Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2000, vol. 45, br. 1, str. 19-27
Uticaj gustine useva na prinos i kvalitet korena sorata šećerne repe gajenih na zaraženom i nezaraženom zemljištu rizomanijom
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bPoljoprivredni institut 'Dr Petar Drezgić', Sremska Mitrovica
Sažetak
U dvogodišnjem periodu (1996-1997) vršena su istraživanja uticaja gustine useva na prinos i kvalitet korena sorata šećerne repe, osetljivih i tolerantnih na rizomaniju, gajenih na zemljištu zaraženom i nezaraženom rizomanijom. Ogledi su izvedeni u Sremskoj Mitrovici na zemljištu tipa karbonatni černozem. U ovim istraživanjima su proučavana tri faktora i to: (A) sorta (Al omona i Delta - osetljive na rizomaniju i KWS rama tolerantna na ovu bolest); (B) zemljište (zaraženo i nezaraženo rizomanijom) i (C) gustina useva (60, 80 i 100 hiljada biljaka po hektaru). U istraživanjima su postignuti sledeći važniji rezultati: Najveći uticaj na prinos korena, sadržaj šećera i prinos kristalnog šećera ispoljilo je zemljište, odnosno prisustvo u njemu patogena rizomanije. Na ovakvom zemljištu prinos korena, osetljivih sorata (Al omona i Delta), bio je manji za 30,94 t/ha; sadržaj šećera u korenu za 3,31% a prinos kristalnog šećera za 6,07 t/ha. Tolerantna sorta KWS rama postigla je veći prinos korena i šećera kako na zaraženom tako i nezaraženom zemljištu. Međutim, osetljive sorte Al omona i Delta imale su za 0.53% veći sadržaj šećera u korenu repe gajene na nezaraženom zemljištu. Sa povećanjem gustine useva povećan je prinos i korena i šećera, ali znatno vise kod tolerantne sorte kao i na zemljištu zaraženom rizomanijom.
Reference
Brykczynska, W. (1960) Agrotehnika buraka cukrowogo. Warzsawa
Gujaničić, T. (1996) Uticaj gustine useva i tipa zemljišta na prinos i kvalitet sorti šećerne repe u agroekološkim uslovima Južnog Banata. Beograd: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Haendschke, A. (1962) Uprawa buraka cukrowego. Warszava
Hohle, K. (1952) Pravilna primena agrotehnike - uslov uspeha proizvodnje šećerne repe. Vojvođanski poljoprivrednik, Novi Sad, 6-7. 20
Kovačević, V., Đorđević, R. (1963) Rezultati trogodišnjih ispitivanja uticaja hranidbenog prostora na prinos i kvalitet šećerne repe. u: Zbornik radova Instituta za poljoprivredna istraživanja u Novom Sadu, br. 1
Ludecke, H. (1953) Zuckerrubenbau. Hamburg - Berlin
Maksimović, L., Dragović, S. (1994) Racionalna tehnologija u proizvodnji čećerne repe u navodnjavanju. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 22, str. 153-166
Milovanović, M. (1989) Uporedna ispitivanja uticaja rizomanije na proizvodna svojstva nekih sorti šećerne repe u Sremu. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 15, str. 169-182
Milovanović, M. (1995) Tolerantne sorte šećerne repe i druge mere zaštite od rizomanije. u: Zbornik radova 'Rizomanija šećerne repe', str. 87-104
Nenadić, N., Zarić, D., Slović, S., Vidojević, S. (1990) Prinos i kvalitet sorata šećerne repe u zavisnosti od đubrenja azotom i gustine useva. Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta, Beograd, str. 9-24, Sv. 594
Nenadić, N., Božić, M. (1996) Propusti u tehnologiji proizvodnje šećerne repe i njihov uticaj na prinos i kvalitet. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sveska 25, str. 137-145
Nenadić, N., Živanović, Lj., Zarić, D., Vuković, Z. (1998) Effect of genotype on yield and technological quality of Sugar beet grown on Rhizomania infected soil. u: Proceedings of 2nd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, str. 225-228
Nenadić, N. (1994) Uticaj gustine useva na prinos i kvalitet šećerne repe u uslovima različite vlažnosti. Zbornik radova instituta za ratarstvo i povrtarstvo, sv. 22, 521-532
Rožić, R. (1984) Ispitivanje otpornosti sorti na rizomaniju. Šećerna repa, br. VIII
Sarić, B., Nenadić, N. (1983) Uticaj gustine useva i vremena vađenja na prinos i kvalitet šećerne repe. Arhiv za poljoprivredne nauke, vol. 44, sv.153, 79-96
Sarić, B. (1985) Uticaj gustine useva i vremena vađenja na prinos i kvalitet sorata šećerne repe u agroekološkim uslovima južnog Banata. Beograd, doktorska disertacija
Schulze, E., Kramer, F. (1962) Beziehungenzwishen. Losslehm-Mochtigkeit, Nematodonbefall, Saatzeit und bestandestichte bei anbau der zukerrube. Zucker, 22
Stanaćev, S. (1979) Šećerna repa - biološke i fitotehničke osnove proizvodnje. Beograd: Nolit
Škrbić, K. (1994) Uticaj vegetacionog prostora i azota na prinos i kvalitet sorata šećerne repe pri zarazi sa rizomanijom. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Šutić, D., Milovanović, M. (1978) Pojava i značaj kržljavosti korena šećerne repe. Agrohemija, Beograd, 9-10, str. 363-368
Veselinović, Ž., Nikolić, Ž., Kuzevski, J., Radović, S. (1987) Rezultati ispitivanja hibrida tolerantnih prema rizomaniji. u: Savetovanje 'Jugošećera', Beograd
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.05.2009.

Povezani članci

J Agricultural Sciences (Belgrade) (2003)
Uticaj genotipa na prinos i kvalitet šećerne repe
Nenadić N., i dr.

Selekcija i semenarstvo (2009)
Uticaj gustine useva i rokova vađenja na prinos i kvalitet različitih sorti šećerne repe
Filipović Vladimir, i dr.

Letop nauč rad Polj fak (2006)
Dinamika formiranja prinosa korena šećerne repe pri različitim nivoima đubrenja
Jaćimović Goran, i dr.

prikaži sve [14]