Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 111  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 65, br. 1, str. 33-47
Istraživanje navika potrošača u korišćenju deklaracije na prehrambenim proizvodima
aDžon Nezbit Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar
bJP Pijaca, Leskovac
cEkonomski institut, Beograd

e-adresatranfi@ptt.rs, miloseviczoran393@gmail.com, kelovic1967@yahoo.com
Ključne reči: prehrambeni proizvodi; ponašanje potrošača; deklaracija na proizvodu; konzumerizam
Sažetak
U radu je prezentovano istraživanje poznavanja značaja i sadržine deklaracije na prehrambenom proizvodu, kao i odnos prema podacima na deklaraciji. U istraživanju su korišćeni Pirsonov hi kvadrat test homogenosti i Pirsonov hi kvadrat test nezavisnosti. Uzorak je sačinjen od 598 ispitanika iz 10 gradova Republike Srbije. Rezultati pokazuju da više od polovine ispitanika uvek ili često čita deklaraciju. Muškarci i žene imaju sličan odnos prema učestalosti čitanja deklaracije i njenom sadržaju. Ispitanici sa specijalnim režimom ishrane češće čitaju podatke na deklaraciji od onih sa klasičnim režimom. Obrazovaniji potrošači češće čitaju deklaraciju i više znaju o njenom sadržaju. Ispitanici koji znaju šta deklaracija treba da sadrži češće smatraju da je jako važna.
Reference
*** (2010) Official Gazette of RS, Belgrade, No. 53
*** (2009) Law on Food Safety. Official Gazette RS, Belgrade, No. 41
*** (2013-2016) Rules on previously packaged products. Official Gazette RS, Belgrade, No. 43/2013 and No.16/2016
*** (2006) Regulation (EC) No. 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods
*** (2011) Regulation (EU) No. 1169/2011 on the provision of food information to consumers
*** (2006) The weight and measures (packaged goods) regulation SI 2006/659
*** (2013) Rules on food description, labeling and promoting. Official Gazette RS, Belgrade, No. 85/2013 and No. 101/2013
*** (2009) Regulation (EC) 983/2009 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on food and referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health
*** (2012) Regulation (EU) No. 432/2012 establishing a list of permitted health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health
Aydinoğlu, N.Z., Krishna, A. (2011) Guiltless Gluttony: The Asymmetric Effect of Size Labels on Size Perceptions and Consumption. Journal of Consumer Research, 37(6): 1095-1112
Božidarević, D., Salai, S. (2007) Osnovna pitanja zaštite potrošača u nas. Ekonomske teme, vol. 45, br. 1, str. 17-23
Cvijanović, D., Simonović, Z., Mihailović, B. (2011) Tržišta i ciljevi najnovijih reformi agrarne i regionalne politike Evropske Unije. Ekonomika poljoprivrede, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, vol. 58, no. 3, pp. 359-371
Ćemalović, U. (2016) Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije - slučaj životne sredine. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 3, str. 891-904
Hanić, H.M. (2002) Istraživanje marketinga i marketing informacioni sistem. Beograd: Ekonomski fakultet
Henry, P.C. (2010) How Mainstream Consumers Think about Consumer Rights and Responsibilities. Journal of Consumer Research, 37(4): 670-687
Hieke, S., Newman, C.L. (2015) The Effects of Nutrition Label Comparison Baselines on Consumers' Food Choices. Journal of Consumer Affairs, 49(3): 613-626
Larceneux, F., Benoit-Moreau, F., Renaudin, V. (2012) Why Might Organic Labels Fail to Influence Consumer Choices? Marginal Labelling and Brand Equity Effects. Journal of Consumer Policy, 35(1): 85-104
Maričić, B.R. (1999) Ponašanje potrošača. Beograd: Savremena administracija
Payne, H. (1947) Standardized Description, a Form of Specification Labeling. Journal of Marketing, 12(2): 234
Simonović, D. (2006) Komentar Zakona o zaštiti potrošača. Zemun: Gorapres, p. 9-14
Stanković, L.V., Đukić, S.M. (2006) Unapređenje konkurentske prednosti jačanjem društvene odgovornosti preduzeća. Ekonomske teme, vol. 44, br. 1-2, str. 401-409
Talagala, I.A., Arambepola, C. (2016) Use of food labels by adolescents to make healthier choices on snacks: a cross-sectional study from Sri Lanka. BMC Public Health, 16(1):
Trandafilović, I. (2008) Uticaj zemlje porekla na izbor marke proizvoda. Zaječar: Fakultet za menadžment, p. 174; doktorska disertacija
U.S. Department of Health and Human Services - Food and Drug Administration and the Center for Food Safety and Applied Nutrition (2013) A food labeling guide. USA, January
Viola, G.C.V., Bianchi, F., Croce, E., Ceretti, E. (2016) Are food labels effective as a means of health prevention?. Journal of Public Health Research, 5(3):
Vujović, S., Spajić, J., Vukosavljević, D. (2011) Anatomizovanje turističke tražnje u svetlu zakonitosti, fenomena i paradoksa u potrošnji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 4, str. 563-576
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1801033T
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0