Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:83
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:80

Sadržaj

članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 1, str. 85-93
Modeli finansiranja zdravstvenog osiguranja
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: finansije; model; zdravstveni sistema; osiguranje
Sažetak
Vođenje finansija javnih susreće se sa znatnim problemima, naročito tamo gde su doprinosi za zdravstveno osiguranje dominantni mehanizmi finansiranja. Veliki broj zemalja širom sveta susreo se sa određenim problemima u funkcionisanju i finansiranju vojnih sistema zdravstvenog osiguranja. Vrlo često postoji mnogo više zahteva nego materijalnih mogućnosti. Mnoge od njih traže najbolja rešenja, jer je reforma zdravstvenog osiguranja jedan od prioriteta, kako države, tako i vojske, na putu opšte transformacije.
Reference
Janković, D. (2011) Zdravstveno osiguranje kao faktor troškova zdravstvene zaštite. Škola biznisa, Broj 4
Jovičić, K., i dr. (2014) Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja Uporedno pravna analiza u evropskim zemljama. Beograd: Institut za upravno pravo
Kesner-Škreb, M. (2003) Doprinosi za socijalno osiguranje. Finansijska teorija i praksa, 27 (2)
Mihajlović, M., Trandafilović, A., Miletić, A. (2017) The application of stochastic model of inventory management of spare parts in military medical institutions. u: 1st International Conference on Management, Engineering and Environment, ICMNEE, Belgrade, September 28-29, str. 323-333. ISBN 978-86-80698-09-0 (M33)
Milojević, I., Mihajlović, M., Cvijanović, M. (2012) Impact of organizational failure of relevance consolidated budget. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, br. 1, str. 63-71
Mossialos, E., Thomson, S. (2004) Voluntary health insurance in the European Union. Brussels: World Health Organization
Pak, J. (2011) Pravo osiguranja. Beograd: Univerzitet Singidunum
Radičić, M., Raičević, B. (2008) Javne finansije teorija i praksa. Subotica: Ekonomski fakultet
Rajnih, M. (2008) EMEU Praktikum. Evropska agencija za rekonstrukciju, br. 8/10
Rakonjac-Antić, T. (2010) Penzijsko i zdravstveno osiguranje. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Rehford, S.E., Neun, S.P. (1996) Health Economics; Theories, Insights, and Industru Studies. Irwin
Stojiljković, M., Vukadinović, S.V. (1984) Operaciona istraživanja. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1801085D
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.

Povezani članci