Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 17  
Back povratak na rezultate
2008, br. 19, str. 45-50
Mikroekonomski aspekti eksploatacije neobnovljivih resursa
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Ključne reči: neobnovljivi resursi; Hotellingovo pravilo; renta prirodnih resursa; kapitalizovana vrednost; kamatna stopa
Sažetak
Rad razmatra složenu problematiku optimiranja dinamike eksploatacije neobnovljivih resursa. U analizi se pošlo od čuvenog pravila H. Hotellinga koje čini osnovu teorije dinamiziranja eksploatacije ovih resursa. Uz odgovarajuće pretpostavke i ograničenja, primenom savremene matematičke analize, u radu je učinjen pokušaj definisanja osnovnih modela eksploatacije neobnovljivih resursa uz uvažavanje postulata tržišnih strategija koje se primenjuju u mikroekonomskoj analizi. Završni deo rada ukazuje na ograničenja u implementaciji definisanih modela i na otvorena pitanja iskorišćavanja neobnovljivih resursa.
Reference
Nordhaus, W.D. (1973) The allocation of energy resources. Brooking Papers on Economic Activity, 529-576
Schuman, J. (1998) A mikroökonómiai elmélet alapvonásai / Osnove mikroekonomske analize. Segedin: JATE Press
Šuvakov, T.M., Šagi, A. (1998) Mikroekonomski ogledi. Novi Sad: Offsetprint
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2008.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2007)
Teorija asimetričnih informacija i teorija agenta
Šagi Andraš, i dr.