Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 8 od 38  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 8, br. 1, str. 41-53
Krivičnopravna zaštita bezbednosti računarskih podataka
aVisoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš
bPredškolska ustanova 'Lane', Doljevac

e-adresamirjana_985@yahoo.com, nela985@yahoo.com
Sažetak
Kompjuter je jedna od najznačajnijih tekovina tehnološkog razvoja na kraju 20. veka. Ne postoji oblast ljudskog delovanja u kojoj računari nisu našli svoju primenu. Ali, pored prednosti koje računar nosi sa sobom, ubrzo je postao i sredstvo zloupotrebe. Tako nastaje računarski kriminalitet kao poseban i specifičan oblik kriminaliteta. Postoji više načina zaštite bezbednosti računarskih podataka. U radu autori prikazuju jedan od vidova zaštite bezbednosti računarskih podataka. U pitanju je krivičnopravna zaštita, koja predstavlja deo kaznenopravne zaštite. Autori analiziraju zakonska rešenja i primenu tih rešenja u praksi.
Reference
*** (2005/2009) Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala 200. Sl. glasnik RS, br. 61/05, 104/09
*** (2003) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije 2003. Sl. glasnik RS, br. 39
*** (2005/2014) Krivični zakonik Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 i 108/14
Aleksić, Ž., Škulić, M. (2004) Kriminalistika. Beograd: Dosije
Čejović, B., Kulić, M. (2014) Krivično pravo. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Đurđić, V., Jovašević, D. (2006) Krivično pravo, posebni deo. Beograd: Nomos
Konstantinović-Vilić, S., Ristanović-Nikolić, V. (2003) Kriminologija. Niš: Pravni fakultet u Nišu - Centar za publikacije
Konstantinović-Vilić, S., Ristanović-Nikolić, V., Kostić, M. (2009) Kriminologija. Niš: Pelikan print
Matijašević, J., Ignjatijević, S. (2010) Kompjuterski kriminalitet u pravnoj teoriji, pojam, karakteristike, posledice. u: Infoteh, Jahorina
Pisarić, M. (2011) Stanje i tendencije u suprotstavljanju kompjuterskom kriminalu na evropskom nivou. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 1, str. 487-505
Republički zavod za statistiku (2017) [online] Dostupno na: [Pristup 17 mart 2017]
Urošević, V. (2009) 'Nigerijska prevara' u Republici Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 3, str. 145-157
Zdravković, Lj. (2012) Kriminologija. Niš: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost
Zornić, Dž. (2010) Kompjuterski kriminal. u: Naučno stručno savetovanje Ziteh 2010, [online], Dostupno na: [Pristup 10 mart 2017]
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/bizinfo1701041P
objavljen u SCIndeksu: 09.11.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Baština (2019)
Privredni prestupi od prijave do presude u Republici Srbiji
Bulatović Nikša D., i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
Potentials and structure of fiscal devaluation in Serbia
Milošević Miloš, i dr.

Gl Adv komore Vojvodine (2011)
Korupcija u međunarodnom i uporednom krivičnom pravu
Jovašević Dragan

prikaži sve [51]