Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 3 od 20  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 8, br. 1, str. 28-36
Strategijska analiza poslovanja preduzeća
aVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
bAkademija tehničko vaspitačkih studija, Niš

e-adresanikolic2206@gmail.com, stosicmihajlovicljiljana@gmail.com
Ključne reči: strategija; strategijska analiza; interna i eksterna okolina
Sažetak
Savremeni uslovi poslovanja preduzeća determinisani su neizvesnošću, brzim promenama i poslovanjem u dinamičnoj i turbulentnoj poslovnoj okolini. Jasno je da okolina ima uticaj na poslovanje preduzeća, ali i preduzeće u određenoj meri utiče na okolinu. U tom kontekstu veoma je važno sprovesti strategijsku analizu okoline koju delimo na internu i eksternu. Analiza eksterne okoline odnosi se na analizu prilika i pretnji, dok se interna analiza fokusira na analizu snaga i slabosti preduzeća. U ovom radu akcenat je stavljen na najznačajnije metode za strategijsku analizu poslovanja preduzeća koje se najčešće koriste u praksi. Primenom ovih metoda preduzeća dolaze do važnih informacija iz okruženja koje su im neophodne prilikom formulisanja strategije poslovanja. Adekvatna strategijska analiza okruženja osnova je za uspešno poslovanje i opstanak preduzeća na tržištu.
Reference
*** (2014) Situacijska analiza - analiza makro okoline i analiza korporativnog upravljanja. http://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/OIM/dhruska/2014-2%20Situacijska%20analiza%20-%20okolina%20i%20SWOT.pdf
*** Strategijski menadžment u funkciji stvaranja konkurentske prednosti, studija slučaja. Univerzitet Singidunum, https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/41462strategijski-menadzment-u-funkciji-stvaranja-konkurentske-prednosti-studijaslucaja-vojna-stamparija-beograd
Buble, M. (2000) Management. Split: Ekonomski fakultet, str. 69
Ford, R. (2013) A boy who played with trains. New York: New York Times, 2013-10-20
Krasavac-Chroneos, B., Radosavljević, K., Bradić-Martinović, A. (2018) SWOT analysis of the rural tourism as a channel of marketing for agricultural products in Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 65, br. 4, str. 1573-1584
Krstić, B., Sekulić, V. (2007) Upravljanje performansama preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet, pp. 93
Mašić, B. (2009) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet Singidunum, 96
Nikolić, M., Vesić, T., Gavrilović, M. (2019) Značaj savremenih informacionih tehnologija za donošenje poslovnih odluka. Trendovi u poslovanju, vol. 7, br. 1, str. 31-36
Nikolić, M., Vesić, T., Stošić-Mihajlović, L. (2017) Upravljanje znanjem, informacijama i organizacionim promenama. Trendovi u poslovanju, vol. 5, br. 2, str. 19-27
Patel, P., Younger, M. (1978) A frame of reference for strategy development. Long Range Planning, 11(2), 6-12
Radović-Marković, M., Salamzadeh, A., Vujičić, S. (2019) Selection of organization models and creation of competences of the employed people for the sake of competitiveness growth in global business environment. International Review, br. 1-2, str. 64-71
Stošić-Mihajlović, L., Mihajlović, M. (2018) Energija kao ekološki i ekonomski izazov održivog razvoja. Ekonomski izazovi, vol. 7, br. 13, str. 109-118
Šormaz, G., Anđelić, S., Marković-Blagojević, M. (2019) Određenje savremenog menadžmenta u obrazovanju. Trendovi u poslovanju, vol. 7, br. 1, str. 37-48
Vukosav, S. (2016) Strategijski menadžment ugostiteljsko-turističkih preduzeća. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet
Živanović, M., Živanović, N. (2015) Poboljšanje poslovnih procesa primenom savremenih tehnika poslovanja. Ekonomika, vol. 61, br. 1, str. 183-192
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/trendpos2001028N
objavljen u SCIndeksu: 14.07.2020.
Creative Commons License 4.0