Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 40, br. 5, str. 43-55
Politike u zdravstvenom sistemu Evropske unije
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke

e-adresaibrahimtotic@yahoo.com
Ključne reči: Evropska unija; zdravstveni sistem; ekonomska i fiskalna održivost; modeli finansiranja; mobilnost kadrova
Sažetak
Pred vama je rad koji analizira politike koje utiču na dizajniranje zdravstvenog sistema u državama - članicama Evropske unije. Realnost je da je svakoj od njih primarni cilj unapređenje zdravstvene zaštite, formulacija i apliciranje jasnih zdravstvenih programa, a mnogim i grčevita borba sa problemima koji ih u tome sputavaju. Zdravstveni sistem je društvena tekovina svake države - članice i zato one koriste snagu raznih politika da ga urede kao naučnu bazu i kao sigurno utočište svakom građaninu - osiguraniku u kome bi štitio i unapređivao lično i tuđe zdravlje. Ko je osiguranik u Evropi? Običan čovek, osovina oko koje se sve okreće, lečeni i onaj koji leči, onaj što finansira zdravstveno osiguranje i, na kraju, onaj čije zdravstvene troškove to osiguranje pokriva. Praksa je rekla više od ijedne deklaracije ili direktive: da je to pacijent koji će u svakoj zdravstvenoj službi u ma kojoj državi - članici Evropske unije dobiti onoliko kvalitetnu uslugu koliko je spreman da je plati. Zdravstvena zaštita (i obrazovanje) je najbitnija delatnost kojom se ljudski rod od davnina organizovano bavi. Javne zdravstvene politike i funkcionalni zdravstveni sistemi, čiji je osnovni cilj očuvanje javnog zdravlja, pod velikim su uticajem globalizacije. Politike zaslužuju posebnu pažnju, te su u ovom radu naročito sagledane politika finansiranja, održivosti, zapošljavanja i mobilnosti medicinske profesije u okviru Evropske unije. Imajući u vidu da su na sceni globalizacioni procesi, predviđanja su da će ih obeležiti razlozi i smerovi mobilnosti medicinske profesije, čime se ovaj rad prilično bavi. Takođe je povučena paralela između zdravstvenog sistema Sjedinjenih američkih država i Evropske unije i istaknuti su neki nedostaci zbog kojih evropsko zdravstvo nije ono što bi trebalo da bude.
Reference
*** (2011) Bilderberška grupa, vladari iz senke?. Deutsche Welle, Sreda, 8 jun
*** (2011) The Guardian: Bilderberška grupa najavila novi svetski rat. Izvor: SEEbiz, petak, 29 jul 2011.godine.http://www.gdeinvestirati.com/ostale-teme/politika-i-drustvo/svet/5217-the-guardian-bilderberska-grupa-najavila-novi-svetski
*** (2006) Akcioni program Zajednice u oblasti zdravlja 2007-2013: P6TA 0093. Brisel: Evropski parlament, Savet Evropske unije
Douver, N. (2004) Svetsko siromaštvo. u: Singer P. [ur.] Uvod u etiku, Sremski Karlovci: izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 399
Jacobs, R., Godarrd, M. (2002) Trade-offs in social health insurance systems. International Journal of Social Economics, Nov Volume: 29 Issue: 11 Page: 861-875
Joksimović, O. (2005) Osiguranje i zdravstveno osiguranje. Beograd: Megatrend
Koviusalo, M. (2006) Moving higher up the European agenda: Health in all policies: Prospects and potentials. Finland: Ministry of Social and Affairs Health
Kutzin, J. (2001) A descriptive framework for country-level analysis of health care financing arrangements. Health policy (Amsterdam, Netherlands), 56(3): 171-204
Menke, R., i dr. (2003) Izveštaj o socio-ekonomskim razlikama u zdravstvenim indikatorima u Evropi. Bilefeld, Nemačka: Institut za javno zdravlje
Offe, C. (1972) Advanced capitalism and the welfare state. Journal Politics and Society, vol. 2, No 4, str. 479-488
Rabrenović, B. (2010) Reforma zdravstva u Nemačkoj. Vesti, petak 12. novembar
Radić, I., Živković, J., Damnjanović, K., Cvetković, V., Ivanković, Z., Budimir, B. (2007) Vodič kroz pridruživanje Evropskoj uniji. Beograd: ISAK fond, centar za međunarodne i bezbednosne poslove
Raičević, B. (2008) Javne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet -Centar za izdavačku delatnost
Reinhardt, U.E., Hussey, P.S., Anderson, G.F. (2004) U.S. health care spending in an international context. Health affairs (Project Hope), 23(3): 10-25
Ružica, M. (1985) Socijalna politika kritika teorijskih osnova. Beograd: Viša škola za socijalne radnike
Saltman, R.B., Busse, R., Figueras, J. (2004) Social health insurance systems in western Europe. Berkshire: Open University Press
Smith, B. (1972) History of medical care. u: Martin E.W., Alenand Unwin G. [ur.] Comparative development in social welfare, London, str. 219-240
Svetska zdravstvena organizacija (2007) Kopenhagen
Tompson, S., Foubister, T., Messialos, E., Koivusalo, M. (2009) Financing health care in European Union: Challenges and policy responses. u: Observatory Studies Series, World Health Organization, No 17, str. 5
Totič, I., Marić-Krejović, S., Tripković, V. (2010) Finansiranje zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite. Medicinski glasnik Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma Zlatibor, vol. 15, br. 36, str. 27-42
Totić, I. (2001) Pravnoekonomski aspekti razvoja zdravstvenog sistema. Kragujevac: Pravni fakultet
Vismar, M. (2010) Na kraju svi odu u SAD ili Kanadu. Glasnik, Lekarska komora Srbije, Beograd, 6, str. 24-30
Wilensky, H.L. (1955) Industrial society and social welfare. New York, itd: Free Press
Williamson, J.B. (1975) Strategies against poverty in America. New York: John Wiley & Sons, str. 45-77
World Health Organization (2009) Publications. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1105043T
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2012.

Povezani članci

Timočki medicinski glasnik (2007)
Prikaz najznačajnijih sistema zdravstvenih osiguranja
Joksimović Zoran, i dr.

Engrami (2015)
Sistemi zdravstvene zaštite
Jovanović Svetlana, i dr.

NČ urgent medic Halo 94 (2009)
Karakteristike zdravstvene delatnosti i zdravstvenih organizacija
Atanasković Nelica

prikaži sve [29]