Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:46
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 19  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 53, br. 2, str. 95-113
Približavanje Srbije/SCG Evropskoj Uniji - novije komparacije poljoprivrede i agrarne politike
Megatrend Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar
Sažetak
Evropska perspektiva Srbije/SCG u sledećih nekoliko godina posmatraće se i testirati kroz tzv. Proces stabilizacije i pridruživanja, koji je EU otvorila prema zemljama tzv. zapadnog Balkana. Taj proces (za SCG otvoren je oktobra 2005.), pored političkih, bezbednosnih i drugih aspekata, podrazumeva značajnu transformaciju i prilagođavanje privrede i ukupnog ekonomskog sistema. Poljoprivreda, odnosno agrarno-ekonomska struktura i agrarna politika, jedan je od najvažnijih i najosetljivijih sektora. U ovom radu se, kroz neka novija sagledavanja i komparacije, traga za odgovorom na pitanja - dali se i kojim tempom Srbija/SCG približava Evropi, koliko su agrarna struktura i agrarna politika (ne)kompatibilni evropskim procesima i standardima i koji su najvažniji problemi koje na tom putu treba savladati u ovom sektoru.
Reference
*** (2005) Strategija razvoja poljoprivrede Srbije. Sl. glasnik RS, br. 78
Bogdanov, N.Lj. (2004) Poljoprivreda u međunarodnim integracijama i položaj Srbije. Beograd: Društvo agrarnih ekonomista Jugoslavije
Bukvić, R., Milanović, M., ur. (2004) Poljoprivreda u tranziciji - komparativna iskustva i perspektive - tematski zbornik. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
European commission (2003/2004) The agricultural situation in the Community
European commission Directorate-General for Agriculture (2005) Prospects for agricultural markets and income 2005-2012. December
European Union Directorate-General for Agriculture and Rural development (2006) Agriculture in the European Union, Statistical and Economic Information. February
Grbić, V. (2005) Ekonomija Evropske unije. Beograd: Megatrend univerzitet
Milanović, M.R. (2002) Prehrambena industrija SR Jugoslavije - razvoj, proizvodnja, potrošnja, kvalitet, izvoz - 1980-2000. Beograd: Društvo agrarnih ekonomista Jugoslavije
Milanović, M.R. (2002) Agrarni izvoz kao izraz komparativne efikasnosti agroindustrije. Ekonomski anali, vol. 46, br. van.br., str. 229-234
Milanović, M.R., Dabović, D. (2002) Liberalizacija trgovine u Jugoistočnoj Evropi kao faza integrisanja u Evropsku uniju - sporazumi o slobodnoj trgovini sa posebnim osvrtom na poljoprivredu. Ekonomist, vol. 55, br. 3, str. 49-55
Milanović, M.R. (2002) Agrokomleks u ekonomskoj strukturi SR Jugoslavije - značaj i promene 1955-2000. Ekonomika poljoprivrede, vol. 49, br. 3-4, str. 111-128
Milanović, M.R. (2003) Tranziciona politika u poljoprivredi - nejasni ciljevi, konfuzne perspektive. Ekonomski anali, decembar
Milanović, M.R. (2004) Disharmonija poljoprivrednih subvencija kao prepreka unutrašnjim i evropskim integracijama - slučaj državne zajednice Srbije i Crne Gore. u: Poljoprivreda u tranziciji - komparativna iskustva i perspektive - tematski zbornik, Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (2006) Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede za 2006. godinu. Beograd, januar, http://www. minpolj. sr. gov.yu
Popović, V., Malešević, K., ur. (2003) Kompatibilnost agrarne politike SCG i Zajedničke agrarne politike EU. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Tematski zbornik
Popović, V.Ž. (2003) Evropska agrarna podrška i održivi ruralni razvoj. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede / IEP
Savezna vlada SRJ (1999) Dugoročna politika agrarnog razvoja SRJ. Službeni list SRJ, glavni redaktor: Prof. dr Milan R. Milanović, br. 71/99, Dnevnik, Novi Sad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2007.

Povezani članci

Megatrend revija (2006)
Istraživanje agrarno-razvojne pozicije Srbije u Evropi
Milanović Milan R.

Ekonomika (2006)
Država i agrar
Katić Branko

Ekonomika poljoprivrede (2006)
Ekonomska analiza set-aside programa agrarne politike Evropske unije
Grbić Vladimir

prikaži sve [44]