Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 59  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 10, br. 10, str. 123-144
Uloga muzike u semiološkoj teoriji Rolana Barta
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Kruševac

e-adresamitic@vaspeks.edu.rs
Ključne reči: Rolan Bart; znak; semiologija; teorija teksta; musica practica; zrno glasa
Sažetak
Muzika, kao izvođačka umetnost, zbog svoje ‚različitosti' od ostalih umetnosti, poslužila je Rolanu Bartu da rasvetli i ilustruje svoju teoriju teksta. Ona pruža Bartu ‚telesniji' model čitalaštva koji on ne uspeva da pronađe u književnoj tradiciji. U ovom radu, kroz prikaz ključnih koncepcija i pojmova: znaka; nauka koje se njime bave (semiologija i semiotika), njihovom terminološkom dihtomijom i različitim teorijama, dolazimo do odgovora zašto se Bart okreće muzici kao ilustraciji svoje teorije teksta. Fokusiranjem na Bartove eseje, u kojima se govori o ‚čitaocima' muzičkog teksta kao izvođačima i slušaocima; postizanju ekstaze posredstvom vokalnog izvođenja; praktičnoj muzici kao iluminatoru modernog teksta i sl. predstavljaju se Bartova shvatanja kojima pokušava da pojasni semiološke elemente teksta. Bart se poziva na ‚drugu semiologiju', koja je u suprotnosti sa klasičnom, i koja bi istraživala ‚telo u stanju muzike'. Svrha ovog rada je da se ,kroz kritičko sagledavanje, ukaže na mogućnost široke primene semiologije kao nauke u različitim oblastima čovekovog života, kao i da se otvore nova pitanja za dalja istraživanja, uključujući i pitanja značaja i uticaja semiologije, a i muzike na društveni život ljudi.
Reference
Bart, R. (1971) Književnost, mitologija, semiologija. Beograd: Nolit
Barthes, R. (1977) Image - music -text. London: Fontana Press, collection of essays selected and translated by Stephen Heath
Barthes, R. Roland Barthes quotes. https://www.goodreads.com/author/quotes/13084.Roland_Barthes?page=1
Beker, M. (1985) Bartova teorija o tekstu. Polja, Novi Sad, br.318, str. 276 -277, https://polja.rs
Braica, S. (1998) Retorikom starih u carstvu znakova. Ethnologica Dalmatica, časopis iz oblasti humanističkih nauka, etnologije i antropologije, vol.7, No.1, str. 14 -33
Bronwen, M., Felizitas, R. (2006) Key terms in semiotics. London-New York: Continuum
Crnjanski, N. (2010) Muzička semiotika kroz D-S-C-H. Beograd: Zadužbina Andrejević
de Sosir, F. (1977) Opšta lingvistika. Beograd: Nolit, drugo izdanje
Đokić, R. (1994) Umetnost kao vid simboličke forme. Kultura, časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, br. 93/94, str. 130 -145
Fuler, R.R. Komunikacija - citati. https://bs.wikiquote.org/wiki/Komunikacija
Giro, P. (1975) Semiologija. Beograd: BIGZ
Jeongwon, J., Song, H.S. (2002) Roland Barthes' 'Text' and aleatoric music: Is the 'birth of the reader' the birth of the listener?. Muzikologija, br. 2, str. 263-281
Klajn, I., Šipka, M. (2008) Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej
Rodgers, S. (1997) This body that beats: Roland Barthes and Robert Schumann's Kreisleriana. Indiana Theory Review, scholarly journal of music theory and analysis, vol.18, No. 2, 75 -91
Szekely, M.D. (2006) Gesture, pulsion, grain: Barthes' musical semiology. Contemporary Aesthetics (CA), online journal of contemporary theory, research, and application in aesthetics, vol.4, https://quod.lib.umich.edu/c/ca?page=home
Škorić, S. (2013) Semiologija =/≠ semiotika. http://dieewigetraeumerin.blogspot.rs/2013/12/semiologija-semiotika.html
Uzelac, M. (2005) Filozofija muzike. Novi Sad: Stylos
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1810123M
objavljen u SCIndeksu: 09.04.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka