Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 6 od 68  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 38, br. 4, str. 307-316
Uticaj režima rada kombajna na kvalitet ubiranja kukuruza FAO grupe 300
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bnema

e-adresammesi@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje proizvodnje kukuruza i sirka u uslovima stresa (MPNTR - 31073)

Sažetak
U radu su analizirana postojeća saznanja i predstavljeni rezultati istraživanja vezani za uticaj izabranog režima rada kombajna, (koji se pre svega odnosi na broj obrtaja bubnja i brzinu kretanja,) na kvalitet vršidbe kukuruza zavisno od vrste hibrida i vlažnosti zrna. Rezultati istraživanja ukazuju da sa povećanjem obimne brzine bubnja, u opsegu od 160 o/min do 360 o/min, lom u ubranoj masi zrna kukuruza varira od 0,52 % do 1,64% a procenat oštećenog zrna od 2,4 % do 6,51 %. Procenat oštećenog zrna ima trend rasta sa povećanjem obimne brzine bubnja tako i sa povećanjem brzine kretanja kombajna. Ostvareni rezultati loma i oštećenja zrna postignuti su pri niskim vrednostima gubitaka zrna. Na adapteru, gubici zrna su se kretali u rasponu od 0,142 % do 0,681 % dok su se gubici na vršalici kretali u rasponu od 0,076 % do 0,246 %. Rezultati kvaliteta rada kombajna New Holland CSX 7040, koji je korišćen za kontrolu i poređenje rezultata istraživanja su slični onim, koji su postignuti sa testiranim John Deere 1450 WTS series 2.
Reference
Babić, L., Babić, M. (2001) Sušenje i skladištenje. Novi Sad: Univerzitet, II izdanje
Cloninger, F.D., Horrocks, R.D., Zuber, M.S. (1975) Effects of harvest date, plant densiy, and hybrid on corn grain quality. Agronomy Journal, 65(5); 693-695
Gebrehiwot, M.G., de Baerdemaeker, J., Baelmans, M. (2010) Effect afa cross - flow opening on the perfomance of a centrifugal fanin a combine harvester. Biosystems Engineering, (105): 24-266
Hermann, K.F., i dr. (2001) Six-walker harvesters on the blocks - and they're off!. Profi International, (1), 24-31
Malinović, N., Mehandžić, R., Meši, M. (1997) Razvoj univerzalnih žitnih kombajna. Revija agronomska saznanja, Novi Sad, 7(3-4): 80-82
Malinović, N., Mehandžić, R., Savić, M., Stupar, S. (1998) Tendencije razvoja univerzalnih žitnih kombajna. Traktori i pogonske mašine, 3(4): 198-203
Meleg, J. (1991) Vpliv tehniky pri zbere sladovnickeho jačmena na jeho kvalitu. u: Zbornik pestovania sladovnickeho jačmena, Nitra
Mićić, J. (1980) Eksploatacija žitnih kombajna. Agrotehničar, Zagreb, 17-26; (3)
Miu, P.I., Kutzbach, H. (2008) Modeling and simulation of grain threshing and separation in axial threshing units. Computers and Electronics in Agriculture, 60(1): 105-109
Moes, J., Vyn, T.J. (1988) Management effects on kernel breakage susceptibility of early maturating corn hybrids. Agronomy Journal, 80,(4),699-704
Petkevichius, S., Shpokas, L., Kutzbach, H.D. (2008) Investigation of the maize ear threshing process. Biosystems Engineering, 99(4): 532-539
Poničan, J., Angelovič, M., Jech, J., Žitnak, M. (2007) Uticaj kinematskih parametara univerzalnog kombajna na kvalitet ubiranja kukuruza u zrnu. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 3-4, str. 135-142
Poničan, J., Angelovič, M., Jech, J., Žitnak, M. (2008) Uticaj uslova ispitivanja i konstrukcije aksijalnog vršidbenog uređaja žitnog kombajna na kvalitet ubiranja kukuruza u zrnu. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 143-150
Sőhne, W. (1983) Razvoj i granice poljoprivredne tehnike na primeru poljoprivrednog traktora i kombajna. Agrotehničar, Zagreb, 6-15; (10)
Srnka, F. (1991) Vpliv tehniky pri pozberovej uprave sladkovnickeho jačmene na jeho kvalitu. u: Zbornik pestovania sladovnickeho jačmena, Nitra
Vojvodić, M.M. (2002) Žetveni kombajni. Novi Sad: Nevkoš
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.