Actions

Vojno delo
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:17
  • full-text downloads in 30 days:8

Contents

article: 10 from 59  
Back back to result list
2017, vol. 69, iss. 2, pp. 164-181
Mesto i značaj teorije haosa u komandovanju i rukovođenju operacijama
(The title is not available in English)
University of Defence, Military Academy, Belgrade
Abstract
(not available in English)
Haotično ponašanje često je uočljivo u prirodi. Takve pojave su deo ne samo materijalnog već i nematerijalnog okruženja u kojem se nalazi čovek i sve njegove sfere postojanja. One se prožimaju kroz kompleksne sisteme od kojih nisu izuzeti ni vojnoorganizacioni sistemi. Mnoštvo konstantnih promena koje se nasumično i u određenoj meri nepredvidivo javljaju otežavaju predviđanje budućeg stanja i donose velike probleme u odlučivanju upotrebe jedinica u operacijama. U radu se razmatra uticaj teorije haosa na komandovanje i rukovođenje operacijama. Shvatanje mesta i značaja teorije haosa u komandovanju i rukovođenju može unaprediti proces donošenja vojnih odluka i dati nove perspektive u kreativnom mišljenju i rešavanju problema. Značajno je prepoznati, očekivati i iskoristiti haos koji se može javiti prilikom izvođenja operacija i samim tim doprineti uspehu. Teorija haosa nije u suprotnosti klasičnim teorijama kojima se usmerava proces komandovanja i rukovođenja u operacijama. Ona je delimično ugrađena u različite elemente procesa i okruženja koje proučavamo i sagledavamo prilikom planiranja i izvođenja operacija. S druge strane, ona okružuje i nadopunjuje postojeće norme i propise i na taj način ih čini potpunijim.
References
*** (2010) Doktrina Vojske Srbije. Beograd: Medija centar Odbrana
*** (2010) Doktrina Kopnene vojske. Beograd: Medija centar Odbrana
*** (2012) Doktrina operacija Vojske Srbije. Beograd: Medija centar Odbrana
*** (1998) DK illustrated Oxford dictionary. London: Oxford University Press
Čupić, M. (2010) Odlučivanje. Beograd: FON
Glenn, J.E. (1996) Chaos theory. Newport, Rode island: Naval War College Press
Guberinić, S., Matejić, V., Mišić, O., Petrović, R. (1970) Sistemi, upravljanje sistemima, sistemske discipline, tehnike i metode - leksikon pojmova. Beograd: Institut 'Mihailo Pupin'
Klajn, I., Šipka, M. (2006) Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej
Kukoleča, S. (1972) Osnovi teorije organizacionih sistema. Beograd: OECONOMICA
Kuzmanović, D., i dr. (2013) Uvod u teoriju haosa. Beograd: Saobraćajni fakultet
Milovanović, M. (2004) Odlučivanje u borbenim dejstvima. Beograd: Vojna akademija
Talijan, M., Tatić, V., Lojić, R. (2015) Uticaj stanja privrede na ekonomsku i nacionalnu bezbednost. Vojno delo, vol. 67, br. 1, str. 200-215
Žugaj, M. (1996) Teorija haosa i organizacija, Fakultet organizacije i informatike. Zbornik radova, Varaždin, br. 21
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
DOI: 10.5937/vojdelo1702164K
published in SCIndeks: 27/12/2017

Related records

No related records