Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:23

Sadržaj

članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 39, br. 4, str. 1-12
Ekonomski aspekti reformi u zdravstvenom sistemu
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske nauke
Sažetak
Zdravstveni sistem je pravno-ekonomsko-medicinski zaokružen i po stalnim reformama prepoznatljiv prostor. Kao akcelerator i nezaobilazni učesnik u ukupnom društveno-privrednom razvoju zemlje, zbog značaja delatnosti koju obavlja, zbog organizacione strukture, načina funkcionisanja i savremenih stremljenja, predstavlja posebnu vrstu nacionalne vrednosti. Egzistira kao javna služba sa karakterističnom poslovnom filozofijom i ozbiljnim društvenim tretmanom. Raspolaže velikim fondom znanja i veština koje koristi za obavljanje važnih zdravstvenih funkcija. Njegova neraskidiva veza sa ekonomijom i pravom nalaže mu da direktno (indirektno) uređuje uslove u kojima treba ljudi da žive. U skladu sa ekonomskim mogućnostima brine o zdravlju ljudi koje je primarna premisa njihove vrednosti i temelj duhovnosti i fizičke moći. Uverava ih da njihov život (i zdravlje), nije nedodirljiv svet, iako ga poseduju, on ne pripada samo njima, poveren im je na samo nekoliko decenija. Iskustva su pre da se zaborave, nego da se glorifikuju. Uvažavanje ekonomske i pravne regulative decenijama ga primorava na balansiranje između različitih želja i mogućnosti. Zbog toga je često, ne svojom voljom, zapadao u slepe ulice, ali je uspeo da iz njih izađe i očuva zdravstveni fond. Danas se suočava sa zahtevima modernog doba, prisiljen na reforme, prilagođavanja, novu funkcionalnost i na primenu modernih dostignuća i izuma. Zdravstvene reforme nisu novina, njima se bave mnoge zemlje, pa i naša, ali su česte i prilično neuspešne. U ovom radu će biti sagledane neke od njih, radi upoznavanja sa razlozima koji ih iniciraju i vrednovanja postignutih efekata nakon njihovog sprovođenja.
Reference
*** (2009) SO - svijet osiguranja. TEKTUS časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja, Zagreb, sep
*** (2008) Zakon o Vladi. Službeni glasnik RS, 65
Anđelković, M. (2009) Javne finansije i finansijsko pravo. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Fond za otvoreno društvo (2006) Ambasadori životne sredine: Izveštaj o stanju ljudske bezbednosti u Srbiji za 2005. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - Centar za obrazovne politike
Ljutić, B.Ž. (2007) Bankarsko i berzansko poslovanje - investicioni pristup. Beograd: Mladost biro, Edicija - Magistar biznis administracije
Marković, Z. (2010) Ekonomsko naličje zdravstvenih reformi. Beograd: Ekonomska politika
Raičević, B. (2008) Javne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet
Sudžum, R., Ralević, R. (1984) Priručnik za primenu propisa u zdravstvenoj zaštiti. Beograd: Nova prosveta
Šimunić, M., Bartolić, A. (1985) Primarna zdravstvena zaštita. Zagreb: Zavod za organizaciju i ekonomiku zdravstva
Totić, I., Marić-Krejović, S. (2010) Finansiranje zdravstvenih potreba i obračun i plaćanje zdravstvenih usluga. Medicinski glasnik Instituta za štitastu žlezdu i metabolizam 'Zlatibor', vol. 15, br. 33, str. 45-62
Totić, I. (2001) Pravno-ekonomski aspekti razvoja zdravstvenog sistema. Arilje
Vlada republike Srbije (2009) Strategija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata. www.minzdravlja.info/downloads/Zakoni/Strategije
Vukmanović, Č.L. (1984) Menadžment u zdravstvu - politika i strategija zdravstvenog razvoja - menadžment zdravstvenih programa i zdravstvenog sistema - osnovni principi. Beograd: ECPD, Evropski centar za mir i razvoj
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1004001T
objavljen u SCIndeksu: 08.03.2011.

Povezani članci

Med gl Spec bol štit Zlatibor (2010)
Finansiranje zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite
Totič Ibrahim, i dr.

Med gl Spec bol štit Zlatibor (2010)
Finansiranje zdravstvenih potreba i obračun i plaćanje zdravstvenih usluga
Totić Ibrahim, i dr.

Ekonomika (2012)
Primena poreza na dodatu vrednost u Srbiji
Stojković Aleksandar, i dr.

prikaži sve [28]