Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 59, br. 1, str. 130-144
Narativni konstrukt slike o detetu u predškolskom programu
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Kikinda

e-adresalmiskeljin@eunet.rs
Ključne reči: dete; program; narativ; hermeneutika
Sažetak
Opšte osnove predškolskog programa, kao kompleksan tekst, sadrže: ideje i uverenja o detetu, procesu podučavanja i učenja, o vaspitaču i predškolskoj ustanovi. Ono što želimo da prikažemo ovim tekstom je razmatranje programa kao lingvističkih i semantičkih distinkcija koje vode našem razumevanju deteta u procesu podučavanja i učenja, koristeći se hermeneutikom i narativnom analizom. Sledeći hermeneutički krug probaćemo da prikažemo proces našeg razmišljanja (rekonstrukcije značenja pojmova koje uzimamo zdravo za gotovo - dete, cilj, sadržaj i razumevanje namera pripovedača/autora i njihovih očekivanja u odnosu na učesnike vaspitno-obrazovnog procesa) koji nas vodi do razumevanja slike o detetu i programskom dokumentu. Narativnom analizom istražićemo veze među elementima programa, kroz analizu strukture, konteksta i značenja koje treba da nas vodi kroz proces razumevanja odnosa narativa i slike o detetu. Ovde govorimo o semantici koncepcijskih oblika shvatanja deteta, i time želimo da ukažemo na pristup koji treba graditi u procesu vaspitanja i obrazovanja koji polazi od toga da je program 'potraga za značenjem' i 'stvaranje stvarnosti' (Bruner, 2000;23,33), da nije sam sebi svrha, već sredstvo za preispitivanje sopstvenih pedagoških modela i slika o detetu.
Reference
Armstrong, T. (2008) Najbolje škole. Zagreb: Educa
Bruner, J. (2000) Kultura obrazovanja. Zagreb: Educa
Gadamer, N.G. (1960) Truth and method. dostupno na http://books.google.com
Halmi, A. (2003) Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap
Krstić, D. (1988) Psihološki rečnik. Beograd: Vuk Karadžić
Marjanović, A. (1982) Diskusija na temu Osposobljavanje kadrova za rad sa decom predškolskog uzrasta u ostvarivanju vaninstitucionalnih programa. Predškolsko dete, br. 4, 403-413
Ministarstvo prosvete i sporta republike Srbije (2006) Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa. Beograd: Prosvetni pregled
Mitrović, M. (2008) Neke karakteristike narativnih istraživanja. u: Šefika Alibabić, Aleksandra Pejatović [ur.] Obrazovanje i učenje pretpostavke evropskih integracija, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju, 157-168
Moren, E. (1998) Odgoj za budućnost. Zagreb: Eduka
Pavlović, D. (1989) Dete i program. Predškolsko dete, br. 2, 27-34
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: kongresno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2010.

Povezani članci

Vojno delo (1999)
Teorijski pristup proučavanju ratnih iskustava
Danilović Neđo S.

Gl Adv komore Vojvodine (2009)
Rehabilitacija neosnovano osuđenih lica
Brkić Snežana

Gl Adv komore Vojvodine (1990)
Opažanje i njegov uticaj na istinitost iskaza svedoka
Teofilović Petar

prikaži sve [79]