Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 44, br. 5, str. 1-11
Epidemiološke karakteristike leptospiroza u populaciji Beograda za period 2005-2014. godina
aGradski zavod za javno zdravlje, Beograd
bDom zdravlja 'Milutin Ivković', Beograd

e-adresaslavica.maris@zdravlje.org.rs
Sažetak
U radu su prikazane epidemiološke karakteristike obolevanja od leptospiroza na području Beograda za period 2005–2014. godine. U istraživanju je primenjena des kriptivna epidemiološka studija. U analizi podataka korišćene su proporcije, opšte i uzrasnospecifične stope incidencije. Prema podacima iz godišnjih izveštaja o radu na sprečavanju, suzbijanju i eliminaciji zaraznih bolesti, u protekloj deceniji registrovane su ukupno 33 obolele osobe od leptospiroza. Najviše pro sečne uzrasnospecifične stope incidencije za leptospiroze registrovane su u uzrasnoj grupi 60–69 godina (0,5 na 100.000 stanovnika). U posmatranom vremenskom periodu muškarci su znatno češće obolevali od leptospiroza u odnosu na žene (5,6:1). Pik javljanja leptospiroza bio je u avgustu (24,2% svih obolelih). Prosečna stopa incidencije za gradske opštine na području Beograda je iznosila 0,2 na 100.000 stanovnika, a za prigradske opštine 0,3 na 100.000 stanovnika. Najčešće izo lovana leptospira kod obolelih je bila L. icterohaemorrhagiae (15,8%). Kod više od tri četvrtine obolelih je utvrđeno prisustvo jednog ili više rizika za zaražavanje leptospirozama. Procenjuje se da je stvarni broj obolelih od leptospiroza na području Beograda veći i da se prijavljuju samo teži oblici bolesti. Postoji mogućnost subregistracije, jer se blaži oblici ove bolesti laboratorijski ne istražuju i mogu ostati neprepoznati. Prevencija leptospiroza zahteva multidisci plinarni pristup, kontinuirano angažo vanje i saradnju veterinarske i zdravstvene službe.
Reference
*** (2015) Hrvatski zdravstvenostatistički ljetopis _a 2014. godin
Abelaridder, B., Bertherat, E., Durski, K. (2013) Global burden of Human Leptospirosis and crosssectoral interventions for its prevention and control. Leptospirosis Epidemiology Reference Group (LERG) & The Global Leptospirosis Environmental Action Network (GLEAN). World Health Organization
Bakoss, P., Macháčová, E., Jareková, J. (2012) Long-term trends in the epidemiology of human leptospirosis (Slovak Republic, 1954-2006). European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 31(9): 2167-2176
Centers for Disease Control and Prevention (2014) Leptospirosis
Craig, S.B., Wynwood, S.J., Collet, T.A. (2015) Charper 34: Leptospirosis and Leptospires The Silent Assassins. u: Zoonoses Infections Affecting Humans and Animals, Springer
Desvars, A., Jégo, S., Chiroleu, F., Bourhy, P., Cardinale, E., Michault, A. (2011) Seasonality of Human Leptospirosis in Reunion Island (Indian Ocean) and Its Association with Meteorological Data. PLoS One, 6(5): e20377
European Centre for Disease Prevention and Control (2015) Leptospirosis
Goris, M.G.A., Boer, K.R., Duarte, T.A.T.E., Kliffen, S.J., Hartskeerl, R.A. (2013) Human Leptospirosis Trends, the Netherlands, 1925-2008. Emerging Infectious Diseases, 19(3): 371-378
Hartskeerl, R.A., Collares-Pereira, M., Ellis, W.A. (2011) Emergence, control and re-emerging leptospirosis: dynamics of infection in the changing world. Clinical Microbiology and Infection, 17(4): 494-501
Hinjoy, S. (2014) Epidemiology of Leptospirosis from Thai National Disease Surveillance System. Outbreak, Surveillance and Investigation Reports (OSIR), 7(2); 1-5; 2003-2012
Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut (2014) Izveštaj o zaraznim bolestima na teritoriji Republike Srbije. Beograd
Katz, A.R., Buchholz, A.E., Hinson, K., Park, S.Y., Effler, P.V. (2011) Leptospirosis in Hawaii, USA, 1999-2008. Emerging Infectious Diseases, 17(2): 221-226
Mikulski, M., Boisier, P., Lacassin, F., Soupé-Gilbert, M.-E., Mauron, C., Bruyere-Ostells, L., Bonte, D., Barguil, Y., Gourinat, A.-C., Matsui, M., Vernel-Pauillac, F., Goarant, C. (2015) Severity markers in severe leptospirosis: a cohort study. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 34(4): 687-695
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2009) Zdravstveni statistički letopis 2008
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2013) Zdravstveni statistički letopis 2012
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2012) Zdravstveni statistički letopis 2011
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2010) Zdravstveni statistički letopis 2009
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2011) Zdravstveni statistički letopis 2010
Pustahija, T., Ristić, M., Medić, S., Rajčević, S. Epidemiološke karakteristike leptospiroze u Vojvodini u periodu 2005. do 2014. godine. u: XVII Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XVII Epizootiološki dani), Zbornik kratkih sadržaja, 23-24. april 2015. god., Niš, april 2015. 23-24
World Health Organisation (2002) Human Leptospirosis: Guidance for Diagnosis, Surveillance and Control
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1505001M
objavljen u SCIndeksu: 16.01.2016.

Povezani članci