Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 44  
Back povratak na rezultate
2009, br. 183-184, str. 5-20
Monitoring sezonske dinamike vlažnosti različitih formi aluvijalnog zemljišta za uzgoj topola u srednjem Podunavlju kod Novog Sada
aInstitut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad
bERTI, Budapest, Hungary

e-adresagalicz@uns.ac.rs
Ključne reči: nerazvijeno aluvijalno zemljište; vlažnost zemljišta; monitoring
Sažetak
U radu je izvršena analiza dinamike momentalne vlažnosti nerazvijenog aluvijalnog zemljišta (fluvisola) u periodu od četiri godine na rasadničkim površinama na Oglednom dobru Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Novom Sadu. U periodu istraživanja je u proseku utvrđen trend povećanja srednje mesečne temperature vazduha u odnosu na normalu srednji mesečnih temperature vazduha (1960-1991) za istraživano područje. Srednje temperature vazduha u 2003 su bile i do 4,6ºC veće u normalu srednjih mesečnih temperatura. Deficiti padavina u istraživanom periodu u odnosu na normalu su utvrđeni u 2000, 2002 i 2003 godini. Proučavana nerazvijena aluvijalna zemljišta (fluvisol) su relativno homogenih svojstava. Tokom vegetacionih perioda sa izraženim deficitom (2000, 2002 i 2003. godina) na svim lokalitetima su utvrđene slične dinamike vlažnosti zemljišta po dubini čitavog profila. Razlike su se javila I za vegetacioni period 2001. godine, u kojoj je zabeležena normalna raspodela padavina, a time su i promene u opskrbljenosti vodom najmanje.
Reference
Bogdanović, M., i dr. (1971) Hemijske metode ispitivanja zemljišta - priručnik za ispitivanje zemljišta. u: Beograd-Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta / JDPZ, Knjiga I
Ćirić, M. (1984) Pedologija. Sarajevo: Svjetlost
Galić, Z. (2000) Istraživanje uticaja značajnijih faktora staništa na gajenje nekih sorti crne topole u Srednjem Podunavlju. Beograd: Šumarski fakultet, magistarski rad
Galić, Z. (2008) Uticaj meliorativnih zahvata na promene svojstava zemljišta u inundaciji reke Tamiš. Topola, br. 181-182, str. 5-10
Grupa autora (1971) Metode istraživanja fizičkih svojstava zemljišta, Priručnik za ispitivanje zemljišta, Knjiga I. Beograd-Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta / JDPZ
IPCC (2007) Summary for policymakers. u: Salomon S., Qin D., Manning M.i dr. [ur.] Climate change 2007: The physical science basis Contribution of working group I to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change, Cambridge: University Press
Ivanišević, P., Milanovskij, E.J. (1991) Mogućnost klasifikacije aluvijalnih zemljišta srednjeg Podunavlja na bazi rezervi i sastava humusa. Radovi - Institut za topolarstvo, Novi Sad, 33-42
Popović, T. (2007) Trend promena temperature vazduha i količine padavina na području Republike Srbije. u: Šume i promena klime, Beograd: Šumarski fakultet
Schär, C., Vidale, P.L., Lüthi, D., Frei, C., Häberli, C., Liniger, M.A., Appenzeller, C. (2004) The role of increasing temperature variability in European summer heatwaves. Nature, 427(6972): 332-6
Škorić, A., Filipovski, Đ., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zamljišta u Jugoslaviji. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Šumakov, V. (1960) Zemljišni uslovi u kulturama topola na rečnom poloju Sava-Sremska Mitrovica i Drava-Varaždin. Beograd: Jugoslovenski savetodavni centar za poljoprivredu i šumarstvo
Vučić, N. (1976) Navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Živanov, N.I., Ivanišević, P. (1986) Zemljišta za uzgoj topola i vrba. u: Topole i vrbe u Jugoslaviji, Novi Sad: Institut za topolarstvo, pp 103-119
Živanov, N.I., Ivanišević, P., Herpka, I., Marković, J. (1985) Uticaj đubrenja i navodnjavanja na razvoj topola u rasadnicima i zasadima. Radovi Instituta za topolarstvo, knjiga 16, 119-162
Živanov, N.M. (1980) Osobine aluvijalnih zemljišta i njihov značaj za taksacione elemente Populus x euramericana (Dode) Guinier, cl. I-214. Novi Sad: Institut za topolarstvo, Doktorska disertacija
Živković, B., Nejgebauer, V., Tanasijević, Đ., Miljković, N., Stojković, L., Drezgić, P. (1972) Zemljišta Vojvodine. Novi Sad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2010.