Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 3 od 90  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 43, br. 3, str. 96-127
Finansiranje lanca snabdevanja
Erste Bank ad, Beograd

e-adresapetar.kasavica@erstebank.rs
Ključne reči: finansiranje lanca snabdevanja; strukturirano finansiranje trgovine; faktoring; obrnuti faktoring
Sažetak
Koncept finansiranja lanca snabdevanja (supply chain finance) predstavlja odgovor na globalnu nelikvidnost, intenziviranu svetskom ekonomskom krizom i globalizaciju poslovnih i finansijskih tokova. Rastuća nelikvidnost urušava kreditne rejtinge privrednih subjekata smanjujući potencijale ostvarivanja projektovanih ciljeva (profitabilnost i kvalitet portfolija). Kako bi to prevazišle banke uvode proizvode koji su fleksibilni zahtevima spedfičnih transakcija. Predmetni proizvodi prenose fokus sa kreditnog rejtinga i rizika klijenta na kreditni rejting i rizik poslovnog partnera (kupca) donoseći benefite svim učesnicima transakcije ('win-win-win'). Takođe, aktivnosti su usmerene ka analizi transakcije, tj. izolaciji i zaštiti novčanog toka kao izvora otplate finansijskog instrumenta. S druge strane sve više su zastupljene transakcije bazirane na riziku poslovne banke klijentovog poslovnog partnera ili pak riziku instrumenta obezbeđenja (zalihe). Fokus je upravo na finansiranju adekvatnih faza lanca snabdevanja, jer je dokazano da je upravljanje odnosom sa poslovnim partnerom ključno za efikasno upravljanje sopstvenim poslovanjem. Na tenzijama koje postoje u odnosima između partnera (sve duži rokovi plaćanja), nastaje koncept finansiranja lanca snabdevanja. Odluke banaka su bazirane na celokupnom lancu snabdevanja (široka informaciona osnova) pomerajući fokus sa proizvoda (zastupljeno pre krize) na potrebu klijenta. Na taj način odluke postaju sveobuhvatnije, brže, i preciznije, a portfolio manje rizičan. Preko individualnog portfolija banaka i tržište nacionalnih ekonomija postaje sigurnije i likvidnije. U pitanju su veoma profitabilne transakcije jer transferom rizika omogućavaju finansiranje preduzeća kojima klasično kreditiranje u najvećem broju slučajeva nije dostupno.
Reference
*** (2013) Zakon o faktoringu. Službeni glasnik RS, broj 62/13
Bryant, C., Camerinelli, E. (2012) Supply chain finance. p. 18, p. 59, EBA (Euro Banking Association)
Carswell, K. (2007) Supply Chain Finance: A new way for trade banks to strengthen customer relationships. Product Manager and Executive Consultant within CGI’s Trade Services Group, p. 8, p. 10, p. 7, p. 9
City Trade University (2008) SWIFT net trade services helping banks meet the supply chain challenge. p. 11
Frida, Y. (2010) Commodity finance and risk management. p. 6, p. 8, finance and energy unit, UNCTAD
Frida, Y. (2003) Structured trade finance and its reference to emerging markets. Yerevan, 13 November, p. 15, finance and energy unit, UNCTAD
ICC - The World Business Organization (2013) 2013 rethinking trade & finance. p. 52
International, C.of C. (2012) Bank payment obligation (managing risk, finance and processing efficiency for open account trade in a multi-bank environment). p. 3
International finance corporation, World Bank group (2013) Bank payment obligation: Financial instruments to manage risk in open account trade. p. 3
Krasulja, D.S., Ivanišević, M. (2001) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Matić, V. (2006) Savremeni instrumenti finansiranja - factoring. Bankarstvo, vol. 35, br. 11-12, str. 64-65
Mckinsey on Payments (2010) Supply chain finance: From myth to reality. p. 24, October
Munir, A., Benson, R. (2000) Benchmarking in the process industries. IChemE, http://www.clermiston.com.au/Supply%20Chain.htm
Regodić, D. (2008) Menadžment snabdevanjem. Univerzitet Singidunum, str. 37
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1403096K
objavljen u SCIndeksu: 28.05.2015.

Povezani članci

Ekonomika (2005)
Oblici finansiranja projekata
Prokopović Karolina S.

Ekonomika (2007)
Strukturiranje master budžeta u neprofitnim organizacijama
Petrović Teodor M.

Ekonomika (2007)
Strukturiranje master budžeta u neprofitnim organizacijama
Petrović Teodor M.

prikaži sve [28]