Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 24  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 66, br. 3-4, str. 311-323
Hemijski sastav potpunih smeša za ishranu svinja analiziranih u periodu 2007-2009. godine
Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
Projekat:
Molekularno-genetička i ekofiziološka istraživanja u zaštiti autohtonih animalnih genetičkih resursa, očuvanju dobrobiti, zdravlja i reprodukcije gajenih životinja i proizvodnji bezbedne hrane (MPNTR - 46002)

Ključne reči: krmivo; svinje; hemijski sastav; kvalitet
Sažetak
Intenzivan uzgoj svinja između ostalog podrazumeva i upotrebu potpunih smeša u njihovoj ishrani, prilagođenu starosnoj dobi i nameni. Tokom trogodišnjeg perioda (2007 - 2009. god.) u akreditovanoj laboratoriji Katedre za ishranu i botaniku, Fakulteta veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu analizirano je 65 uzoraka smeša sa teritorije Srbije, namenjenih za ishranu svih kategorija svinja i to: 6 uzoraka potpunih smeša za ishranu suprasnih krmača i nazimica, 9 uzoraka potpunih smeša za ishranu krmača dojara i nerasta, 4 uzorka potpune smeše za prihranjivanje prasadi, 13 uzoraka potpunih smeša za prasad do 15 kg, 12 uzoraka potpunih smeša za prasad od 15 do 25 kg, 10 uzoraka potpunih smeša za svinje u porastu i tovu od 25 do 60 kg i 11 uzoraka potpunih smeša za svinje u porastu i tovu od 60 do 100 kg. Analiziran je sadržaj osnovnih hranljivih materija, a dobijeni rezultati upoređeni su sa uslovima kvaliteta propisanim Pravilnikom o kvalitetu hrane za životinje (Službeni glasnik RS br. 4/2010). Utvrđena su odstupanja od vrednosti propisanih Pravilnikom o kvalitetu hrane za životinje (Službeni glasnik RS br. 4/2010), u prosečnom sadržaju proteina u potpunim smešama za ishranu prasadi od 15 do 25 kg (17,89±1,19%) i smeši za ishranu svinja u porastu i tovu od 60 do 100 kg (13,95±0,53%). Utvrđeni prosečni sadržaj masti bio je niži u smešama za prihranjivanje prasadi (5,99±0,72%) i smešama za ishranu prasadi do 15 kg (4,95±1,41%). Veći prosečan sadržaj celuloze (4,08±0,73%) utvrđen je u smešama za prihranjivanje prasadi. Sa druge strane, utvrđena su značajna odstupanja pojedinačnih uzoraka u odnosu na vrednosti koje su propisane Pravilnikom. Utvrđena odstupanja u hemijskom sastavu pojedinačnih uzoraka ispitivanih smeša nesumnjivo ukazuju na potrebu stalnog i višestepenog monitoringa sirovina i gotovih proizvoda, a u cilju očuvanja zdravlja i što optimalnijeg iskorišćenja proizvodnog potencijala životinja.
Reference
*** (2001) Određivanje sadržaja azota i izračunavanje sadržaja proteina (volumetrijski). Institut za standardizaciju Srbije, SRPS ISO 5983/2001
*** (2002) Određivanje sadržaja sirovog pepela (gravimetrijski). Institut za standardizaciju Srbije, SRPS ISO 5984/2002
*** (2001) Određivanje sadržaja masti (gravimetrijski). Institut za standardizaciju Srbije, SRPS ISO 6492/2001
*** (2001) Određivanje sadržaja vlage (gravimetrijski). Institut za standardizaciju Srbije, SRPS ISO 6496/2001
*** (1987) Tables AEC, recommendations for animal nutrition. Paris: Rhone Poulene, 5th ed
*** (1987) Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama vršenja fizičkih, hemijskih i mikrobioloških analiza stočne hrane. Sl list SFRJ, 15, 421-456
*** (1993) A.S.-1064: Sampling feed for analysis
*** DM1 Određivanje sadržaja celuloze - dokumentovana akreditovana metoda Laboratorije Katedre za ishranu i botaniku
*** (2010) Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje. Službeni Glasnik Republike Srbije, 4
Association of Official Analytical Chemistry (1990) Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. Washington, DC: Association of Official Analytical Chemists, 1018
Bengin, D., Katić, I., Pupavac, S., Kosić, M., Protić, N. (2008) Kvalitet i mikrobiološka ispravnost hraniva i krmnih smeša u 2007. godini. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 14, br. 3-4, str. 19-24
Jakić-Dimić, D., Panin, M., Sinovec, Z., Vladić, S., Kacerović, B., Ivetić, B. (1997) Pregled kvaliteta krmnih smeša za ishranu domaćih životinja na teritoriji Srbije. u: Simpozijuma tehnologija stočne hrane, Unapređenje tehnologije proizvodnje stočne hrane (VIII), Tara, 292-299
Mašić, Z., Jakić-Dimić, D., Stanaćev, V., Sinovec, Z.J. (2002) Pregled kvaliteta smeša za ishranu svinja. Veterinarski glasnik, vol. 56, br. 1-2, str. 41-52
National Research Council (1998) Nutrient requirements of swine. Washington: National Academy Press
Šefer, D., Jovanović, N., Marković, R., Krnjajić, D., Nedeljković-Trailović, J., Sinovec, Z. (1998) Pregled kvaliteta krmnih smeša za ishranu živine. Veterinarski glasnik, (Vol. 52) br. 7/8 str. 425-435
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/VETGL1204311S
objavljen u SCIndeksu: 29.11.2016.