Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 17  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 42, br. 1-4, str. 55-64
Zakon o privrednim društvima i ekonomske slobode
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Sažetak
Danas razgovaramo o pomaku u pravnoj reformi koji predstavlja osnovu na kojoj se gradi privredni poredak privatne tržišne privrede, dakle pred nama je Zakon o privrednim društvima koji je temelj ukupnog privrednog okruženja jer presudno utiče na efikasnost izbora pravne forme preduzeća, svojinske strukture (koncentracije ili disperzije svojine unutar preduzeća) organizacije i izbora tipa korporativnog upravljanja (kontrolna grupa), kao i na način finansiranja preduzeća. U odnosu na stari Zakon o preduzećima, kako smo čuli u dosadašnjim izlaganjima, Zakon o privrednim društvima odlikuju suštinska poboljšanja: usklađivanje sa u međuvremenu izvršenim izmenama kompanijskog prava Evropske unije, razrada principa korporativnog upravljanja, bolja zaštita prava manjinskih akcionara, veća transparentnost u upravljanju privrednim društvima, do kraja izvedena podela oblika akcionarskih društava, fleksibilnost rešenja koja se tiču organizovanja privrednih društava sa malim brojem članova, smanjivanje iznosa novčanog osnivačkog kapitala potrebnog za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću, detaljna razrada odredaba o statusnim promenama i povezivanju privrednih društava, kao i promena pravnih formi privrednih društava. Moje izlaganje se bavi Zakonom o privrednim društvima kroz njegov odnos prema ekonomskim slobodama i to na osnovu prezentacije rezultata jednog broja studija koje ocenjuju indikatore pravne tranzicije i/ili nivo ekonomskih sloboda u pojedinim zemljama. Naime, smeštanje Zakona u kontekst ekonomskih sloboda omogućava da se razume ponašanje preduzeća i određenih kategorija njegovih vlasnika i shodno tome njegova sposobnost da privuče investitore. Empirijska istraživanja o ekonomskim slobodama, kao i istraživanja o pravnim determinantama ekonomskih reformi su dala važan doprinos razumevanju kako pravna regulativa a posebno u njenom okviru Zakon o privrednim društvima zajedno sa pratećom regulativom (Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugom regulativom) utiče na nivo investiranja i ekonomsku efikasnost.
Reference
*** (2004) US Economic freedom index. Pacific Research Institute
*** (2004) Economic freedom of the world. Fraser Institute
*** (2001-2004) Index of economic freedom. Heritage Foundation
*** (2002) Law in transition: Ten years of legal transition. EBRD, str. 15-17
Alchian, A.A., Demsetz, H. (1972) Production, information costs and economic organization. American Economic Review, vol. 62, br. 5, str. 777-795
Dewenter, K.L., Malatesta, P.H. (1997) Public offerings of state-owned and privately-owned enterprises: An international comparison. Journal of Finance, Vol. 52, No. 4
European Bank for Reconstruction & Development (2002) Transition Report. London, str. 39
Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976) The theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, vol. 3. str. 305-360
Pagano, M., Panetta, F., Zingales, L. (1998) Why do companies go public?, An empirical analysis. Journal of Finance, vol. 53, br. 1
Pistor, K., Raiser, M., Gelfer, S. (2000) Law and finance in transition economies. Economics of Transition, Vol. 8, No. 2, 325-368
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Pravo i privreda (2001)
Legal rules, governance structures and financial systems
Jovanović Aleksandra D.

Privredna izgradnja (2000)
Savremene tendencije i liberalizacija svetske trgovine
Kovačević Radovan

Privredna izgradnja (2002)
Tranzicija zemalja centralne i istočne Evrope u tržišnu privredu
Kovačević Radovan

prikaži sve [38]