Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 8 od 46  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 63, br. 1-2, str. 33-56
Relevantnost pozicionih rizika u kreiranju strategije razvoja - slučaj javnih preduzeća
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
Sažetak
U mnogim zemljama širom sveta javna preduzeća imaju veliki ekonomski i politički značaj. Država je često prisutna u infrastrukturnih sektorima od strategijskog značaja za razvoj nacionalne ekonomije. Preduzeća u državnom vlasništvu često imaju značajno učešće u GDP i ukupnom broju zaposlenih. Ne treba zanemariti ni uticaj ovih preduzeća na poslovanje i performanse drugih, nedržavnih preduzeća. Međutim, u brojnim istraživačkim studijama je dokazano da država svoju vlasničku funkciju ne obavlja na najbolji način i da su preduzeća sa državnim vlasništvom manje uspešna od privatnih preduzeća. Ista situacija je i u Srbiji. Neadekvatno upravljanje, nedovoljna transparentnost njihovog poslovanja i izostanak kvalitetnog sistema monitoringa uslovljavaju neracionalno trošenje resursa i velike gubitke. Srpska javna preduzeća su, kroz davanje državnih garancija za uzete kredite, postala jedan od generatora javnog duga. Značajne subvencije, neposredno iz budžeta ili posredno preko neplaćanja računa drugim javnim preduzećima, pokriće gubitaka i otpis dugova u značajnoj meri opterećuju državni budžet. Otuda, sređivanje stanja u javnim preduzećima nije stvar izbora, već urgentna potreba. Finansijske dubioze u javnim preduzećima u Srbiji su toliko velike, da bi njihovo ignorisanje moglo da ugrozi reformske procese i realizaciju strategije razvoja srpske privrede ili barem da rezultati ne budu na nivou očekivanih. Kvantifikovanje nasleđenih finansijskih rizika je najvećim delom predmet naše pažnje u ovom radu. U prvom i drugom delu rada akcenat je stavljen na specifičnosti javnih preduzeća i značaj koji ona imaju u pojedinim nacionalnim ekonomijama. U trećem delu rada bavimo se dimenzioniranjem poslovnih i finansijskih rizika, sa osnovnom namerom da skrenemo pažnju ne samo na veličinu problema u javnim preduzećima, već i na njihov negativni uticaj na poslovanje cele privrede. U četvrtom delu u središtu pažnje su problemi niskog kvaliteta korporativnog upravljanja, potreba korenitih promena u odnosu države prema javnim preduzećima i pravci unapređenja korporativnog upravljanja. Konačno, u poslednjem delu rada skrećemo pažnju na moguće manipulacije u finansijskim izveštajima, posledice koje iz toga mogu da proizađu i nedovoljnu brigu države za kvalitet finansijskog izveštavanja u celini.
Reference
*** (2012) Zakon o javnim preduzećima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 119
*** (2014) Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A Toolkit. Washington, DC: World Bank
Adams, R.B., Hermalin, B.E., Weisbach, M.S. (2010) The Role of Boards of Directors in Corporate Governance: A Conceptual Framework and Survey. Journal of Economic Literature, 48(1): 58-107
Agrawal, A., Knoeber, Charles R. (2001) Do Some Outside Directors Play a Political Role?*. Journal of Law and Economics, 44(1): 179-198
Boer, G. (1999) Managing the Cash Gap. Journal of Accountancy, 188 (4): 27-32
Casey, C., Bartczak, N. (1984) Cash flow: It's not the bottom line. Harvard Business Review, July-August, 61-66
Chaney, P.K., Faccio, M., Parsley, D. (2011) The quality of accounting information in politically connected firms. Journal of Accounting and Economics, 51(1-2): 58-76
Christiansen, H. (2011) The size and composition of the SOE sector in OECD countries. u: OECD Corporate Governance Working Papers, Paris: OECD Publishing, No. 5; www.oecd.org/daf/corporateaffairs/wp
Claessens, S., Yurtoglu, B. (2012) Corporate governance and development: An update. Washington: Global Corporate Governance Forum
Faccio, M. (2010) Differences between Politically Connected and Nonconnected Firms: A Cross-Country Analysis. Financial Management, 39(3): 905-928
Faccio, M. (2006) Politically Connected Firms. American Economic Review, 96(1): 369-386
Givoly, D., Hayn, C.K., Katz, S.P. (2010) Does Public Ownership of Equity Improve Earnings Quality?. Accounting Review, 85(1): 195-225
Glišić, M. (2013) Finansijske performanse preduzeća u vlasništvu Repulike Srbije. u: Kvartalni monitor ekonomskih trendova politika u Srbiji, Fondacija za razvoj ekonomske nauke, br. 33, 63-73
Mako, W., Zhang, C. (2004) State equity ownership and management in China: Issues and lessons from international experience. u: Policy Dialogue on Corporate Governance in China, Shanghai
Malinić, D. (2014) Merenje kvaliteta finansijskih izveštaja. u: Računovodstvo i menadžment privatnog i javnog sektora, Zbornik Radova, Zlatibor: Savez računovođa i revizora Srbije, pp. 7-32
Malinić, D. (2013) Finansijska (ne)moć javnih preduzeća. u: Računovodstveno regulatorno okruženje: podsticaj ili ograničenje privrednog rasta, Zlatibor, Zbornik radova, Savez računovođa i revizora Srbije, pp. 131-154
Malinić, D., Denčić-Mihajlov, K., Ljubenović, E. (2013) The determinants of capital structure in emerging capital markets: Evidence from Serbia. European Research Studies, 15, (2), 89-111
Malinić, D., Milićević, V. (2012) The financial and structural capabilities of key infrastructure sectors in Serbia. Ekonomski anali, vol. 57, br. 195, str. 7-42
Malinić, D. (2013) Insufficiency of Serbian economy's operating performances: Manifestations, causes and main guidelines of recovery. Ekonomika preduzeća, vol. 61, br. 1-2, str. 41-62
Menozzi, A., Urtiaga, G.M., Vannoni, D. (2011) Board composition, political connections, and performance in state-owned enterprises. Industrial and Corporate Change, 21(3): 671-698
OECD (2005) Guidelines on corporate governance of government-owned enterprises
OECD (2014) OECD guidelines on corporate governance of state-owned enterprises. Paris: OECD Publishing, Draft for public comment
Pitzer, J., Dupuis, J.P. (2006) The general government and public sectors. u: Fifth meeting of the Task Force on Harmonization of Public Sector Accounting (TFHPSA) Chaired by the International Monetary Fund and Hosted by the OECD, Paris: OECD
Stevanović, N.Đ., Malinić, D., Milićević, V. (2013) Upravljačko računovodstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
Stickney, C., Brown, P., Wahlen, J. (2007) Financial reporting, financial statement analysis and valuation: A strategic perspective. Thomson Mason
Stiglić, J. (2004) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet
Vasiljević, M. (2012) Kompanijsko pravo - pravo privrednih društava. Beograd: Pravni fakultet
Wang, L., Yung, K. (2011) Do State Enterprises Manage Earnings More than Privately Owned Firms? The Case of China. Journal of Business Finance & Accounting, 38(7-8): 794-812
Wild, J.J., Subramanyam, K.R., Halsey, R.F. (2004) Financial statement analysis. New York: McGraw-Hill/Irwin
World Bank (2006) Held by the visible hand: The challenge of SOE corporate governance for emerging markets. Washington: The World Bank, Corporate Governance
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/ekopre1502033M
objavljen u SCIndeksu: 24.06.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka