Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 5, str. 294-302
Pretpostavke računovodstvenog planiranja i kontrole u preduzeću
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bVisoka škola strukovnih studija, Čačak
cUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Sažetak
U savremenim uslovima ekspanzije fenomena globalizacije, usled dinamičnih promena tržišta i tržišnih uslova, menadžment preduzeća se susreće sa mnoštvom različitih zahteva u okviru svog poslovanja, gde se težište postavlja na ispunjenju postavljenih ciljeva. To implicira da je neophodno obezbediti nesmetano funkcionisanje planiranja i kontrole, kao glavnih elemenata menadžmenta preduzeća, koji pružaju mogućnost preventivnog delovanja na potencijalne limite u realizaciji ciljeva, ali i rešavanje postojećih problema.
Reference
Babić, M., Stavrić, B. (1999) Menadžment. Beograd: MB centar
Gray, E.R., Smeltzer, L.R. (1998) Management: The competitive edge. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Grujić, D., Vojnović, B., Simić, A.D. (2010) Nov pristup regionalnom razvoju. u: 15. međunarodni naučni skup Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope, Ekonomski fakultet, Niš
Mihajlović, M. (2014) Menadžment znanja kao faktor povećanja efikasnosti organizacije. Oditor, broj IX, str. 33-36
Mihajlović, M. (2016) Odnos menadžmenta preduzeća i korporativnog upravljanja. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 2, br. 1, str. 4-10
Nikolić, R., Stefanović, V. (2006) Planiranje kao element strategijskog menadžmenta u turizmu. u: Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Bor: Tehnički fakultet
Novićević, B.M. (2002) Upravljačko računovodstvo - budžetska kontrola. Niš: Ekonomski fakultet
Popović, S., Đorđić-Eremić, J., Mijić, R. (2014) Interna kontrola u funkciji menadžmenta. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 7, br. 2, str. 74-85
Stevanović, N. (1991) Obračun troškova. Beograd: Ekonomski fakultet
Vojnović, B. (2011) Osnovi upravljanja. Smederevska Palanka: Digital dizajn
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1805294C
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci