Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 44  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 36, br. 3, str. 256-266
Proizvodno-ekonomski efekti navodnjavanja sa posebnim osvrtom na male površine
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresaspot@polj.uns.ac.rs
Ključne reči: efekti; male površine; veštačka kiša i kapanje; investicije; troškovi
Sažetak
U našim agroekološkim uslovima mogu da se ostvare različiti proizvodni i ekonomski efekti kod navodnjavanih useva.U zavisnosti od veličine zalivne površine, nivoa tehničke opremljenosti, raspoložive radne snage kao i zahteva tržišta moguće je izvršiti kvantifikaciju efekata. Kao podloga za ocenu efekata poslužile su analitičke kalkulacije za 24 kulture sastavljene po 'crop budget' metodu. Na osnovu toga izvršeno je rangiranje kultura prema proizvodnim i ekonomskim efektima i to : kulture sa očekivanom vrednošću proizvodnje do 1.000 €/ha, 1.000-2.000 €/ha i preko 2.000 €/ha. Dobijeni podaci pokazuju da se na istoj površini mogu ostvariti različiti efekti navodnjavanja u zavisnosti od vrste useva kao i od cene proizvoda. Posebno su istraživani efekti navodnjavanja na malim površinama u cilju predlaganja više proizvodnih modela. Predloženo je 11 proizvodnih modela za površine od 5, 10 i 20 ha. Na malim površinama biće takođe aktuealan izbor tehnologije navodnjavanja.U ovom slučaju predložene su dve koje bi trebalo da budu najviše zastupljene : veštačka kiša i kapanje. Na primeru male površine od 2 ha obavljen je proračun potrebnih ulaganja na osnovu kojeg se može zapaziti da tehnologija navodnjavanja kapanjem zahteva veća ulaganja,€/ha.Proračun troškova eksploatacije za iste tehnologije pokazuje prednost kapanja (niži troškovi). Opredelenje za konkretnu tehnologiju zavisi od vrste useva i efekata koji se pri tom postižu. Na primeru proizvodnje krastavaca poređene su ove tehnologije uzimajući u obzir troškove navodnjavanja kao i ostale troškove proizvodnje ,koje su upoređene sa vrednošću proizvodnje dotičnog useva. Dobijeni podaci pokazuju da se navodnjavanjem krastavaca kapanjem postižu znatno bolji proizvodni i ekonomski efekti u odnosu na navodnjavanje veštačkom kišom.
Reference
FAO (2000) The improtance of water in food production. 16
Hillel, D. (2001) The efficient Use of Water in Irrigation. World bank, technical papers 64:107
Potkonjak, S., Bajčetić, M. (2001) Uticaj izgradnje sistema za navodnjavanje na prestrukturiranje poljoprivredne proizvodnje. Agroekonomika, br. 30, str. 89-97
Potkonjak, S. (2003) Ekonomska opravdanost razvoja navodnjavanja u našoj zemlji. Vodoprivreda, vol. 35, br. 1-2, str. 50-60
Potkonjak, S. (2001) Modeli finansiranja izgradnje i rekonstrukcije zalivnih sistema. u: Suša i poljoprivredna, tematski zbornik radova, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, str. 217-222
Potkonjak, S., Španić, S., Zoranović, T. (2002) Ekonomski parametri za ocenu efektivnosti izgradnje sistema za navodnjavanje. u: Melioracije i poljoprivredna, tematski zbornik radova, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, str. 191-198
Potkonjak, S., Zoranović, T. (2005) Efikasnost navodnjavanja na malim površinama. u: Melioracije u održivoj poljoprivredi, Novi Sad, 27. januar, 177-182
Singh, A. (2008) Economic feasibility of growing capsicum crop under drip irrigation. Irrigation and Drainage systems, 22, str. 179-188
Spizewski, T., Knafvlewski, M. (2009) The effect of irrigation methods on the yield of pickling cucumber. Vegetable Crops Research Bulletin, 70, str. 153-161
Tabački, M., i dr. (2000) Operativni program razvoja navodnjavanja u Republici Srbiji - 2000-2005. Beograd: JVP 'Srbijavode'
Tesfaye, A., i dr. (2008) The impact of small scalle irrigation on household food security. Irrigation and Drainage systems, 22, str. 145-158
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2010.

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2004)
Ekonomska celishodnost navodnjavanja
Babović Jovan V., i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2009)
Ekonomski efekti navodnjavanja u biljnoj proizvodnji
Babović Jovan, i dr.