Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 126  
Back povratak na rezultate
2011, br. 1, str. 129-142
Harmonizacija kompanijskog prava sa pravom Evropske unije i pravila o slobodi osnivanja privrednih društava u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju
Institut za uporedno pravo, Beograd
Sažetak
Usklađivanje propisa Srbije sa pravom Evropske unije jednostrana je obaveza koju je Srbija preuzela radi ostvarivanja cilja - pristupanja Evropskoj uniji. Svakako najznačajniji dokument koji je Srbija do sada potpisala u tom postupku jeste Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U radu se analiziraju odredbe Sporazuma kojima se propisuju pravila o slobodnom kretanju privrednih društava iz Srbije i Unije, i ukazuje na značaj poznavanja prakse Evropskog suda pravde u vezi sa ovim pitanjem. Nadalje, autorka analizira stepen usklađenosti domaćih propisa iz oblasti kompanijskog prava sa odgovarajućim propisima Evropske unije i ukazuje na očekivane pravce daljeg razvoja prava i prakse u obe oblasti.
Reference
*** (2006) Treaty establishing the European Community, incorporating the amendments made by the Treaty of Athens. Official Journal of the European Union, C 321 E/129, 12., signed on 16 April 2003
*** (2005) Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa. Službeni glasnik RS, br. 115
*** (1980-1990) Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa. Službeni list SFRJ, br. 6/80 i 36/90
*** (1996) Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa. Službeni list SRJ, br. 29
*** (2006-2007) Zakon o preuzimanju akcionarskih društava. Službeni glasnik Republike Srbije, br.. 46/06 i 107/09
*** (2004) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br 125
*** (2006-2009) Zakon o računovodstvu i reviziji. Službeni glasnik RS, br. 46/06 i 111/09
*** (2004-2009) Zakon o registraciji privrednih subjekata. Službeni glasnik RS, br.. 55/04, 61/05 i 111/09
*** (2005-2009) Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju. Službeni glasnik RS, br. 101/05, br. 36/09
*** (2006) Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 47
*** (1994) Agreement on the European Economic Area. Official Journal of the European Communities, No. L 1, 3.1
*** (2008) Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal of the European Union, C 115/47, 9.5.2008
*** (2001) Council regulation (2001/2157/EC) of 8 October 2001 on the statute for a European company SE supplemented by Council Directive (2001/86/EC) of 8 October supplementing the statute for a European company with regard to the involvement of employees. OJ L, 294, 10.11
*** (2001) Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. OJ, L 12, 16. 1.,str. 1-23
*** (1962) General programme for the abolition of restrictions on freedom of establishment. Official Journal, 002, 15/01
Commission of the European Communities (1995) Preparation of the Associated Countries of Central and Eastern Europe for Integration into the Internal Market of the Union: White Paper. Luxemburg-Brussels: Office for Official Publications of the EC, 10.5. COM (95) 163 final
Čavoški, A. (2005) Preduslovi i postupak uključivanja Državne zajednice Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju. Beograd: Institut za uporedno pravo
Čavoški, A. (2006) Pravni i politički poredak Evropske unije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Gstöhl, S. (2002) Reluctant Europeans Norway, Sweden, and Switzerland in the process of integration. Boulder: Linne Rienner
Rakić, B.M. (1997) Harmonizacija jugoslovenskog prava sa pravom Evropske unije. Beograd: Pravni fakultet
Rakić-Vodinelić, V.R., Knežević, G.D. (1998) Građansko procesno pravo Evropske unije. Beograd
Stone, P. (1998) Civil jurisdiction and judgments in Europe. London - New York: Longman
Vasiljević, M. (2009) Kompanijsko pravo - pravo privrednih društava. Beograd: Pravni fakultet, 40
Vukadinović, R.D. (2006) Pravo Evropske unije. Beograd: Centar za pravo Evropske unije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.05.2011.