Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 30, br. 1-2, str. 79-85
Komandno kontrolni sistemi savremenih žitnih kombajna u funkciji proizvodnosti i gubitaka
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: žetva; vršidbena komora; obodna brzina; zazor vršidbene komore
Sažetak
Simulacijom vršidbe i promenom parametara režima rada vršidbene komore i sorti pšenice, praćena je separacija zrna, lom zrna i količina neovršenih klasova po obuhvatnom uglu podbubnja. Analize dobijenih rezultata ispitivanja potvrđuju teoretske postavke o dinamičkom procesu izdvajanja zrna i kvaliteta vršidbe. Rezultati ukazuju da obodna brzina bubnja, zazor vršidbene komore i sortne osobine pšenice imanju uticaja na kvalitet vršidbe. Na osnovu rezultata ispitivanja može se obaviti izbor optimalnih parametara vršidbene komore za pojedine sorte pšenice, pri čemu je lom zrna i količina neovršenih klasova svedena u tolerantne granice.
Reference
Malinović, N., Mehandžić, R., Meši, M. (1997) Razvoj univerzalnih žitnih kombajna. Revija agronomska saznanja, Novi Sad, vol. 7, br. 3-4, 80-82
Mehandžić, R. (2003) Uticaj režima rada vršidbene komore i sortnih osobina pšenice na kvalitet vršidbe. Novi Sad, Doktorska disertacija
Mehandžić, R., Malinović, N. (2003) Dostignuća i razvoj univerzalnih žitnih kombajna. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 3, str. 90-96
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2006)
Žitni kombajni u žetvi semenske pšenice
Turan Jan, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2007)
Univerzalni kombajni u žetvi semenske soje
Turan Jan, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2009)
Uticaj projektnog rešenja mehanizma za vršidbu na kombajnu na kvalitet vršidbe kukuruza
Poničan Juraj, i dr.

prikaži sve [4]