Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:43
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:26

Sadržaj

članak: 3 od 15  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 59, br. 89, str. 285-301
Odgovornost u radnom odnosu - osobenosti disciplinske odgovornosti u opštem i posebnom režimu radnih odnosa
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet

e-adresafilipperic2006@gmail.com
Sažetak
Od momenta zasnivanja, radni odnos podrazumeva sticanje, odnosno preuzimanje određenih prava, obaveza za obe strane u radnom odnosu, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, opštim aktom poslodavca, ugovorom o radu. Autor u radu izlaže disciplinsku odgovornost u opštem i posebnom režimu radnih odnosa, kroz distinkciju materijalnih i procesnih disciplinskih normi za utvrđivanje iste. Naime, ranijim radnopravnim zakonodavstvom Republike Srbije disciplinska odgovornost u opštem režimu radnih odnosa je detaljno regulisana. Novim zakonodavstvom praksa uređivanja disciplinske odgovornosti u potpunosti je napuštena - svodi se na skraćeni postupak, sumiran u tzv. otkaznom postupku. Nasuprot tome, Zakon o državnim službenicima sadrži brojne odredbe posvećene disciplinskoj odgovornosti državnih službenika i pravila "klasičnog disciplinskog postupka", proceduralna pravila kroz koja se odvija "disciplinsko suđenje" za disciplinsko delo. Osim toga, njime su uređena i procesna pitanja koja se odnose na pravila pokretanja i vođenja disciplinskog postupka, upis disciplinske kazne u kadrovsku evidenciju, njeno brisanje i dr. Intencija autora ovog rada je da ukaže da takva normativna distinkcija nema uporišta u ideji vladavine prava i načelu jedinstvenosti sistema radnih odnosa. Svojinskom osnovom radnog odnosa ne mogu se pravdati razlike u uslovima i postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti, kao ni u opsegu (obimu) zaštite prava.
Reference
*** (2005-2018) Zakon o državnim službenicima. Službeni glasnik RS, Br. 79. 2005. Br. 81. 2005 - ispravka. Br. 83/2005 - ispravka. Br. 64. 2007. Br. 67. 2007 - ispravka. Br. 116. 2008. Br. 104. 2009. Br. 99. 2014. Br. 94. 2017. Br. 95. 2018
*** (2005-2018) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, Br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 -odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje
*** (1996) Zakon o radnim odnosima. Službeni glasnik RS, Br. 55
Baltić, A., Despotović, M. (1981) Osnovi radnog prava Jugoslavije. Beograd: Savremena administracija
Baltić, A., Despotović, M. (1968) Osnovi radnog prava Jugoslavije i Osnovni problemi sociologije rada - sistem radnih odnosa Jugoslavije. Beograd: Savremena administracija
Bezbradica, R. (2007) Disciplinska odgovornost državnih službenika. Radno i socijalno parvo, god. 11, br. 1
Blanpain, R., Engels, C. (1998) Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies. The Hague-London-Boston: Kluwer Law International
Brajić, V. (2001) Radno pravo. Beograd: Savremena administracija
Ivošević, Z., Ivošević, M. (2000) Disciplinska i materijalna odgovornost u radnom odnosu. Beograd: Glosarijum
Ivošević, Z. (1991) Disciplinska i materijalna odgovornost. Šabac: PEC
Ivošević, Z. (1992) Komentari Zakona o radnim odnosima i Zakona o radnim odnosima u državnim organima. Beograd: Savremena administracija
Jovanović, P. (2003) Odgovornost zaposlenog kroz postupak otkaza ugovora o radu. u: Radno pravo u uslovima tranzicije, Kragujevac
Kovačević, Lj. (2013) Pravna subordinacija u radnom odnosu i njene granice. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Kovačević-Perić, S. (2016) Otkaz od strane poslodavca. Pravo i privreda, vol. 54, br. 4-6, str. 641-650
Kulić, Ž., Perić, S. (2016) Radno pravo. Beograd: Zavod za udžbenike
Kyovsky, R. (1978) Delovno rravo: Splošni del. Ljubljana: DDU Univerzum-Pravna fakulteta v Ljubljani, Prva knjiga
Lubarda, B. (2012) Radno pravo - rasprava o dostojanstvu na radu i socijalnom dijalogu. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu
Šunderić, B. (2005) Komentar Zakona o radnim odnosima u državnim organima. Beograd: Glosarijum
Šunderić, B. (1990) Radni odnos - teorija, norma, praksa. Beograd: Kultura
Tintić, N. (1972) Radno i socijalno pravo - radni odnosi (II). Zagreb: Narodne novine, knjiga prva
Tintić, N. (1969) Radno i socijalno pravo - radni odnosi (I). Zagreb: Narodne novine, Knjiga prva
Vlatković, M., Brković, R., Urdarević, B. (2013) Službeničko pravo. Beograd: Dositej studio
Weiss, M., Schmidt, M. (2008) Labour Law and Industrial Relations in Germany. Kluwer Law International
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-28035
primljen: 18.08.2020.
prihvaćen: 26.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci