagreb: Državni zavod za statistiku
Adamović, J.M. (2002) Indikatori društveno-ekonomske razvijenosti. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 82, br. 1, str. 9-16
Alibegović, J.D. (2014) Izazovi efikasnog vođenja regionalne politike u Hrvatskoj. Političke analize, 5(17); 30-34
Braičić, Z., Stiperski, Z., Njegač, D. (2009) Utjecaj gospodarske tranzicije i rata na promjene u prostornoj slici zaposlenosti Sisačke regije. Hrvatski geografski glasnik, 71(1); 103-125
Braičić, Z. (2011) Industrijske tvrtke u prostorno-ekonomskoj strukturi Banovine/Banije. Ekonomska misao i praksa, 20(2); 399-418
Braičić, Z., Lončar, J. (2011) Unutarregionalni dispariteti u Sisačko-moslavačkoj županiji. Geoadria, 16(1), 93-118
Čavrak, V. (2002) Povijesna retrospektiva gospodarskog razvitka Županije Sisačko-moslavačke - pouke za sadašnjost i budućnost. u: Rocco F. [ur.] Razvojna strategija i marketing grada i županije, Zagreb: CROMAR
Dawkins, C.J. (2003) Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works, and Recent Developments. Journal of Planning Literature, 18(2); 131-172
Đerčan, B., Lukić, T., Bubalo-Živković, M. (2011) Regionalni značaj, problemi i potencijali pograničnog područja Srema. Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, br. 59, str. 131-156
Glasson, J., Marshal, T. (2007) Regional planning. London: Routledge
Griffiths, D.T. (2004) Applied Economics. New York: Pearson Education
Hagel, J. (1982) Raumordnung und Landesentwickung. Harm Handuch der Geographie, 2
Jovanović, M.N. (2006) Evropska ekonomska integracija. Beograd: Ekonomski fakultet
Kušar, S., Mally, V.K. (2004) Ljubljanska urbana regija - problemska regija?. Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, 22, 15-26
Mandic, M., Zivkovic, M. (2014) Problematic areas of the Republic of Srpska within the context of demographic changes. Zbornik Matice srpske za drustvene nauke, (148): 767-776
Marcelić, S. (2015) Kritička analiza hrvatskog indeksa razvijenosti: tri tipa razvoja i njihov regionalni položaj. Revija za socijalnu politiku, 22(3); 309-333
Matišić, M., Pejnović, D. (2015) Uzroci i posljedce zaostajanja Istočne Hrvatske u regionalnom razvoju Hrvatske. Hrvatski geografski glasnik, 77(2); 101-140
Miletić, R. (2006) Odabrana obeležja neravnomernog regionalnog razvoja u Srbiji. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 86, br. 1, str. 177-190
Miletić, R., Todorović, M., Miljanović, D. (2009) Pristup nerazvijenim područjima u regionalnom razvoju Srbije. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, vol. 59, br. 2, str. 149-171
Pavlović, M. (1982) Problemi razvoja nedovoljno razvijenih krajeva u Jugoslaviji. Glasnik Srpskog geografskog društva, 62 (1), 29-36
Pejnovic, D. (2004) Depopulacija županija i disparitet u regionalnom razvoju Hrvatske. Društvena istraživanja, Zagreb, vol. XIII, br. 4-5
Rajković, L. (2008) Osiromašenje i marginalizacija sela i seoskih porodica u postsocijalističkoj transformaciji Srbije. Zbornik radova PMF - Geografski institut, Beograd, br. 56, str. 95-116
Tošić, D. (2012) Principi regionalizacije. Beograd: Geografski fakultet
Tulumovic, V. (2015) Models of regional aspect and development underdeveloped regions. Journal of International Social Research, 8(40): 806-806
Turski, J., Dzelzkaleja, M., Georgievski, D. (2007) Poljoprivredna razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije. Sisak: Sisačko-moslavačka županija
Vanhove, N., Klassen, L.H. (1987) Regional policy: A European approach. Garden City, NY: Avery Publishing Group
Vujadinović, S., Pavlović, M., Šabić, D. (2010) Integralni održivi razvoj na primeru lokalne geografske sredine. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 90, br. 2, str. 173-187
Winkler, A. (2012) Measuring regional inequality: An index of socio-economic pressure for Serbia. Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, br. 60, str. 81-102
Witheric, M., Ross, S., Small, J. (2001) A modern dictionary of geography. New York: Oxford University Press, 4 Edition
Živanović, Z. (2007) Komparativna analiza regionalne politike Evropske unije i Srbije. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 87, br. 1, str. 193-205
Živković, M. (2010) Regionalno geografski nodalno-funkcionalni koncept u kontekstu savremenih geografskih kretanja. Globus, vol. 41, br. 35, str. 1-12
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrgfub1664177K
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2017.