Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 3 od 20  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 37, br. 2, str. 15-28
Psihoanalitička epistemologija paničnog poremećaja
Privatna psihijatrijska ordinacija 'Dr Sandić', Sarajevo, Bosna i Hercegovina

e-adresaordinacijasandic@gmail.com
Ključne reči: anksioznost; neuroza; panični poremećaj; edipalna problematika; signal; dezintegracija
Sažetak
Fokus teksta je na psihoanalitičkoj epistemologiji paničnih ataka kao neurotskoj manifestaciji kondenzovane anksioznosti. Iscrpna teoretska studija polazi od izvorišta, Frojdovog koncepta anksiozne neuroze da bi se potom u sladu s vodećim psihijatrijskim i psihoanalitičkim trendovima, a u domenu psihijatrije posebno istraživanjima Kendlera i saradnika panični poremećaj i psihodinamski uspostavio kao posebna nozološka jedinica 1980. godine. Savremeni teoretski postulati na kojima se zasniva ovaj tekst značajno su bazirani na naučnim dostignućima eminentnih eksperata u ovoj oblasti, Federika Buša i Barbare Milrod. Na dalje, inkorporirana su i vlastita istraživanja, rezultati koji su dobijeni radom na doktorskoj disertaciji posvećenoj ovoj probematici iz ugla psihoanalitičke teorije objektnih odnosa. Tekst je rezimiran aktuelnom psihodinamikom paničnog poremećaja koja se očituje u nedostatnosti razrješenja edipalne problemtike kojoj se pridružuje slabost ega iz ranijih razvojinih stadija. Nemogućnost korištenja signalne anksioznosti kao modulacije izrazitih afektivnih stanja, posebno porijekla agresiviteta, te preplavljenost doživljajem umiranja ili strah od gubljenja razuma krucijalni su pokazatelji da se u paničnom napadu aktivira i dezintegracijska anksioznost kojoj pojedni savremenici, začuđujuće, daju nedovoljno prostora u svojim stručnim psihoanalitičkim publikacijama.
Reference
American Psychiatric Association (1980) Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington, DC: American Psychiatric Association, 3rd ed
Breuer, J., Freud, S. (1895) Studies on hysteria. New York: Basic Books Inc
Busch, F.N., Milrod, B.L., Rudden, M., Shapiro, T., Singer, M., Aronson, A., Roiphe, J. (1999) Oedipal Dynamics in Panic Disorder. Journal of the American Psychoanalytic Association, 47(3): 773-790
Busch, F.N., Milrod, B.L., Singer, M.B. (1999) Theory and technique in psychodynamic treatment of panic disorder. J Psychother Practice and Research, 8: 234-42; 3
Busch, F.N., Cooper, A.M., Klerman, G.L., Penzer, R.J., Shapiro, T., Shear, M. (1991) Neurophysiological, cognitive‐behavioral, and psychoanalytic approaches to panic disorder: Toward an integration. Psychoanalytic Inquiry, 11(3): 316-332
Compton, A. (1972) A Study of the Psychoanalytic Theory of Anxiety. I. The Development of Freud's Theory of Anxiety. Journal of the American Psychoanalytic Association, 20(1): 3-44
de Masi, F. (2004) The psychodynamic of panic attacks: a useful integration of psychoanalysis and neuroscience. International journal of psycho-analysis, 85(Pt 2): 311-36
Fenikel, O. (1961) Psihoanalitička teorija neuroza. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Freud, S. (1926) Inhibitions symptoms and anxiety. The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, vol XX: an autobiographical study, inhibitions, symptoms and anxiety, the question of lay analysis and other works. London: The Hogarth Press - Institute of Psychoanalysis, 75-176
Freud, S. (1976) Tumačenje snova. Odabrana dela Sigmunda Freuda. Beograd: Matica srpska
Freud, S. (1916-1917) Introductory lectures on psycho-analysis: The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, introductory lectures on psycho-analysis (part III). London: The Hogarth Press - Institute of Psychoanalysis, Vol XVI: 241-463
Freud, S. (1893-1899) On the grounds for detaching a particular syndrome from neurasthenia under the description ‘anxiety neurosis'. The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, vol iii: early psycho-analytic publications. London: The Hogarth Press - Institute of Psychoanalysis, 85-115
Freud, S. (1893-1899) On the psychical mechanism of hysterical phenomena. The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, vol III: early psycho-analytic publications. London: The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis, 25-39
Gabbard, G.O. (2005) Psychodynamic Psychiatry. Washington: American Psychiatric Publishing Inc
Greenacre, P. (1941) The predisposition to anxiety. Psychoanal Q, 10: 66-94
Greenacre, P. (1960) Considerations regarding the parent-infant relationship. Int J Psychoanal, 61: 571-84
Hurvich, M. (2000) Fear of being overwhelmed and psychoanalytic theories of anxiety. Psychoanalytic review, 87(5): 615-49
Kendler, K.S., Neale, M.C., Kessler, R.C., Heath, A.C., Eaves, L.J. (1992) Childhood parental loss and adult psychopathology in women. A twin study perspective. Archives of General Psychiatry, 49(2): 109-16
Klein, D.F. (1993) False Suffocation Alarms, Spontaneous Panics, and Related Conditions. Archives of General Psychiatry, 50(4): 306
Milrod, B. (1998) Unconscious Pregnancy Fantasies as an Underlying Dynamism in Panic Disorder. Journal of the American Psychoanalytic Association, 46(3): 673-690
Milrod, B., Leon, A.C., Shear, M. (2004) Can interpersonal loss precipitate panic disorder?. American Journal of Psychiatry, 161(4): 758-9
Roy-Byrne, P.P., Geraci, M., Uhde, T.W. (1986) Life events and the onset of panic disorder. Am J Psychiatry, 143(11): 1424-7
Sandić, A. (2012) Fenomenologija lažnog selfa. Psymedica, 2: 28-32
Sandić, A. (2012) Metapsihologija Sigmunda Freuda. Odjek, 58-61; 65(3-4)
Sandić, A. (2013) Objektni odnosi u psihoanalitičkoj psihoterapiji agorafobije i paničnog poremećaja. Sarajevo: Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Sandić, A. (2013) Psihoanalitička teorija anksioznosi. Agrafa, 2: 48-56
Sandić, A., Burgić-Radmanović, M. (2008) Etiopatogeneza neurotske anksioznosti iz ugla psihodinamske teorije. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 30, br. 1, str. 27-39
Sandić, M. (1988) Fobični neurotik i njegov objekat. Sarajevo: Svjetlost
Schur, M. (1958) The ego and id in anxiety. Psychoanal St Child, 13: 190-220
Tyson, P. (1988) Psychic structure formation: The complementary roles of affects, drives, object relations, and conflict. J Amer Psychoanal Assn, 73-98; 36
Venturello, S., Barzega, G., Maina, G., Bogetto, F. (2002) Premorbid conditions and precipitating events in early-onset panic disorder. Comprehensive Psychiatry, 43(1): 28-36
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/engrami1502015S
objavljen u SCIndeksu: 27.11.2015.